Dit personlige projektlederskab | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Dit personlige projektlederskab

Dit personlige projektlederskab sætter fokus på dine handlemuligheder, når du er projektleder i en uperfekt virkelighed.

Når projektet møder virkeligheden, er det hele ikke så enkelt, som projektmodellerne foreskriver. Kompleksiteten er ofte høj, mennesker opfører sig irrationelt, og tid er en luksus, du kun kan drømme om. 

Bogens forfatterne...

Read more

Dit personlige projektlederskab sætter fokus på dine handlemuligheder, når du er projektleder i en uperfekt virkelighed.

Når projektet møder virkeligheden, er det hele ikke så enkelt, som projektmodellerne foreskriver. Kompleksiteten er ofte høj, mennesker opfører sig irrationelt, og tid er en luksus, du kun kan drømme om. 

Bogens forfatterne sætter fokus på de situationer, hvor mandatet er usikkert, målet er diffust, og den daglige kamp mellem drift og projekt udfordrer. Situationer, hvor der til tider skal hugges en hæl og klippes en tå, hvis projektet skal nå i mål. I den virkelighed er det muliges kunst hverdag.

Dit personlige projektlederskab fortæller om de mange udfordringer, du støder på som projektleder, og om hvordan du kan se indad og fokusere på, hvad du selv kan gøre gennem bevidst at styrke relationerne i og omkring projektet, træne din opfindsomhed, sige rettidigt til og fra og omfavne konflikter som en mulighed for udvikling.

"Dette er en ny bog om projektledelse, som man bliver klogere af at læse. Ikke fordi den har fundet de gyldne svar på projektlederens udfordringer, men fordi den stiller nogle rigtig gode spørgsmål, som enhver praktiker bør reflektere over for at blive god til sin metier. Mange af spørgsmålene har ikke entydige svar. Bogens recept er derfor ikke at afklare virkeligheden for projekterne, men at skærpe projektlederes opmærksomhed, mens de leder deres projekter." (Kristian Kreiner, professor emeritus, CBS)

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2021), 
206 pages
Price
250,-
ISBN 9788759339480
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2021), 
206 pages
Price
225,-
ISBN 9788759340486

Reviews

Press

⭐⭐⭐⭐ "... projektledere, der kommer frisk fra skolebænken, eller som er nye i projektledelse, kan have stor glæde af at få "kød og blod" på de udfordringer, der nævnes i lærebøgerne, ligesom de kan få støtte i deres lederskab af de mange konkrete råd i bogen." - Jyllands-Posten

Read more

Press

⭐⭐⭐⭐ "... projektledere, der kommer frisk fra skolebænken, eller som er nye i projektledelse, kan have stor glæde af at få "kød og blod" på de udfordringer, der nævnes i lærebøgerne, ligesom de kan få støtte i deres lederskab af de mange konkrete råd i bogen." - Jyllands-Posten

"En velskrevet must-read bog, hvis man har ambitioner om at udvikle eller forbedre egne handlemuligheder indenfor projektledelse. Ved at læse bogen her kan man kun blive klogere på de mange uforudsete udfordringer, man vil møde, og blive bedre til at favne konflikter." - DBC, Hamide Kara

Read less

Aditional information

Kapitel 1
Indledning 9
   Bogens opbygning 11

Kapitel 2
Fundamentet. Et hurtigt overblik over projektlederens værktøjskasse 15
   Projektværktøjerne kogt ind til benet 16
   Projektets organisering 19
   Opstilling af mål for projektet 23
   Projektplanen 24
   Risikoanalyse 26
   Interessentanalysen 28
   Kapitlets hovedpointer 33

Kapitel 3
Om kunsten at lede indad for at kunne lede andre 39
   At lede indad 41 I vanens magt 54
   Indre motivation og hvorfor det er så vigtigt 57
   TURPAS-modellen 58
   Pas på dig selv – gå i dok og lad op 65
   Kapitlets hovedpointer 67

Kapitel 4
Ildsjæle. Om at brænde for noget uden at brænde ud 71
   The Iron Law of Planning 72
   Stress har en pris 74
   HRM i projektbaserede organisationer 78
   Kapitlets hovedpointer 82

Kapitel 5
Led din leder. Om ledelsens forventninger og din ledelse op i hierarkiet 87
   Fra projekttrekant til projektdiamant 94
   Hvad kan styregrupper godt lide? 98
   Styregrupper i politisk styrede organisationer 102
   Kapitlets hovedpointer 108

Kapitel 6
Styrk relationerne. Om tillid, konflikter og dynamikker i samarbejdet 111
   Konflikter – hvad er det? 112
   Projekter er konfliktmagneter 113
   Det handler om at forstå 117
   Tillid som fundament 121
   Gruppers udvikling, og hvad de betyder for projektlederen 123
   Bekæmp rxx-hullerne 125
   Præferencers betydning 127
   Tro og tillid 130
   Skru ned for egeninteressen 134
   Kapitlets hovedpointer 138

Kapitel 7
Fra modvind til medvind. Om forandringer, vaner og typiske faldgruber 141
   Hvorfor er det med forandring så svært? 141
   Bryd vanerne, og hav fokus på meningsskabelse 145
   Forstå barriererne for forandring 150
   Hjælp målgruppen over på den anden side 153
   Gør det, der batter 159
   Kapitlets hovedpointer 162

Kapitel 8
Kunsten at improvisere klogt, når virkeligheden rammer 167
   Hvorfor overhovedet tale om improvisation? 168
   Nød lærer nøgen kvinde at spinde 171
   Improvisation – hvad betyder det? 176
   Styrk rammerne for improvisationen – det stærke hold 188
   Kapitlets hovedpointer 190

Kapitel 9
Projektlederens 10 leveregler 193
   Lad virkeligheden styre metodevalget – ikke omvendt 194
   Kig indad, før du peger fingre udad 194
   Lær af de bedste 195
   Hellere sympatisk end beundret 195
   Omfavn uenighed 195
   Handling giver forvandling – "Just do it" 196
   Plej dit pytgen – og fusk, så det driver 196
   Spring over, hvor gærdet er lavest 197
   Gør det, der batter 197
   Pas på dig selv – brænd for sagen, men brænd ikke ud 198

Af hjertet tak 199

Litteraturliste 201

 

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Lone Fredensborg på lfr@samfundslitteratur.dk.