God videreuddannelse | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

God videreuddannelse

med transfer, balance og praksisnært projektarbejde

Erik Laursen (red.) and Nikolaj Stegeager (red.)

Uddannelse er ikke noget, du får, men noget, du tager. Det kræver planlægning, engagement, samarbejde og en vilje til gensidig forpligtelse.

Bogen sætter fokus på en række væsentlige temaer, som du må forholde dig til for at få et godt udbytte af et videreuddannelsesforløb. Bogen giver svar på spørgsmål som:

  • Hvordan lærer jeg...
Read more

Uddannelse er ikke noget, du får, men noget, du tager. Det kræver planlægning, engagement, samarbejde og en vilje til gensidig forpligtelse.

Bogen sætter fokus på en række væsentlige temaer, som du må forholde dig til for at få et godt udbytte af et videreuddannelsesforløb. Bogen giver svar på spørgsmål som:

  • Hvordan lærer jeg bedst?
  • Hvordan bruger jeg mine erfaringer fra mit arbejdsliv til at fremme min læring?
  • Hvordan kan det, jeg lærer på uddannelsen, få liv uden for undervisningslokalet?
  • Skal jeg involvere min arbejdsplads i mit uddannelsesforløb og i givet fald hvordan?
  • Hvordan finder jeg den passende balance mellem arbejde, uddannelse og privatliv?

På denne vis giver bogen indsigt i alle de forhold og processer, der ikke står noget om i studieordninger eller undervisningsplaner, men som har stor betydning for det udbytte, du får af studiet og for de læringsprocesser, du går igennem som studerende.

Bogen kan læses, inden du begynder på en HD-, diplom- eller masteruddannelse eller bruges i forbindelse med et introduktionsforløb på sådanne uddannelser. Den kan ligeledes læses i slutningen af et uddannelsesforløb med henblik på at evaluere din læring gennem uddannelsen og sikre, at denne læring ikke forsvinder i den daglige travlhed, når uddannelsen stopper. Eller den kan konsulteres undervejs i studiet, når du har brug for at reflektere over, hvordan du får det hele til at hænge sammen og give værdi.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2016), 
158 pages
Price
79,-
ISBN 9788759320631
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2016), 
158 pages
Price
231,-
ISBN 9788759328583

Reviews

Teacher

"den er ganske enkelt rigtig godt placeret til at være den bog, jeg anbefaler til alle vores danske studerende på min uddannelse (bachelor top-up) for at give dem en kilde til... Read more

Teacher

"den er ganske enkelt rigtig godt placeret til at være den bog, jeg anbefaler til alle vores danske studerende på min uddannelse (bachelor top-up) for at give dem en kilde til refleksion over den uddannelse, de er begyndt på - især er det interessant/fremragende at der er forslag til den studerende efter hvert kapitel! Den har også relevans for mine lærerkollegaer, som stort set alle er igang med lektoranmodninger, samt for vores team som debatoplæg."

- Christian Lystager, Lektor, KEA

Read less

Aditional information

Indhold

Forord                                                                                   7

1. Akademisk videreuddannelse                                        11

Erik Laursen og Nikolaj Stegeager

De akademiske videreuddannelser                                                         12

Projekt- og problemorientering som pædagogisk strategi                      14

Bogens opbygning og indhold                                                                15

2. Transfer i videreuddannelse                                          19

Erik Laursen og Nikolaj Stegeager

Læring                                                                                                     19

Transfer                                                                                                   23

Transfer og læringstyper                                                                        29

Fra transfer som reproduktion til transfer som fortsat udvikling            31

Hvad kan du som studerende gøre?                                                       33

3. Projekt- og problemorienteret undervisning og læring 35

Erik Laursen og Nikolaj Stegeager

Oprindelse og udbredelse                                                                       36

Grundlæggende principper                                                                     37

Centrale begreber til forståelse af principperne                                      40

Hvad kan du som studerende gøre?                                                       49

4. Den studerende praktiker                                               51

Nikolaj Stegeager, Erik Laursen og Anja Overgaard Thomassen

Hvorfor begynde på akademisk videreuddannelse? Motiver og intentioner       53

At forberede sig på et videreuddannelsesforløb                                     55

Arbejdsliv, studieliv, privatliv                                                                  60

Hvad kan du som studerende gøre?                                                       63

5. Mødet mellem den erfarne praktiker og uddannelsen  67

Søren Willert og Søren Frimann

Den erfarne praktiker møder sig selv i rollen som studerende                67

Læringsbefordrende samarbejde mellem studerende                             71

Fokus på uddannelsen                                                                            74

Undervisningsformer og læringsarenaer                                                75

Vejledning som læringsarena                                                               80

Eksamensrettet opgaveskrivning som læringsarena                              84

Hvad kan du som studerende gøre?                                                       86

6. Forskning i egen praksis projektarbejde som brobygger mellem uddannelse og arbejde                                                                            91

Søren Frimann, Søren Willert og Nikolaj Stegeager

Aktionsforskning                                                                                    92

Aktionslæring                                                                                         98

Forskellen mellem aktionsforskning og aktionslæring                         103

Hvad kan du som studerende gøre?                                                     106

7. Fra undervisning til organisatorisk praksis                 109

Anja Overgaard Thomassen og Nikolaj Stegeager

Organisationens motiv for at investere i akademisk videreuddannelse 109

Uddannelse og arbejde to adskilte rationaler                                     111

Organisationslogikker og synet på læring                                            112

Læringssamtaler at retningsgive den organisatoriske læring            115

Hvilken praktiker kommer tilbage efter endt uddannelse?                    117

At inddrage sin leder aktivt i læreprocessen                                         122

Hvad kan du som studerende gøre?                                                     127

8. Transformative læreprocesser i videreuddannelse    129

Nikolaj Stegeager og Søren Willert

Transformativ læring                                                                             129

Transformativ læring identitetsudvikling gennem uddannelse          131

Identitet                                                                                                 132

Transformativ læring i videreuddannelse                                              133

Undervisning og transformativ læring                                                  136

Hvad kan du som studerende gøre?                                                     138

Litteratur                                                                           145

Indeks                                                                                155

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.