Graviditet og risiko | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Graviditet og risiko

Kvinders oplevelse af tilbud, valg og krav

Stadigt færre børn fødes med handicap. Tilsvarende falder antallet af børn eller mødre, som mister livet i forbindelse med graviditet og fødsel. Alligevel har de kommende forældre mere opmærksomhed på graviditetens risici end nogensinde før.

Dette paradoks er bogens fokus. Grit Niklasson belyser det ved hjælp af begreberne...

Read more

Stadigt færre børn fødes med handicap. Tilsvarende falder antallet af børn eller mødre, som mister livet i forbindelse med graviditet og fødsel. Alligevel har de kommende forældre mere opmærksomhed på graviditetens risici end nogensinde før.

Dette paradoks er bogens fokus. Grit Niklasson belyser det ved hjælp af begreberne normalitetsforståelse og risikoopfattelse. At få et normalt barn er langt de fleste gravides ønske, men de har sjældent samme opfattelse af, hvad normalitet i grunden omfatter og den er i mange tilfælde også forskellig fra den sundhedsprofessionelles.

Endvidere behandler forfatteren samspillet mellem de gravide og de sundhedsprofessionelle i dialogen omkring risiko, teknologi og normalitet, samt kommunikationen i det tværprofessionelle samarbejde omkring gravide kvinder. Hun sætter et særligt fokus på de socialt udsatte gravide.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2015), 
162 pages
Price
60,-
ISBN 9788759321683
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2015), 
162 pages
Price
124,-
ISBN 9788759322208

Reviews

Press

"Bogen er hurtig læst, den fanger læseren med konkrete eksempler og har et godt miks af teori og praksis. Den kan bestemt anbefales til andre jordemoderstuderende og øvrigt fagpersonale, der arbejder med gravide."

Anja Breinhild, jordemoderstuderende i Tidskrift for Jordemødre.

Read more
Press

"Bogen er hurtig læst, den fanger læseren med konkrete eksempler og har et godt miks af teori og praksis. Den kan bestemt anbefales til andre jordemoderstuderende og øvrigt fagpersonale, der arbejder med gravide."

Anja Breinhild, jordemoderstuderende i Tidskrift for Jordemødre.

Read less

Aditional information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegelse, vælg 'Kig i bogn' herover.

 

Gravides vilkår i dag 22

Risikotænkning og teknologi 22

At vælge familie individualiseringstendenser 23

Risikovurdering af fostret 25

Retten til abort 26

Et historisk rids 27

Obstetrikkens teknologiske og kulturelle udvikling de seneste århundreder 27

Statens regulering af reproduktionen 35

Graviditet og fødsel ulighed i sundhed 37

 

Normalitet og normativitet 41

Kort om naturligt kontra normalt 41

En vinkel på normalitetsforståelse 42

Et normalt barn 44

En normal levevis 52

 

Risikobegrebet og tænkning omkring risiko 61

Den risikable graviditet 61

Fødested og risiko 62

Forventninger til fødslen i et livsformsanalytisk perspektiv 64

Medicin og risiko 70

Risiko, ansvarlighed og skyld 71

Teknologi og risikotænkning 74

Giver ro på eller skaber angst? 74

Mønstre for kvindernes holdning til teknologi i graviditeten 76

Teoretiske overvejelser om brug af teknologi i en tilsyneladende ukompliceret graviditet 79

Etisk Råd om fosterundersøgelser 82

Divergerende risikoopfattelser 84

Det risikable er ikke det samme for enhver gravid 84

Lægpersoners risikoopfattelse kontra fagpersoners risikoopfattelse 86

 

Samspillet mellem de gravide kvinder og de velfærdsprofessionelle 99

Social ulighed 100

Sundhed 100

Information og dialog 100

Når den professionelle taler i øst , og den gravide hører i vest 102

At være forvirret 103

At føle sig kontrolleret 104

At føle sig inkrimineret 106

At agere pragmatisk 107

Den velfærdsprofessionelles ansvar 110

Anerkendelse 110

Omsorg 114

Etik 116

Lovgivning 118

 

De særligt socialt udsatte og det tværprofessionelle samarbejde 125

Gravide med særlige sociale belastningsfaktorer 125

Behov for personkontinuitet 135

Samarbejde mellem fag og sektorer tværgående samarbejde 136

Professioner eller ej? 137

Flerfagligt, tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde 141

Tværsektorielt samarbejde 142

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Christine Ploug Lindberg på cpl@samfundslitteratur.dk.