Juridisk grundbog for socialrådgivere | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Juridisk grundbog for socialrådgivere

Hvorfor er partshøring centralt for borgernes oplevelse af en sagsproces? Hvordan kan journalisering påvirke borgernes tillid til sagsbehandleren? Og hvorfor kan det let gå galt, når økonomiske hensyn inddrages i sociale sager?

Kendskab til juridiske regler og principper er afgørende for at borgerne får den hjælp de har brug for, og den...

Read more

Hvorfor er partshøring centralt for borgernes oplevelse af en sagsproces? Hvordan kan journalisering påvirke borgernes tillid til sagsbehandleren? Og hvorfor kan det let gå galt, når økonomiske hensyn inddrages i sociale sager?

Kendskab til juridiske regler og principper er afgørende for at borgerne får den hjælp de har brug for, og den behandling undervejs, de har krav på. Det er også en forudsætning for, at borgerne oplever en offentlig forvaltning undervejs, de kan have tillid til.

Bogen beskæftiger sig med alle de juridiske emner, det er vigtigt at kende for en socialrådgiver. Ikke kun forvaltningsret, men også databeskyttelse, kommunalret og kontrakter. Der er i bogen et gennemgående fokus på meningen bag reglerne og ikke kun deres indhold, fordi det er lettere at forstå og anvende regler i det daglige, som vi kender formålet med. De konkrete sager i bogen stammer alle fra socialområdet, så sagerne ikke ligger langt fra en socialrådgivers hverdag.

Bogen er skrevet til både socialrådgivere under uddannelse og færdiguddannede socialrådgivere med kortere eller længere erfaring.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2022), 
274 pages
Price
249,-
ISBN 9788759338773
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2022), 
274 pages
Price
224,-
ISBN 9788759341490

Aditional information

Forord af Jon Andersen 9

Hvorfor er jura vigtigt for dig som socialrådgiver? 11

Kapitel 1. Er det en afgørelse? 15

Kapitel 2. Korrekt sagsbehandling 25
    2.1. Vejledningspligten 29
    2.2. Overblik over sagsbehandlingsprocessen 33
    2.3. Sagens begyndelse - en ansøgning eller en bekymring 39
    2.4. Før sagsbehandlingen kan starte 41
    2.5. Undersøgelse af sagen 49
    2.6. Partshøring 54
    2.7. Så hurtigt som muligt 59
    2.8. Afgørelsen - begrundelse, klagevejledning og meddelelse 61
    2.9. Efter afgørelsen 65

Kapitel 3. God forvaltningsskik 69

Kapitel 4. Orden i sagerne 75
    4.1. Journaliseringspligt 77
    4.2. Notatpligt 81
    4.3. Pas på borgernes personoplysninger 84

Kapitel 5. Rigtige afgørelser 93
    5.1. Legalitetsprincippet - kravet om hjemmel 95
    5.2. Hvordan skal den enkelte regel forstås og anvendes? 97
    5.3. Kravet om saglig forvaltning og udøvelse af skøn 100
    5.4. Kravet om en konkret og individuel vurdering - skønnet er pligtmæssigt 103
    5.5. Særligt om serviceniveauer og økonomiske hensyn i sociale sager 107
    5.6. Et konkret eksempel 111

Kapitel 6. Hvem kan træffe afgørelsen? 115
    6.1. Hvilken myndighed har kompetencen? 115
    6.2. Skal kommunalbestyrelsen selv træffe beslutningen? 118
    6.3. Politisk behandling af sociale sager 121
    6.4. Kan private virksomheder træffe afgørelser? 122
    6.5. Samarbejde med andre kommuner i afgørelsessager 125
    6.6. Hvad kan den enkelte socialrådgiver træffe afgørelse om? 126
    6.7. Inhabilitet 126

Kapitel 7. Udlevering af dokumenter og oplysninger 133
    7.1. Partsaktindsigt 141
    7.2. Aktindsigt 142
    7.3. Egenacces 145
    7.4. Orienteringsret 146
    7.5. Indsigtsret 147
    7.6. Videregivelse til andre myndigheder 149
    7.7. Deling internt i myndigheden 151
    7.8. Sagsindsigt for kommunalbestyrelsesmedlemmer 152

Kapitel 8. Klager 157
    8.1. Forebyggelse af klager 157
    8.2. Behandling af klager 160
    8.3. Håndtering af vanskelig klageadfærd 171

Kapitel 9. Genoptagelse af tidligere afgørelser 179
    9.1. Hvornår kan eller skal en sag genoptages? 180
    9.2. Er der sket væsentlige fejl? 184
    9.3. Kan den oprindelige afgørelse tilbagekaldes? 188
    9.4. Genoptagelse af mange sager 190
    9.5. Tilbagebetaling, efterbetaling og forældelse 192

Kapitel 10. Aftaler 197
    10.1. Aftalers spilleregler 198
    10.2. Hvornår må en myndighed indgå en aftale? 201
    10.3. Krav i lovgivningen til indholdet af aftalen 203
    10.4. Før aftalen kan indgås - udbudspligt? 205
    10.5. Efter indgåelsen - kontraktstyring 209

Kapitel 11. Offentligt ansattes ytringsfrihed 213

Kapitel 12. Krav til offentligt ansattes adfærd 219

Kapitel 13. Den juridiske metode 227

Kapitel 14. Hvor kan du få hjælp? 241

Tak 251

Links 253

Sagerne i bogen 255

Slutnoter 259

Stikordsregister 269

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.