Multiteoretisk praksis for sundhedsprofessionelle | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Multiteoretisk praksis for sundhedsprofessionelle

Sundhedsprofessionelle møder ofte situationer, der fordrer et mere omfattende kommunikationsforløb med borgeren eller patienten, men hvor problemstillingerne er så komplekse, at det ikke kan løses med én metode eller en simpel manual. De har brug for at kunne foretage perspektivskift i forståelsen af patienten eller borgerens situation og...

Read more

Sundhedsprofessionelle møder ofte situationer, der fordrer et mere omfattende kommunikationsforløb med borgeren eller patienten, men hvor problemstillingerne er så komplekse, at det ikke kan løses med én metode eller en simpel manual. De har brug for at kunne foretage perspektivskift i forståelsen af patienten eller borgerens situation og afstemme teori og metoder i samarbejdet med denne. Sundhedsprofessionelle har brug for at kunne arbejde med forskellige teorier, altså multiteoretisk.

Denne bog præsenterer et katalog over forskellige metodiske tilgange til arbejdet med relationer, kommunikation, og mulige forandringsprocesser inden for alle områder af de sundhedsprofessionelles arbejdsfelt. De multiteoretiske perspektiver kan anvendes i både primær og sekundær sektor og såvel inden for somatiske områder som inden for det psykiatriske.

De tilgange, der præsenteres i bogen, stammer fra beslægtede felter som pædagogik, psykologi samt organisations- og ledelsesteori. Bogen giver dels en introduktion til centrale begreber og perspektiver fra de valgte tilgange og dels en lang række eksempler på, hvordan disse kan omsættes til konkret praksis. Bogen behandler desuden begreber som magt, roller og refleksiv praksis i forhold til de valgte tilgange.

Bogen henvender sig til sundhedsprofessionelle og studerende, der har fokus på samarbejde og kommunikation med patienter og borgere på vegne af velfærdsstaten.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2019), 
377 pages
Price
310,-
ISBN 9788759334010
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2019), 
377 pages
Price
239,-
ISBN 9788759335567

Reviews

Teacher

"Bredden i bogens perspektiv er en styrke (...) Den er brugbar under uddannelsen, men også som færdiguddannet." - Birgit Christensen Riis, RegionH, Specialuddannelsen i anæstesisygepleje.

... Read more
Teacher

"Bredden i bogens perspektiv er en styrke (...) Den er brugbar under uddannelsen, men også som færdiguddannet." - Birgit Christensen Riis, RegionH, Specialuddannelsen i anæstesisygepleje.

"Bogens styrke er helt klart, at der er koblet direkte til det sundhedsfaglige område - det gør transfer lettere og oplevelsen af relevans tydeligere for de studerende." - Birgit Koldsø, VIA University College.

Read less

Aditional information

Forord ved Svend Brinkmann 7

Forord ved forfatterne og forlaget 9

Indledning 11

DEL 1 · Med den sundhedsprofessionelle på arbejde 21

KAPITEL 1
Multiteoretisk praksis 23

KAPITEL 2
'Det er relationen, der virker' 35

KAPITEL 3
Kommunikationsstile - et professionelt repertoire 51

DEL 2 · Bredt funderede perspektiver på forandringsprocesser 69

KAPITEL 4
Systemisk tilgang 71

KAPITEL 5
Løsningsfokuseret tilgang 91

KAPITEL 6
Narrativ tilgang 113

KAPITEL 7
Anerkendende tilgang(e) 137

KAPITEL 8
Kognitiv tilgang 165

KAPITEL 9
Eksistentiel tilgang 197

Del 3 · Værktøjsforankrede tilgange til forandring 241

KAPITEL 10
Domæneteorien 243

KAPITEL 11
Spørgsmålstyper som intervention 261

KAPITEL 12
Motivationssamtalen 279

KAPITEL 13
Forandringscirklen 301

Del 4 · Opsamling og perspektiver 319

KAPITEL 14
Forskelle og perspektivskifte 321

KAPITEL 15
Begrundet praksis, organisatorisk forankring og autenticitet i mødet 337

Oversigt over figurer og tabeller 349

Litteraturliste 353

Indeks 373

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Christine Ploug Lindberg på cpl@samfundslitteratur.dk.