Kulturanalyse | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Kulturanalyse

- kort fortalt

Kultur er det kit, der holder sammen på hverdagsliv og samfund. Det er så selvfølgeligt, at man overser dets betydning i det daglige. Kulturanalyse er et redskab til at afdække og begribe det underforståede i hverdagslivet, som får det til at fungere. Samtidig viser kulturanalysen, at kultur er en fleksibel størrelse, som omformes, alt i mens...

Read more

Kultur er det kit, der holder sammen på hverdagsliv og samfund. Det er så selvfølgeligt, at man overser dets betydning i det daglige. Kulturanalyse er et redskab til at afdække og begribe det underforståede i hverdagslivet, som får det til at fungere. Samtidig viser kulturanalysen, at kultur er en fleksibel størrelse, som omformes, alt i mens man handler inden for dens ramme.

Denne bog er en praktisk lærebog, der viser, hvordan man kan tilrettelægge et kulturanalytisk projekt. Det metodiske udgangspunkt er altid feltarbejdet, men på dette grundlag kan forskellige kvalitative metoder indgå, alt afhængig af projektets mål og tidsramme. Bogen introducerer også til en række felter, hvor man kan gennemføre et udbytterigt feltarbejde, selvom man måske kun har relativt kort tid til sin rådighed.

Kulturanalyse. Kort fortalt er henvendt til den studerende, som ønsker at analysere sig frem til nogle af de betydningsbærende, men uerkendte mekanismer og forestillinger i, i en konkret institution eller andre sammenhænge, hvor mennesker handler i fællesskaber.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Illustrated: Yes
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2011), 
267 pages
Price
280,-
ISBN 9788759314968

Reviews

Teacher

"Jeg anbefaler, at den kommer ind som en gennemgående metodebog på alle moduler af diplom i ledelse, fordi den egner sig præcis til den type små undersøgelser, de studerende har mulighed for med de korte moduler, de har."

... Read more
Teacher

"Jeg anbefaler, at den kommer ind som en gennemgående metodebog på alle moduler af diplom i ledelse, fordi den egner sig præcis til den type små undersøgelser, de studerende har mulighed for med de korte moduler, de har."

 Underviser, diplom i ledelse

"Bogen er et rigtig godt redskab for de studerende i og med, at de skal arbejde undersøgelses - og forskningsorienteret, og bogens metodiske tilgang til kulturanalyser er et fremragende bud på, hvordan man kan arbejde konkret med kulturanalyser."

Gitte Riis Hansen, lektor ved pædagoguddannelsen, University College Sjælland

"Den er fin anvendeligt til faget pædagogik som jeg underviser i. Den giver et godt og præcist bud på hvordan man kan arbejde med kulturanalyse - og det kan nemt overføres på en pædagogisk sammenhæng."

Noona Jensen, lektor ved pædagoguddannelsen, Professionshøjskolen UCC

"Den er meget velegnet. Giver et godt overblik over kulturfaget. Niveauet er fint. Indholdet relevant."

Benedicta Pecseli, lektor ved Pædagoguddannelsen København, Professionshøjskolen UCC

 

En praktisk lærebog, hvor de studerende får indblik i tilrettelæggelsen af et kulturanalytisk projekt, herunder den metodiske tilgang til feltarbejde - Anja Laigaard, Københavns Professionshøjskole - Socialrådgiveruddannelsen.

Read less

Aditional information

Forord 7

Indledning: Kulturanalyse i praksis 9

Del I · Grundlag 19

Kapitel 1. Kulturen i hverdagen 21

Kapitel 2. Feltarbejde 26

Kapitel 3. Projektdesign 33

Kapitel 4. Det empiriske materiale 48

Kapitel 5. Den analytiske proces 53

Del II · Metoder 59

Kapitel 6. Deltagerobser vation: at være der 61

Kapitel 7. Samtale: at nærme sig hinanden 69

Kapitel 8. Inter view: at udspørge mennesker 76

Kapitel 9. Spørgeskema: at søge svar i mængden 84

Kapitel 10. Livshistorie: at trække en linje 92

Kapitel 11. Biografi: at karakterisere personer 99

Kapitel 12. Dokumenter: at læse tekster 110

Kapitel 13. Billeder: at for tolke visuelle udtryk 116

Kapitel 14. Netværk: at spore forbindelser 126

Kapitel 15. Materialitet: at tænke gennem ting 135

Del III · Felter 145

Kapitel 16. Befolkningsgrupper 147

Kapitel 17. Virksomheder 158

Kapitel 18. Professioner 171

Kapitel 19. Bygninger 179

Kapitel 20. Ritualer 188

Kapitel 21. Situationer 197

Kapitel 22. Gader 206

Kapitel 23. Tider 215

Kapitel 24. Natur 229

 Del IV · Refleksioner 239

Kapitel 25. Den kulturanalytiske cirkel 241

Indeks 263

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.