Diskursanalytisk metode | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Diskursanalytisk metode

En diskurs er en organiseret, sprogligt funderet måde at tale om ting på, hvor nogen siger noget kvalificeret og meningsfuldt til nogen. Diskursanalyser koncentrerer sig om, hvad der er på spil, når mennesker skaber og etablerer mening om verden.

Gennem de seneste årtier har diskursanalyse været domineret af tre forskellige tilgange til...

Read more

En diskurs er en organiseret, sprogligt funderet måde at tale om ting på, hvor nogen siger noget kvalificeret og meningsfuldt til nogen. Diskursanalyser koncentrerer sig om, hvad der er på spil, når mennesker skaber og etablerer mening om verden.

Gennem de seneste årtier har diskursanalyse været domineret af tre forskellige tilgange til diskurser. Den første tilgangsform lægger vægt på diskursernes indhold ( oppefra og ned ). Den anden analysetilgang koncentrerer sig om, hvordan mennesker skaber, etablerer og repræsenterer diskursiv mening ( nedefra og op ). I den tredje tilgang fokuserer diskursanalysen på spændingsfeltet mellem etablerede diskurser og etableringen af diskurser ( midt i ).

Med udgangspunkt i eksempler og begreber fra disse tre tilgangsformer præsenterer denne bog et forslag til, hvordan studerende og andre nysgerrige kan lave deres egen værktøjskasse af både diskursanalytiske og ikke-diskursanalytiske begreber, der kan anvendes i analyser af, hvordan mennesker agerer i, under, med og imod magtsystemer.

Anne Klara Bom, der er adjunkt ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet, anvender desuden bogens analysemodel i to konkrete analyser. Heri viser hun, hvordan den diskursanalytiske metode kan bruges i analyser af aktuelle problemstillinger inden for samfundsvidenskab og humaniora.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2015), 
138 pages
Price
150,-
ISBN 9788759320686
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2015), 
138 pages
Price
116,-
ISBN 9788759324561

Reviews

Teacher

Jeg anbefalede den til de studerende og de var også meget begejstrede, da bogen både er letlæselig og metoden meget konkret og anvendelig.

... Read more
Teacher

Jeg anbefalede den til de studerende og de var også meget begejstrede, da bogen både er letlæselig og metoden meget konkret og anvendelig.

Peter Lauridsen, Pædagoguddannelsen.

Det er en meget anvendelig bog, især fordi begrebet diskurs bliver forklaret og anvendt på en forståelig og kvalificeret måde. Jeg kommer til at bruge den meget på pædagoguddannelsen og på diplom - og akademiuddannelser.

Finn Hedegaard Nielsen, lektor i pædagogik, VIAUC 

I pædagoguddannelsen UCSJ har vi en række metodekurser, der går på tværs af modulerne. Bogen anvendes på flere af disse metodekurser - både for studerende, der er relativt nye i uddannelsen og i forhold til bachlorprojekterne. Bogen er fremragende idet den både giver rammetekst i forhold til metode (afdækker begreber og videnskabsteoretiske perspektiver), og idet den på en overskuelig måde viser metodens anvendelighed. Dertil kommer at bogen er overskuelig for de studerende; i og med at bogen ikke er så omfangsrig giver det studerende mod på at læse den.

Gitte Riis Hansen , Pædagoguddannelsen UCSJ.


Bogen formidler et for mange studerende svært tilgængeligt emne i en lettilgængelig form. Det betyder, at flere studerende, der tidligere har bøvlet med diskursanalyse, har fået et skarpere blik for det nu. Flere af de studerende har valgt at skrive bachelor om temaet, da de kan bruge diskursanalysen i arbejdet med elevplaner, samfundsdiskurser, skolediskurser, normalitets- og afvigelsesdiskurser.

Helle Kloppenborg, adjunkt og konsulent, Professionshøjskolen Metropol


Read less

Aditional information

INDLEDNING - s. 7

Kapitel 1
Diskursen - s. 10

Kapitel 2
Hvad er diskursanalyse - s. 26

Kapitel 3
Fra diskursanalyse til diskursanalytisk metode - s. 35

Kapitel 4
En analysemodel - s. 64

Kapitel 5
Sunhedsstyrelsens diskurs om 'Det gode liv' - s. 73

Kapitel 6
Eurovision song contest: en flydende betegner - s. 90

Kapitel 7
Postmetodiske overvejelser - s. 125

LITTERATUR - s. 131

INDEKS - s. 137

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.