Bedre begrundet praksis | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Bedre begrundet praksis

Hvis New Public Management er kommet til kort, og evidensbølgen er på retur, hvad kommer så nu? Bedre begrundet praksis stiller sig på kanten af denne udvikling og giver en række opbyggelige bud på, hvordan velfærdsprofessionelle kan arbejde med udvikling og forbedringer af kvalitet i praksis uden at forfalde til tavs viden eller kontekstløse...

Read more

Hvis New Public Management er kommet til kort, og evidensbølgen er på retur, hvad kommer så nu? Bedre begrundet praksis stiller sig på kanten af denne udvikling og giver en række opbyggelige bud på, hvordan velfærdsprofessionelle kan arbejde med udvikling og forbedringer af kvalitet i praksis uden at forfalde til tavs viden eller kontekstløse manualiseringer.

I bogen præsenteres modeller, greb og metoder, der kan bruges, når socialrådgivere, lærere, beskæftigelseskonsulenter, pædagoger, sundhedspersonale m.fl. skal bedømme og forbedre hinandens arbejde i en lokalt forankret praksis.

Bogen henvender sig dels til praktikere, ledere og fagkoordinatorer med ansvar for daglig kvalitetssikring i ovennævnte felter og dels til studerende og forskere inden for samme områder.

Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2018), 
393 pages
Price
75,-
ISBN 9788759325773
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2018), 
393 pages
Price
278,-
ISBN 9788759331521

Aditional information

Forord 11

1. Indledning 13
Leif Tøfting Kongsgaard og Morten Hulvej Rod
Et opbrud på vej? 16
Syv teser 19
Bogens indhold og opbygning 22
Litteratur 28

Del 1. Platforme for bedre begrundet praksis

2. Er vi forberedte, når evidensbølgen klinger af? 33
Hanne Kathrine Krogstrup
Indledning 35
Skiftende evaluerings- og dokumentationskrav 37
Nye globale udfordringer 41
Hvordan skal praksis legitimeres og begrundes fremover? 44
Evaluation Capacity Building 46
Konklusion 49
Litteratur 50

3. Fra kompleksitet til professionel handlekraft 53
Søren Willert og Andreas Granhof Juhl
Indledning 55
Den kompleksitetsteoretiske position som naturvidenskabeligt funderet opgør med (klassisk) naturvidenskab 57
Evidensbaseret typetænkning versus kompleksitetsbaseret øjeblikstænkning 62
Introduktion til Donald Schön og pragmatisme 68
Den multipositionelle praktiker i almen og praksistilnærmet form 74
Afslutning 80
Litteratur 81

Del 2. Veje til bedre begrundet praksis

4. Videosupervision at møde sig selv på skærmen 87
Søren Willert
Indledning 89
Faglige overvejelser bag projektdesignet 90
Første målbeskrivelse: Forstærke de positive elementer i kommunikationen mellem omsorgspædagogisk hjælper og beboer 94
Anden målbeskrivelse: Give beboeren mulighed for at blive set og forstået 95
Tredje målbeskrivelse: Give medarbejderen mulighed for at blive set og forstået 99
Fjerde målbeskrivelse: Styrke det kollegiale fællesskab omkring den pædagogiske opgave 105
Femte målbeskrivelse: Optræne og styrke den faglige argumentation blandt de professionelle 108
Afsluttende overvejelser 112 Afrunding og perspektivering 113
Litteratur 114

5. Den samtaleanalytiske rollespilsmetode tæt på det talte ord 115
Sabine Jørgensen
Indledning 117
Autentisk versus simuleret praksis som afsæt for refleksion og læring 118
CA som analytisk metode 120
Læringsmomenter som afsæt for praksisudvikling 124
CARM-workshop et praksiseksempel 125
Bedre begrundet praksis med CARM? 133
Afsluttende overvejelser 134
Forslag til videre læsning 135
Litteratur 135

6. Paraetnografi på opdagelse i egen organisation 139
Morten Hulvej Rod og Kasper Tang Vangkilde
Indledning 141
Fra studier af de vilde til studier af os selv 142
Den paraetnografiske metode 145
Et eksempel: Ingeniører som paraetnografer i egen virksomhed 153
Fra paraetnografi til bedre begrundet praksis? 158
Afsluttende overvejelser 159 Forslag til videre læsning 160
Litteratur 160

