Sammen om dobbeltdiagnose | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Sammen om dobbeltdiagnose

En tværfaglig grundbog om samtidig psykisk lidelse og rusmiddelproblemer

Sammen om dobbeltdiagnose giver den første faglige introduktion til arbejdet med mennesker, der har udfordringer både med psykiske lidelser, rusmidler og sociale forhold. Bogen rummer kapitler om de enkelte faglige indsatser og de dilemmaer, som henholdsvis socialarbejderen, sygeplejersken, lægen og psykologen vil møde i arbejdet.

Ved hjælp af...

Read more

Sammen om dobbeltdiagnose giver den første faglige introduktion til arbejdet med mennesker, der har udfordringer både med psykiske lidelser, rusmidler og sociale forhold. Bogen rummer kapitler om de enkelte faglige indsatser og de dilemmaer, som henholdsvis socialarbejderen, sygeplejersken, lægen og psykologen vil møde i arbejdet.

Ved hjælp af gennemgående, visuelt illustrerede cases sættes de mange, ofte samtidige, indsatser i forbindelse med hinanden, og bogens tværfaglige kapitler tilbyder en ramme til at forstå, hvordan fx medicinsk behandling, sociale indsatser og terapi kan tænkes sammen. Bogen giver dermed både en introduktion til de enkelte faggruppers arbejdsopgaver samt en teoretisk og praktisk illustreret helhedsforståelse af området.

Bogen henvender sig til såvel studerende som nye medarbejdere, samtidig med at den tilbyder ny viden og indsigt til erfarne professionelle, der allerede har gjort sig erfaringer med udfordringerne på området.

Contributors: Mette Kronbæk, Nanna Kappel and Sanne Christiansen
Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2022), 
224 pages
Price
280,-
ISBN 9788759341414
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2022), 
224 pages
Price
252,-
ISBN 9788759342329

Reviews

Press sundhedskultur – "'Sammen om dobbeltdiagnose. En tværfaglig grundbog om samtidig psykisk lidelse og rusmiddelproblemer' er en stringent og stærk analyse af de forskellige fagligheder og videnstraditioner og de måder, som områdets fagprofessionelle på godt og ondt møder... Read more
Press sundhedskultur – "'Sammen om dobbeltdiagnose. En tværfaglig grundbog om samtidig psykisk lidelse og rusmiddelproblemer' er en stringent og stærk analyse af de forskellige fagligheder og videnstraditioner og de måder, som områdets fagprofessionelle på godt og ondt møder mennesker med en dobbeltdiagnose på."

"Dejligt med en bog, som professionelle kan have glæde af i arbejdet med mennesker med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer." – Sygeplejersken
Read less

Aditional information

Forord 9

KAPITEL 1
Indledning – fanget mellem fagligheder 11
1.1. Hvorfor dobbeltdiagnose? 11
1.2. Definitioner og begreber 12
1.3. Cases 14
1.4. Bogens tilgang til dobbeltdiagnose og tværfaglighed 23
1.5. Læsevejledning til bogen 33
1.6. Refleksionsspørgsmål 35

Del 1. Grundlag

KAPITEL 2
Fakta om dobbeltdiagnose 39
2.1. Indledning 39
2.2. Epidemiologi m.m. 39
2.3. Dobbeltdiagnoseområdets historie 45
2.4. Dilemmaer i arbejdet med mennesker med dobbeltdiagnose 52
2.5. Refleksionsspørgsmål 56

KAPITEL 3
Det organisatoriske landskab 57
3.1. Indledning 57
3.2. Udfordringer i casene 57
3.3. Organisatoriske udfordringer 60
3.4. Organisatoriske løsningsforslag 64
3.5. Forskellige niveauer for tværfagligt samarbejde 68
3.6. Afrunding 69
3.7. Refleksionsspørgsmål 69

KAPITEL 4
Brugernes fortælling om dobbeltdiagnose 71
4.1. Indledning 71
4.2. Hvordan er det at være det menneske, du er? 73
4.3. Rusmidlernes rolle 75
4.4. En hjælp, der hjælper 79
4.5. Familie og nære relationer 82
4.6. Noget at stå op til 82
4.7. Håb og drømme 85
4.8. Afrunding 87
4.9. Refleksionsspørgsmål 88

Del 2. Fagligheder

KAPITEL 5
Det socialfaglige arbejde med borgere med dobbeltdiagnose 93
5.1. Indledning 93
5.2. Socialt arbejde 94
5.3. Socialrådgiveren i kommunen: myndighedsopgaver og koordination 98
5.4. Socialrådgiveren i psykiatrien 101
5.5. Sociale indsatser 102
5.6. Afrunding 111
5.7. Refleksionsspørgsmål 112

KAPITEL 6
Det sygeplejefaglige arbejde med patienter med dobbeltdiagnose 113
6.1. Indledning 113
6.2. Hvor møder sygeplejersker patienter med dobbeltdiagnose? 114
6.3. Sygepleje til patienter med dobbeltdiagnose 117
6.4. Den sygeplejefaglige tilgang 123
6.5. Afrunding 129
6.6. Refleksionsspørgsmål 130

KAPITEL 7
Det lægefaglige arbejde med patienter med dobbeltdiagnose 131
7.1. Indledning 131
7.2. Lægens arbejde med dobbeltdiagnosepatienter 131
7.3. Den lægefaglige tilgang 136
7.4. Diagnostik 140
7.5. Læger og det tværfaglige samarbejde 142
7.6. Afrunding 146
7.7. Refleksionsspørgsmål 147

KAPITEL 8
Det psykologfaglige arbejde med mennesker med dobbeltdiagnose 149
8.1. Indledning 149
8.2. Hvor møder psykologen mennesker med dobbeltdiagnose? 149
8.3. Psykologen i rusmiddelbehandlingen 150
8.4. Psykologen i psykiatrien 157
8.5. Psykologen i det tværfaglige samarbejde 164
8.6. Afrunding 167
8.7. Refleksionsspørgsmål 168

Del 3. Muligheder

KAPITEL 9
De gode forløb 173
9.1. Indledning 173
9.2. Forløb med potentiale for forbedringer 173
9.3. Gode forløb for mennesker med dobbeltdiagnose 178
9.4. Afrunding 186
9.5. Refleksionsspørgsmål 187

KAPITEL 10
Fremtid – hvor skal dobbeltdiagnoseområdet hen? 189
10.1. Indledning 189
10.2. Udviklingstendenser på dobbeltdiagnoseområdet 189
10.3. Forebyggelse af dobbeltdiagnose 194
10.4. Organisering af dobbeltdiagnoseindsatsen 196
10.5. Samarbejde, viden og forskning inden for dobbeltdiagnoseområdet 199
10.6. Afrunding 204
10.7. Refleksionsspørgsmål 204

Litteratur 205

Om bogens forfattere 219

Indeks 221

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Christine Ploug Lindberg på cpl@samfundslitteratur.dk.