Affektiv ledelse | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Affektiv ledelse

Ledelse i hverdagens rod og uforudsigelighed inspireret af Deleuzes filosofi

Affektiv ledelse handler om ledelse, som den udfolder sig midt i den hektiske, mangfoldige, engagerede og rodede dagligdag. For selvom mål, strategiplan og drejebog er på plads, lykkes ledelse alligevel ikke altid, som det var planlagt. Der er mere og andet, der spiller ind.

Inspireret af filosoffen Gilles Deleuze præsenterer Lonni Hall en række...

Read more

Affektiv ledelse handler om ledelse, som den udfolder sig midt i den hektiske, mangfoldige, engagerede og rodede dagligdag. For selvom mål, strategiplan og drejebog er på plads, lykkes ledelse alligevel ikke altid, som det var planlagt. Der er mere og andet, der spiller ind.

Inspireret af filosoffen Gilles Deleuze præsenterer Lonni Hall en række centrale pointer om ledelse i praksis. Ved hjælp af begreberne begivenhed, begær, produktbegær, nekroledelse og staccato-ledelse bliver det tydeligt, hvordan det er gennem engagementet hos ledelse og medarbejdere i konkrete situationer, at tingene henholdsvis folder sig ud og bliver til noget eller opløses og dør ud.

Med disse begreber hjælpes ledere til at få øje på de stemninger og intensiteter i nuet, som har en effekt, når der ledes. Ved at styrke opmærksomheden på stemninger og intensiteter kan du således blive bedre til at navigere i og lykkes med at lede i den ledelseshverdag, som udspiller sig her og nu.

Bogen er skrevet til brug på lederuddannelser og for lederen, som gerne vil klædes bedre på til at lede i hverdagens rod og uforudsigelighed.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2019), 
120 pages
Price
175,-
ISBN 9788759332252
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2019), 
120 pages
Price
135,-
ISBN 9788759334898

Reviews

Teacher

"Det er en fremragende bog, der giver et andet perspektiv på lederrollen og organisation, som netop italesætter dét, der er svært at sætte ord på - dét, der er i mellemrummene og som er så afgørende for at komme i mål med ledelse af kerneopgaven." - Gitte Riis Hansen, EVU Center for Pædagogik og Center for Ledelse.

Read more
Teacher

"Det er en fremragende bog, der giver et andet perspektiv på lederrollen og organisation, som netop italesætter dét, der er svært at sætte ord på - dét, der er i mellemrummene og som er så afgørende for at komme i mål med ledelse af kerneopgaven." - Gitte Riis Hansen, EVU Center for Pædagogik og Center for Ledelse.

Read less
Press

"Bogen er skrevet til brug på lederuddannelser og for lederen, som gerne vil klædes bedre på til at lede i hverdagens rod og uforudsigelighed."- Bogmarket.dk

Read more
Press

"Bogen er skrevet til brug på lederuddannelser og for lederen, som gerne vil klædes bedre på til at lede i hverdagens rod og uforudsigelighed."- Bogmarket.dk

Read less

Aditional information

Forord - om levet ledelsesliv og ledelsesengagement 7

Indledning - affektiv ledelse og det rodede hverdagsliv 11
     Affektiv teori og filosoffen Deleuze 16
     Bogens opbygning 21

1. Ledelse, begær og det levede arbejdsliv 25
     Pointer om ledelse 30
     Begær er verdens natur og derfor også den måde, ledelse virker på 31
     En nærgående tilgang til ledelse 42
     Produktbegær 42
     Nekroledelse 44
     Staccato-ledelse 52
     Opsamling på kapitlets pointer om begær og affektiv ledelse 55

2. Begivenheder, hvori det levede ledelsesliv udspiller sig 59
     Begivenheden jakken og engelskprøven 62
     Noget aktualiseres, når der ledes 66
     Hvad består en begivenhed af? 70
     Opsamling på kapitlets pointer om affektiv ledelse 83

3. Affektiv ledelse og optikkens forklaringskraft 85
     Ledelse og forandring 86
     Hvad bliver det muligt at tænke gennem specifikke koncepter? 93
     Verden og arbejdspladsen forstås indefra 95
     Det affektive bliks forklaringskraft 98
     Afrunding - traditionelle tænkemåder over for åbenhed 101

4. Betydningen af begær og begivenhed for, hvordan ledelse fungerer, og hvordan ledelse lykkes 105
     Begivenhed 106
     Produktbegær og nekroledelse 107
     Staccato-ledelse 108
     Affektiv ledelse handler om den daglige ledelse 109

Litteratur 111

Indeks 117

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Lone Fredensborg på lfr@samfundslitteratur.dk.