Jura for offentlige ledere | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Jura for offentlige ledere

Jura for offentlige ledere viser den offentlige leder, hvordan han eller hun kan identificere og handle på de vigtigste juridiske udfordringer i de offentlige organisationer. Offentlige ledere skal ofte opfylde modsatrettede krav, og særligt juraen kan opleves som et benspænd for alt det andet, en offentlig leder også skal lykkes med.

I bogen...

Read more

Jura for offentlige ledere viser den offentlige leder, hvordan han eller hun kan identificere og handle på de vigtigste juridiske udfordringer i de offentlige organisationer. Offentlige ledere skal ofte opfylde modsatrettede krav, og særligt juraen kan opleves som et benspænd for alt det andet, en offentlig leder også skal lykkes med.

I bogen gennemgås regler og principper i forhold til temaer som fx drift, sagsbehandling, kontrakter og økonomi, og en række af de juridiske udfordringer, som lederen vil møde på hvert af områderne.

Eksempler på nogle af de udfordringer bogen behandler er:

  • Hvordan håndteres løbende omprioriteringer?
  • Hvordan kan vi imødekomme borgerens ønsker, når det ikke er altid, vi må?
  • Hvordan undgår vi at få for mange klager?
  • Hvordan undgår vi, at kvaliteten i sagsbehandlingen bliver tilfældig og afhænger af den konkrete medarbejder?

I forhold til hver af udfordringerne beskrives lederens forskellige handlemuligheder.

Bogen er skrevet til offentlige ledere i kommunerne, regionerne og staten, og til de medarbejdere der rådgiver lederne.

Læs om: * De juridiske spilleregler * Drift * Sagsbehandling * Økonomi * Kontrakter * Offentlighed og fortrolighed * Medarbejdere * Løsning af et juridisk problem * Ekstra materiale


"Lederens oplæring i det juridiske foregår ofte som mesterlære – hvad gør du i sådan og sådan en situation. Derfor er der fejl, der kan gå igen. Fordi der ikke er et juridisk  ledelsesgrundlag." - Ida Byrge Sørensen, Direktør, Faxe Kommune

"Der er en berøringsangst i forhold til det juridiske. Et frihedsrum man ikke tager. Bevæger vi os ind i noget farligt? Laver vi fejl? Vi stivner i det som ledere. Vi har brug for et ståsted og gode erfaringer for at turde." - Kasper Føns, Skoleleder, Svendborg Kommune

"Det er en spændende bog, som fint balancerer det teoretiske med det værktøjsorienterede. I forhold til både juraen og ledelsesværktøjerne er meget – det meste faktisk –  genkendeligt og brugbart for en statslig leder." – Isabelle Navarro Vinten, Vicedirektør, Miljøstyrelsen

"Bogen rammer lige ind min praksis og den rammer også ind i min ledel-sestænkning. Den får mig både til at tænke over hvordan jeg skal hånd-tere det juridiske, men også hvordan jeg etisk bør håndtere situationerne som leder." - Sanne Slot, Pædagogisk leder, Esbjerg Kommune

 

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2023), 
322 pages
Price
390,-
ISBN 9788759341759
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2023), 
322 pages
Price
351,-
ISBN 9788759343333

Aditional information

Forord 9

Kapitel 1. De juridiske spilleregler 17
    De demokratisk valgte 17
    Regeringen & ministrene 19
    Borgmestrene & regionsrådsformændene 20
    Udvalgene 21
    De offentligt ansatte 21
    Borgerne & virksomhederne 23
    Kontrollanterne 24
    Lovgivningsprocessen 27
    Bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger 30
    Lederens udfordringer og handlemuligheder 33

Kapitel 2. Drift 47
    Lovlige opgaver – legalitetsprincippet 48
    Saglighed 51
    Lighed 53
    Proportionalitet 54
    Undersøgelsesprincippet 55
    Beskyttelse af borgernes data 56
    Generelle offentligretlige regler 58
    God forvaltningsskik 61
    Når der træffes afgørelser 62
    Organisering og kompetence 64
    Lederens udfordringer og handlemuligheder 67

Kapitel 3. Sagsbehandling 79
    Er det en afgørelse? 80
    Korrekt sagsbehandling 81
    God forvaltningsskik 89
    Orden i sagerne 89
    Afgørelser med det rigtige indhold 90
    Hvem kan træffe afgørelsen? 92
    Klager 95
    Genoptagelse af tidligere afgørelser 95
    Lederens udfordringer og handlemuligheder 99

Kapitel 4. Økonomi 115
    Den økonomiske ramme 115
    Budgetter og bevillinger 118
    Regnskab, revision og intern kontrol 122
    Økonomistyring 124
    Effektiviseringer og besparelser 126
    Princippet om økonomisk forsvarlig forvaltning 132
    Repræsentation, rejser, dokumentation og betalingskort 134
    Lederens udfordringer og handlemuligheder 137

Kapitel 5. Kontrakter 149
    Hvad er en kontrakt? 150
    Kontrakters spilleregler 151
    Særligt om offentlige kontrakter 156
    Markedspris 159
    De mange bundlinjer 160
    Krav om udbud? 163
    Kontraktstyring 168
    Lederens udfordringer og handlemuligheder 170

Kapitel 6. Offentlighed og fortrolighed 181
    Offentlige – og lukkede – møder 181
    Aktindsigt og andre regler om indsigt 185
    Særligt om aktindsigt i oplysninger om ansatte 191
    Tavshedspligt 194
    Beskyttelse af persondata 199
    Ledelsesinformation 204
    Samarbejde på tværs 206
    Lederens udfordringer og handlemuligheder 209

Kapitel 7. Medarbejderne 221
    Ansættelser 221
    Ledelsesretten – og dens grænser 226
    Tjenestepligter 228
    Ytringsfrihed 233
    Whistleblowerordninger 238
    Inhabilitet 240
    Forbud mod at modtage gaver 243
    Trusler, chikane og vold 245
    Tjenstlige samtaler, advarsler og afskedigelser 249
    Lederens udfordringer og handlemuligheder 254

Kapitel 8. Løsning af et juridisk problem 269
    Den juridiske metode 270
    Hvem kan løse det juridiske problem? 272
    Betydningen af tillid 274
    Meningsfyldt eller virkelighedsfjernt? 274
    Tips om interne jurister 277
    Brug af advokater 282
    Forebyggelse eller brandslukning? 284
    Hvorfor forebyggelse? 285
    Håndtering af fejl 286
    Brandslukning 287
    Lederens udfordringer og handlemuligheder 288

Ekstra materiale 299
    De 30 udfordringer 300
    Links 302
    Bøger, artikler og vejledninger 305
    Sagerne i bogen 311
    Stikord 315

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Lone Fredensborg på lfr@samfundslitteratur.dk.