Profession | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Profession

Part of the series Professionernes begreber

Er der noget særligt ved at være medlem af en profession, siden man i nogle tilfælde taler om profession i stedet for blot beskæftigelse, erhverv eller job?

Det er det hovedspørgsmål, som denne bog beskæftiger sig med.   

Professionsbegrebet søges indkredset ved at se på, hvordan betegnelsen 'profession' har udviklet sig i forskellige...

Read more

Er der noget særligt ved at være medlem af en profession, siden man i nogle tilfælde taler om profession i stedet for blot beskæftigelse, erhverv eller job?

Det er det hovedspørgsmål, som denne bog beskæftiger sig med.   

Professionsbegrebet søges indkredset ved at se på, hvordan betegnelsen 'profession' har udviklet sig i forskellige historiske perioder og i forskellige kulturelle sammenhænge. 

På baggrund af den aktuelle anvendelse af betegnelsen 'profession' i Danmark fokuseres på, hvilke særlige kendetegn eller markører der er typiske for især de professioner, vi ofte kalder 'velfærdsprofessionerne'.

I medierne vrimler det med beretninger om, hvordan disse professioner er under pres på grund af økonomiske nedskæringer og stadig mere detaljeret styring og kontrol med det daglige arbejde. De afsluttende kapitler belyser, hvad det stigende pres betyder for professionsudøvelsen. 

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2017), 
106 pages
Price
150,-
ISBN 9788759322505
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2017), 
106 pages
Price
132,-
ISBN 9788759329320

Reviews

Press

Bogen giver både en god og grundig introduktion til sit tema, et blik på professionernes politiske og forvaltningsmæssige udfordringer, der hverken privilegerer praksis eller forvaltning og kan derfor være grundlag for reflekterede og konstruktive diskussioner af velfærdsprofessionerne i Danmark. - Jan Thorhauge, ... Read more

Press

Bogen giver både en god og grundig introduktion til sit tema, et blik på professionernes politiske og forvaltningsmæssige udfordringer, der hverken privilegerer praksis eller forvaltning og kan derfor være grundlag for reflekterede og konstruktive diskussioner af velfærdsprofessionerne i Danmark. - Jan Thorhauge, TIDSSKRIFT FOR PROFESSIONSSTUDIER nr. 25

Read less

Aditional information

Indhold

Forord til serien 7

1. Indledning 9

2. Professioner som noget særligt 11

Et historisk tilbageblik 12

De klassiske professioner som præst, advokat eller læge 12

Begyndelsen til de moderne professioner 13

Udviklingstendenser i velfærdsprofessionerne 16

At være kaldet til en profession 17

Profession som andet og mere end job, beskæftigelse og erhverv? 19

3. Professionsteorier 21

Konsensusperspektivet 22

Konfliktperspektivet 25

4. Professionsmarkører 29

Autonomi 31

Monopol 35

Monopol og status 38

Monopol og samarbejde 40

Specialisering 43

Abstraktion 45

Uddannelse 47

Professionsetik 51

Fra kald via professionsetik til regelstyring? 54

Dømmekraft 56

5. Professionsdilemmaer 61

Organisatoriske dilemmaer 62

New Public Management 63

Professionsidealer og strategier 70

Personlige dilemmaer 74

Grundlæggende værdier og arbejdsmoral 74

Personlig autonomi og styring 77

Personlige dyder i professionelt arbejde 81

6. Professionsperspektiver 85

Ordliste 91

Litteratur 99

Stikordsregister 105

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.