Birgitta Frello | Samfundslitteratur

Search form

left side

Birgitta Frello

Bøger af forfatteren

search Kig i bogen
- kritiske perspektiver
27/6 2012 | Samfundslitteratur
Henvisninger til kollektiv identitet er gennem de seneste årtier i stigende grad blevet centrale i både hverdagssproget, det politiske liv og samfundsforskningen.Den omsiggribende brug af...