Anvendt videnskabsteori | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Anvendt videnskabsteori

- reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver

Studerende oplever ofte videnskabsteori som svært tilgængelig. Anvendt videnskabsteori viser konkret, hvordan videnskabsteorien kan anvendes i praksis, og hvordan videnskabsteoretiske termer kan bruges i videnskabelig problemløsning.

Bogen henvender sig til alle, der skal skrive en akademisk opgave eller rapport. Dens anvisninger er tilpasset...

Read more

Studerende oplever ofte videnskabsteori som svært tilgængelig. Anvendt videnskabsteori viser konkret, hvordan videnskabsteorien kan anvendes i praksis, og hvordan videnskabsteoretiske termer kan bruges i videnskabelig problemløsning.

Bogen henvender sig til alle, der skal skrive en akademisk opgave eller rapport. Dens anvisninger er tilpasset opgaver skrevet ved hjælp af humanistiske og samfundsvidenskabelige teorier og metoder, og vinklingen af videnskabsteorien er især tilpasset disse videnskaber.

Anvendt videnskabsteori udvikler din evne til at:

  • Integrere videnskabsteorien i dine skrevne opgaver og rapporter.
  • Arbejde eklektisk (dvs. med flere teorier) og tværdisciplinært.
  • Problembehandler på en måde, der efterlader din opgave med et tydeligt videnskabsteoretisk afsæt.

I anden udgave af denne populære bog er der bl.a. indføjet en revideret opgaveskabelon, der operationaliserer den videnskabelige opgaves indhold og struktur og viser, hvordan studerende indarbejder videnskabsteoretiske refleksioner i deres opgaver. Der er desuden indføjet en ny model over den tværgående tænknings faser, der med afsæt i enkeltdisciplinen giver eksempler på, hvordan studerende udfører relevante tværdisciplinære refleksioner. Endelig er bogen opdateret bl.a. med en omfattende revision af kapitlerne om videnskab og subjektmodeller og med en række nye refleksionsspørgsmål og illustrative opgaveeksempler, der viser, hvordan studerende helt konkret har arbejdet med bogens pointer.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Illustrated: Yes
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
2. Edition (2019), 
317 pages
Price
340,-
ISBN 9788759332368
E-bog (VitalSource Bookshelf)
2. Edition (2019), 
317 pages
Price
263,-
ISBN 9788759334935

Reviews

Teacher

"Bogen er godt skrevet, da den formidler vanskeligt og til tider abstrakt stof på en tilgængelig måde uden at forfladige eller popularisere i unødig grad." - Peter Sørensen, lektor, UC Lillebælt.

... Read more
Teacher

"Bogen er godt skrevet, da den formidler vanskeligt og til tider abstrakt stof på en tilgængelig måde uden at forfladige eller popularisere i unødig grad." - Peter Sørensen, lektor, UC Lillebælt.

"Den forklarer på meget konkret vis hvordan videnskabsteori kan bruges i praksis når der skal udarbejdes akademiske opgaver, hvilket studerende ofte har svært ved." - Jacob Højgaard Christensen, Aarhus universitet.

"Den kan give de studerende på kandidatniveau en opfriskning af teorier og perspektiver som de tidligere er blevet undervist i og en forståelse af den praktiske anvendelse af videnskabsteori. "- Kristina Madsen, Aalborg Universitet.

"God opdeling med dybdegående forklaringer blandt andet i forhold til ontologi og epistemologi." - Kristina Højgaard, Professionshøjskolen UCN.

Read less

Aditional information

Forord 9

Introduktion 11
    Bogens ide 11
    Videnskab 17
    Videnskabsteori 18
    Den videnskabelige opgave 24
    Metakommunikation i videnskabelige opgaver 25
    To refleksionstyper i videnskabelige opgaver 28
    Videnskabelige objekter 29
    To objekttyper i videnskabelige opgaver 31
    Refleksionsspørgsmål 36

1. Eklekticisme 39
    Eklekticisme i videnskaberne 39
    Argumenter for og imod eklekticisme 44
    To eklektiske opgavemodeller 46
    Tværdisciplinær videnskab 50
    Refleksionsspørgsmål 54

2. Teorier 57
    Teorier i videnskaberne 57
    Thomas Kuhns paradigmebegreb 60
    Systematologien: Den videnskabelige teoris tre planer 62
    Tre typer af teoretisk spændvidde 71
    Teoriers varierende afstand til problemet 75
    Refleksionsspørgsmål 77

3. Begreber 79
    Begreber i videnskaberne 79
    Begreber i videnskabelige opgaver 80
    Begreber, der beskriver ikke-observerbare forhold 81
    Empiriske og teoretiske begreber 82
    Teoriintern og teoriekstern analyse af begreber 89
    Refleksionsspørgsmål 91

4. Modeller 93
    Modeller i videnskaberne 93
    Fire grundmodeller 97
    Seks hyppigt anvendte modeller inden for human- og samfundsvidenskaberne 98
    Modeller i videnskabelige opgaver 116
    Refleksionsspørgsmål 121

5. Erkendelsesinteresse 123
    Erkendelsesinteresse i videnskaberne 124
    Centrale teoriers grundvidenskabelige tilhørsforhold 126
    Ideologi og verdensanskuelse 134
    Empirisk og teoretisk erkendelsesinteresse i videnskabelige opgaver 141
    Refleksionsspørgsmål 149

6. Subjekt/objekt-modstillingen 151
    Subjekt/objekt-modstillingen i videnskaberne 151
    Grundlagsproblemer 156
    Subjekt/objekt i de tre grundvidenskaber 158
    Koblingen mellem subjekt/objekt-modstillingen og grundlagsproblem 161
    Forskellige opfattelser af objektivitet 164
    Refleksionsspørgsmål 170

7. Subjektsyn 173
    Subjektet i videnskaberne 174
    Det centrerede subjektsyn 182
    Det decentrerede subjektsyn 186
    Det multiple subjektsyn 193
    Opsummering af det centrerede, det decentrerede og det multiple subjektsyn 202
    Model til brug ved analyse af subjektsynet 204
    Refleksionsspørgsmål 206

8. Epistemologi 209
    Epistemologi i videnskaberne 209
    Tre videnssyn 210
    De tre primærepistemologier 213
    Empirisme 214
    Rationalisme 215
    Transcendentalfilosofi 217
    Integration af de tre epistemologier: Kritisk realisme 219
    Metodisk og ontologisk reduktion 222
    Refleksionsspørgsmål 228

9. Ontologi 231
    Ontologi i videnskaberne 231
    Ontologi som en bestemmelse af teoriers genstandsfelt 233
    Kvadrantmodellen: En model over forskellige teoriers perspektiv på samme genstandsfelt 235
    De to primærontologier 240
    Varianter af konstruktivisme 241
    Idealismen 243
    Materialismen 246
    Fordele og ulemper ved idealisme og materialisme 250
    Refleksionsspørgsmål 253

10. Opgaveskabelon 255
    Opgaveskabelonens afsnit og dele 257
    Del 1: Rammesætning 259
    Del 2: Teori, empiri og metode 269
    Del 3: Refleksioner 272

11. Afslutning: En model over en tværgående tankeproces 275
    Problembestemmelse 276
    Introduktion til fasemodellen 277
    Eklekticisme i faser og forklaringskraft på flere niveauer 281
    Videnskabsteori og tværdisciplinær problembehandling 281

Figuroversigt 285

Litteratur 287

Indeks 305

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.