Kollektiv identitet | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Kollektiv identitet

- kritiske perspektiver

Henvisninger til kollektiv identitet er gennem de seneste årtier i stigende grad blevet centrale i både hverdagssproget, det politiske liv og samfundsforskningen.

Den omsiggribende brug af identitetsbegrebet indebærer dog ikke, at det altid er klart, hvad der henvises til.

Kollektiv identitet - kritiske perspektiver giver et overblik over centrale...

Read more

Henvisninger til kollektiv identitet er gennem de seneste årtier i stigende grad blevet centrale i både hverdagssproget, det politiske liv og samfundsforskningen.

Den omsiggribende brug af identitetsbegrebet indebærer dog ikke, at det altid er klart, hvad der henvises til.

Kollektiv identitet - kritiske perspektiver giver et overblik over centrale identitetsteoretiske temaer og perspektiver såvel som en grundig indføring i udvalgte identitetsteorier. Ved at fokusere på teorier, der har en kritisk tilgang til forståelsen af kollektiv identitet, problematiserer Birgitta Frello identitetsbegrebet med henblik på at rive det ud af den selvfølgelige hverdagsforståelse.

Frello identificerer væsentlige teoretiske og metodologiske skillelinjer mellem forskellige former for identitetsteori og giver dermed redskaber til en mere analytisk forståelse af identitetsproblematikker.

Bogen er tænkt som lærebog på videregående uddannelser og som overblik og kritisk indføring til brug for forskere inden for feltet. Den kan læses som en samlet fremstilling, eller de enkelte kapitler kan læses som fritstående diskussioner af udvalgte tilgange og teorier.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Illustrated: Yes
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2012), 
266 pages
Price
320,-
ISBN 9788759315712
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2012), 
266 pages
Price
249,-
ISBN 9788759324332

Aditional information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Forord ... 7

Indledning ... 9

DEL 1. Temaer og perspektiver ... 15

Kapitel 1: Identitetsbegrebet og essentialismekritikken ... 17

Kapitel 2: Modernitetsteoretiske perspektiver på kollektiv identitet ... 41

Kapitel 3: Interaktionelle perspektiver på kollektiv identitet ... 67

Kapitel 4: Narrative og diskursive perspektiver på kollektiv identitet ... 89

Kapitel 5: Kollektiv identitet i et Andethedsperspektiv ... 115

DEL 2. Kritiske identitetsteorier ... 139

Kapitel 6: Zygmunt Baumans modernitetsteori  ... 141

Kapitel 7: Pierre Bourdieus praksisteori ... 167

Kapitel 8: Ernesto Laclau og Chantal Mouffes diskursteori ... 193

Kapitel 9: Stuar t Halls decentreringsperspektiv ... 217

Afslutning 243

Litteratur 251

Indeks 259

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.