Familie og slægtskab | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Familie og slægtskab

- antropologiske perspektiver

Familien spiller en central rolle både i vores selvforståelse og i vores samfundsopfattelse, men den er en konfliktfyldt størrelse. Den er en metafor for stærke følelsesmæssige og ubrydelige relationer, som i praksis ofte er problematiske og tvetydige. Familien danner derfor grundlag for mange af velfærdsstatens forsøg på at gribe ind og...

Read more

Familien spiller en central rolle både i vores selvforståelse og i vores samfundsopfattelse, men den er en konfliktfyldt størrelse. Den er en metafor for stærke følelsesmæssige og ubrydelige relationer, som i praksis ofte er problematiske og tvetydige. Familien danner derfor grundlag for mange af velfærdsstatens forsøg på at gribe ind og regulere relationer.

Familie og slægtskab belyser de mange forskellige måder, hvormed familiebegrebet forstås og praktiseres både nationalt og internationalt. Bogen viser, hvordan disse kan bruges til at gentænke familie og til at opnå en dybere forståelse af tvetydigheden i familierelationer. På baggrund af etnografiske casestudier af bl.a. barnløse, hjemløse, filippinske au pairer, kinesiske mødre og handlede rumænske kvinder viser bogen, hvordan visse familieformer og sociale relationer naturliggøres som normale i det danske samfund, mens andre ses som forkerte og søges reguleret af det danske velfærdssystem. 

Familie og slægtskab henvender sig til spirende antropologer og andre faggrupper, der ønsker at undersøge de familieopfattelser, der afspejler sig i det danske samfund. Bogen er desuden relevant for praktikere, der arbejder med familierelationer, samt den alment interesserede læser, der ønsker en dybere indsigt i familierelationers problematikker.

Contributors: Birgitte Refslund Sørensen, Bodil Ludvigsen, Susanne Bregnbæk, Trine Mygind Korsby, Katrine Schepelern Johansen, Kristina Grünenberg, Karina Dalgas, Maja Hojer Bruun, Tine Tjørnhøj-Thomsen, Pia Vivian Pedersen, Lotte Buch Segal and Vibeke Steffen
Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Illustrated: Yes
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2013), 
214 pages
Price
49,-
ISBN 9788759316764
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2013), 
214 pages
Price
249,-
ISBN 9788759323427

Aditional information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Forord 7

Introduktion. Familie og slægtskab: antropologiske perspektiver på nære relationer 9

Del 1. Kontinuitet og forandring 33

Kapitel 1. Barnløse og socialt udsattes perspektiver på forældreskab, familie og fællesskab 37

Kapitel 2. Sociale relationer her og hisset: minder og forbundethed blandt slægtninge efter livets afslutning 55

Kapitel 3. Kinesiske unge og deres mødre: om ambivalent tilknytning og adskillelse 73

Del 2. Nærvær og distance 93

Kapitel 4. Soldaterfamilier: sociale fordringer og forandringer 97

Kapitel 5. Intimitet på trods? Ægteskab, tid og (fængsels-)rum i palæstinensiske familier på den besatte vestbred 115

Kapitel 6. Hemmeligheder, distance og kontrol af viden: menneskehandel i Italien og Rumænien 131

Del 3. Ideal og regulering 147

Kapitel 7. Måltidets bindinger: om filippinske au pairers deltagelse i danske værtsfamilier 151

Kapitel 8. Som én stor familie: husfællesskab og slægtskab i danske andelsboligforeninger 171

Kapitel 9. Passende og upassende relationer: familien som ideal i socialt arbejde 189

Forfatterbiografier 207

Indeks 211

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.