Skriv lærebøger | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Skriv lærebøger

Skal du i gang med at skrive en lærebog til en professionsbachelor- eller universitetsuddannelse? Eller skal du være redaktør på/bidragyder til en lærebog med flere forfattere? Så kan du hente hjælp i denne bog.

En lærebog kræver nemlig mere end et godt fagligt indhold. Det faglige indhold som skal læres, skal formidles på en...

Read more

Skal du i gang med at skrive en lærebog til en professionsbachelor- eller universitetsuddannelse? Eller skal du være redaktør på/bidragyder til en lærebog med flere forfattere? Så kan du hente hjælp i denne bog.

En lærebog kræver nemlig mere end et godt fagligt indhold. Det faglige indhold som skal læres, skal formidles på en læringsfremmende måde til de relevante læseres brug og læring. Og der skal være et marked. Med andre ord bør en lærebog være fagligt, pædagogisk-formidlingsmæssigt og forretningsmæssigt gennemtænkt.

Skriv lærebøger viser, hvordan du som forfatter kan planlægge og tilrettelægge, strukturere, redigere og samarbejde med et forlag. Den fortæller ikke hvad du skal gøre, men peger på forskellige muligheder og konkrete redskaber som kan gavne både produktet og processen for dig som forfatter og dem der skal lære noget af din lærebog.

Bogen er skrevet på baggrund af forfatternes egne erfaringer med at skrive lærebøger og hvad andre kloge folk og forskere har skrevet om læring og lærebøger.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2019), 
195 pages
Price
250,-
ISBN 9788759332351
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2019), 
195 pages
Price
199,-
ISBN 9788759334911

Aditional information

1. Forskrift - koncept og principper
12 En "gørebog"
14 Tænk din bog didaktisk, pædagogisk og formidlingsmæssigt
15 Tænk din bog som en vare på et marked

2. Hvad er en lærebog egentlig?
20 Fagbog eller lærebog?
21 Typer af lærebøger
25 Den gode lærebog opfylder sin hensigt
27 Lærebogen og digitale ressourcer
31 Hvorfor papir?
33 Planlægningsspørgsmål: Hvilken slags bog?

3. Antologilærebøger
36 Fordele ved antologier
37 Redaktør af en antologi
43 Redaktionsprocessen
45 Forfatter i en antologi
47 Planlægningsspørgsmål: Antologilærebøger

4. Hensigt, læringsudbytter, brug og indhold
51 Hensigten: Læsernes læringsudbytte
54 Bogens brug
58 Planlægningsspørgsmål: Hensigt og brug

5. Lærebogens læsere og brugere
62 Bogens tre interessentgrupper
63 Den primære målgruppe er bogens brugere
65 Underviseren er formidleren
66 Forlaget er gatekeeper
67 Planlægningsspørgsmål: Lærebogens læsere og brugere

6. Pædagogiske principper og læringsfremmere i lærebøger
72 Tre overordnede pædagogiske vilkår
75 Lærings- og brugsfremmende elementer i lærebøger
78 Læringsfremmere i forhold til den lærendes forhold til stoffet
89 Læringsfremmere i forhold til stoffets organisering
95 Læringsfremmere i forhold til den lærendes arbejde med og løbende tilegnelse af stoffet
100 Grafiske virkemidler
103 Valg af læringsfremmere i bogens planlægningsfase
105 Planlægningsspørgsmål: Pædagogiske principper, læringsfremmere og grafiske virkemidler

7. Læringsstrukturer og tekstelementer
108 Struktur, tekstelementer og didaktisering
109 Læringsargumentation
111 Principstrukturer
114 Giv overblik over strukturen
116 Tekstudvikling og "kendt før nyt"
118 Tekstens byggesten: Teksthandlinger
120 Lærebøgers fysiske tekstelementer
121 Formalia
121 Serviceafsnit
124 Brug din redaktør
124 Planlægningsspørgsmål: Læringsstrukturer og tekstelementer

8. Læringssprog
128 Teksthandlingsord
129 Fagsprog som læringssprog
130 Vejledende sprog - metakommunikation
132 Det personlige læringssprog: din læser, dig selv i teksten og dem du skriver om
134 Klart sprog - det lærerige sprog
134 Engelsk oversættelse
135 Planlægningsspørgsmål: Læringssprog

9. Supplerende digitalt materiale til papirbøger
138 Indhold i supplerende materiale
140 Tænk supplerende materiale ind fra begyndelsen
141 Bring selv supplerende materiale i brug, og vedligehold det
141 Efterspørgsel, brug og vedligehold
142 Planlægningsspørgsmål: Supplerende digitalt materiale

10. Skriveproces og samarbejde med forlag
146 Idé - din eller forlagets?
147 Styrepinde
147 At skaffe sig tid til at skrive lærebog
149 Planlægning
149 I gang med at skrive
154 Samarbejdet med et forlag
164 Færdigt manus
167 Planlægningsspørgsmål: Skriveprocessen og samarbejde med forlaget

11. Forlagskontrakt, rettigheder og honorar
172 Forlagskontrakt
173 Deadlines og omfang
173 Ophavsret og copyright
174 Kreditering
174 Ajourføring og revision
175 Honorar, Copydan og bibliotekspenge
176 Planlægningsspørgsmål: Forlagskontrakt, rettigheder og honorar m.m.

179 Skemaer til planlægning af din lærebog

187 Litteraturliste
189 Eksempler brugt i bogen

193 Stikord

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.