PBL | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

PBL

Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser

Problembaseret læring og projektarbejde (PBL) anvendes på en lang række videregående uddannelser. Evnen til at arbejde problem- og projektbaseret er imidlertid ikke noget, der kommer af sig selv. Det er en kompetence, der skal tilegnes og opøves.

PBL - problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser giver et solidt afsæt...

Read more

Problembaseret læring og projektarbejde (PBL) anvendes på en lang række videregående uddannelser. Evnen til at arbejde problem- og projektbaseret er imidlertid ikke noget, der kommer af sig selv. Det er en kompetence, der skal tilegnes og opøves.

PBL - problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser giver et solidt afsæt for at få det bedste ud af arbejdsformen.

Forfatterne præsenterer en række modeller, idéer og forslag til, hvordan man på succesfuld vis kan tage ansvar for egen læring gennem de udfordringer og muligheder, der følger med PBL.

Bogen sætter bl.a. fokus på:

  • problemfelt og problemformulering
  • projektstyring og projektledelse
  • samarbejde i projektgrupper og med vejledere
  • kommunikation og konflikthåndtering
  • brug af it
  • evaluering

2. udgaven af bogen er opdateret med seneste litteratur og forskning om PBL, ligesom der er tilføjet en række mindre opgaver, der skal hjælpe læseren med tilegnelsen af stoffet.

PBL - problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser er skrevet af forskere fra Aalborg Universitet, som har forsket og undervist i PBL indenfor hhv. humanistiske, ingeniør-, natur og samfundsvidenskabelige uddannelser. Bogen er således tænkt anvendt på tværs af fagene.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
2. Edition (2020), 
186 pages
Price
270,-
ISBN 9788759333969
E-bog (VitalSource Bookshelf)
2. Edition (2020), 
186 pages
Price
216,-
ISBN 9788759337035

Reviews

Press

"Tager man som læser bogens konkrete råd og vejledning om samarbejdet alvorligt er det muligt at skrive et godt projekt, samtidig med at man bliver klogere på at samarbejde." - Forstyrrelsen


Read more
Press

"Tager man som læser bogens konkrete råd og vejledning om samarbejdet alvorligt er det muligt at skrive et godt projekt, samtidig med at man bliver klogere på at samarbejde." - Forstyrrelsen


Read less

Aditional information

INDLEDNING 9
    Bogens intentioner 9
    Bogens struktur 13
    Læsning af bogen 15

KAPITEL 1 · HVAD ER PROBLEMBASERET LÆRING? 17
    Hvorfor PBL ved de videregående uddannelser? 17
    Overordnede principper for problembaseret læring 20
    Hvad betyder PBL konkret for dig som studerende? 31
    Afrunding 32
    Spørgsmål til videre refleksion 33

KAPITEL 2 · OM PROBLEMER OG PROBLEMFORMULERINGER 35
    Problemformuleringen - projektets første og sidste skridt 36
    Afgrænsning af problemet 43
    Fra problemfelt til problemformulering 47
    Problemformuleringen som projektets kompas 48
    Den gode problemformulering 50
    10 skarpe om problemformuleringen 53
    Afrunding 56
    Spørgsmål til videre refleksion 57

KAPITEL 3 · AT PLANLÆGGE OG ST YRE ET PBL-PROJEKT 59
    Afgrænsning af problemet via mindmap 59
    Mål/middeldiagram 62
    Tidsplanlægning - flowdiagram 64
    Backcasting 66
    Arbejdsorganisering - Gantt-skema 67
    Fordeling af arbejdet 72
    Afrunding 76
    Spørgsmål til videre refleksion 77

KAPITEL 4 · OPSTART AF SAMARBEJDET 79
    Godt begyndt - halvt fuldendt 80
    Projektgruppen som organisatorisk enhed og praksisfællesskab 81
    Forventningsafklaring er første skridt 84
    Fra forventningsafstemning til samarbejdsaftale 88
    Samarbejdsaftalen med vejleder 90
    Afrunding 95
    Spørgsmål til videre refleksion 95

KAPITEL 5 · SAMARBEJDE - FRA HENSIGT TIL HANDLING 97
    Samarbejde som et samspil af roller 97
    Om arbejdsgrupper, hyggegrupper og dysfunktionelle grupper 101
    Kommunikationen i gruppen 104
    Konflikter i gruppen 109
    Konflikthåndtering 112
    Afrunding 118
    Spørgsmål til videre refleksion 120

KAPITEL 6 · PBL OG IT 121
    Hvorfor bruge IT i projektarbejdet og hvordan? 122
    Udforskning af undersøgelsesfeltet 125
    Ressourcehåndtering (opbevare, gemme og annotere) 128
    Dialog 131
    Samarbejde om skriveprocessen - deling og dokumenthåndtering 134
    Afrunding 138
    Spørgsmål til videre refleksion 139

KAPITEL 7 · EVALUERING AF DET PROBLEMBASEREDE ARBEJDE 141
    Hvad er evaluering? 142
    Om feedback i evaluering 144
    Om at sætte mål og evaluere 148
    Evalueringsforhold 150
    Den løbende evaluering 152
    Den afsluttende evaluering 156
    Afrunding 160
    Spørgsmål til videre refleksion 161

KAPITEL 8 · PBL I ARBEJDSLIVET 163
    PBL i et samfund i forandring 163
    Afrunding 172
    Spørgsmål til videre refleksion 173

FORFATTERPRÆSENTATION 175

LITTERATUR 177

INDEKS 185

 

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.