7. Praksislogikker et kompas for handling 161
Dorte Caswell
Indledning 163
Hvad er praksislogikker og den teoretiske tænkning bag? 164
Et kompas i bevægelse 171
Øjnene op for uheldige mønstre 174
Hvordan bruger man så Praksislogikker i hverdagen ? 176
En tæt dialog mellem forskning og praksis 177
Afsluttende overvejelser 179
Litteratur 180

8. Drivkraftmodellen hverdagen som læremester 181
Charlotte Wegener og Lisbet Lynggaard-Jensen
Indledning 183
Projektet og organisationen 184
Fra søm og skruer til fælles eftertanke 185
Læring gennem handling 187
Fra faser til drivkræfter 189
Introduktion af drivkraftmodellen i organisationen 192
Resultater 194
Drivkraftmodellen som klangbund for kompetenceudvikling 196
Afsluttende overvejelser 197
Litteratur 198

9. Diskursmodellen at sætte ord på det, der tages for givet 201
Marianne Tewes og Elvi Weinreich
Indledning 203
Forandring og forankring 203
Et udviklingsprojekt på hjertemedicinsk afsnit 204
Diskursmodellen i sin grundform 210
Sygeplejens diskursorden 211
Diskursmodellen på arbejde 214
Analyse af sygeplejerskernes diskursive praksis 216
Afsluttende overvejelser 225
Forslag til videre læsning 226
Litteratur 227

10. Audit fagfæller bedømmer fagfæller 229
Leif Tøfting Kongsgaard
Indledning 231
Enighed om kvalitet 231
Audit et eksempel fra praksis 241
Overvejelser over ledelse, magt og indflydelse 249
Variationer 253
Afsluttende overvejelser 254
Litteratur 255

11. FIT systematisk feedback fra borgeren 257
Susanne Bargmann
Indledning 259
Forskningen og filosofien bag FIT 260
Feedback-informed treatment, ORS og SRS 262
FIT i praksis 264
Implementering af FIT at skabe en organisatorisk feedbackkultur 275
Afsluttende overvejelser 277
Afrunding 278
Litteratur 278

12. BIKVA brugerinvolvering i kvalitetsudvikling 281
Hanne Kathrine Krogstrup
Indledning 283
BIKVA-modellens historie og aktualitet 283
BIKVA-modellens metodologi 285
Deltag i samfundet finsk/svensk udviklingsprojekt 289
BIKVA som kilde til brugerdrevet innovation 293
BIKVA som element i samskabelse 294
Afsluttende overvejelser 296
Litteratur 296

13. Aktionslæring om at skrue på praksis 299
Anna Paldam Folker og Sigurd Lauridsen
Indledning 301
ALG-metoden 303
Lighed i sundhed et eksempel på ALG-metoden 307
Læringsdimensioner 311
Reflekterende guide til implementering af ALG-metoden 313
Hvordan du kommer i gang med at bruge ALG-metoden 317
Afsluttende overvejelser 317
Litteratur 318

14. Supervision mellem fagprofessionel læring og organisatorisk udvikling 321
Jakob Hassing Pedersen
Indledning 323
Casesupervision et eksempel 323
Supervision har flere betydninger 326
Supervisionens funktioner 327
Organisationen er et vilkår og en ramme for supervision 328
Faglighed, trivsel og samarbejde 330
Læring at blive bedre til sin praksis og til at tænke over den 332
En kontekstuel forståelse af supervision 335
Supervisionsforløb begynder med organisationens mål 337
Sammenfatning 342
Afsluttende overvejelser 343
Forslag til videre læsning 344
Litteratur 345

15. Forbedringsmodellen evidensbaseret kvalitetsudvikling 347
Jacob Anhøj
Indledning 349
Fra evidens til praksis 350
Kvalitetsudvikling: En videnskabelig læringsproces 353
Forbedringsmodellen forklaret: Tre spørgsmål og en cykel 354
Forbedringsmodellen i praksis 355
Det store billede: Kvalitetsplanlægning, kvalitetskontrol og kvalitetsforbedring 359
Fra kontrol til forbedring 360
Mål med mening: Statistisk kvalitetsudvikling med seriediagrammer 360
Eftertanker 365
Afsluttende overvejelser 369
Litteratur 370

Efterskrift: Verdensmålene som begrundelse og ledestjerne for næste praksis 373
Steen Hildebrandt
Mødet mellem fortid og fremtid 375
Fremkomsten af et bæredygtigt paradigme 375
Verdensmålene en etik og helhedstænkning 378
Bæredygtig ledelse levende organismer 380
Håb en anden og bedre verden 383
Litteratur 384

Bogens forfattere 385

Indeks 391

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.