Studiehåndbog for sygeplejerskestuderende | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Studiehåndbog for sygeplejerskestuderende

Er du sygeplejerskestuderende, eller er du på vej til studiet? 

I denne håndbog samler vi alt, hvad du har brug for at vide om sygeplejerskestudiet:

  • Hvordan foregår undervisningen og vejledningen på campus og i praktikken, og hvordan deltager du?
  • Hvad forventer studiet af dig, og hvad kan du forvente af studiet?
  • Hvordan forbereder du dig bedst muligt...
Read more

Er du sygeplejerskestuderende, eller er du på vej til studiet? 

I denne håndbog samler vi alt, hvad du har brug for at vide om sygeplejerskestudiet:

  • Hvordan foregår undervisningen og vejledningen på campus og i praktikken, og hvordan deltager du?
  • Hvad forventer studiet af dig, og hvad kan du forvente af studiet?
  • Hvordan forbereder du dig bedst muligt til undervisning, gruppearbejde, oplæg, fremlæggelser, feedback og eksamener?
  • Hvad kan du lære, når du er i praktik? Og hvordan forbereder du dig på det?
  • Hvordan lærer du stoffet, så det sidder fast?
  • Hvordan er det med økonomi, evt. sygdom under studiet, og hvordan kan du tackle forhindringer som ordblindhed og psykiske udfordringer i forhold til at studere på fuld kraft?
  • Hvilke andre jobmuligheder åbner sygeplejerskestudiet for dig?

Studiehåndbogen er en opslagsbog, der gør det let og overskueligt at få overblik over de bedste råd til et godt studie.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2023), 
155 pages
Price
250,-
ISBN 9788759340554
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2023), 
155 pages
Price
225,-
ISBN 9788759342602

Aditional information

Forord 9

1. Kom godt i gang på studiet 13
Kom godt i gang på sygeplejerskeuddannelsen 13
At blive studerende 14

2. At studere til sygeplejerske 19
Skab overblik ved semesterstart 20
Et afvekslende, omfangsrigt og meningsfyldt studie 23
Hvilke fagområder og fag indeholder sygeplejen? 26
Faglig refleksion 28
Klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab 30
Alternative studiemuligheder 31
Kilder 33

3. Få mest muligt ud af undervisningen på campus 35
Deltag altid! 36
Du lærer noget, når 36
Undervisningsformer, som du kan møde på sygeplejerskeuddannelsen 37
Undervisning i simulationslokaler 41
Forberedelse til et undervisningsforløb 42
Feedback som studieredskab 46
Undervisningsevaluering 54
Kilde 54

4. Gode studievaner, gode studiestrategier og gode studieteknikker 55
Gode studiefærdigheder 55
Kom ind på og i studiet – fysisk og socialt 56
Skaf dig gode studievaner og -rutiner 58
Brug lærende arbejdsformer og studieteknikker 59
Lær studieteknikker 60
Planlæg og etablér gode studierutiner 61
Effektiv læsning er bearbejdende læsning 63
Gode notater er brugbare notater 74
Mundtlige oplæg i undervisningen 83
Kilder 88

5. Sygeplejesprog, teorier og videnskabelighed 89
Fagsproget – en vigtig indgang til professionen 89
Sygeplejeteorier – definerer sygepleje og styrker professionsidentiteten 90
Videnskabelighed – en forudsætning for at kunne vurdere og udvikle sygeplejen 91
Kilder 96

6. Få mest muligt ud af din studiegruppe 97
Hvorfor arbejde i studiegrupper? 97
Hvordan kan man danne studiegrupper? 97
Facilitator/mødeleder for gruppearbejde 102
Plads til det sociale i studiegrupper 104
Læsegrupper som supplement til studiegrupper 105
Kilder 105

7. At være studerende i praktik 107
Hvorfor er praktik vigtigt? 107
Hvor kan jeg komme i praktik? 108
Hvornår skal jeg i praktik? 110
Hvad skal jeg lære i et praktikforløb? 112
Vejledning, når du er i praktik 116
Kilder 122

8. Obligatoriske opgaver og eksamen på uddannelsen 123
Formål med eksamen 123
Eksamensforudsætninger 124
Forskellige former for eksamen 124
Mundtlige eksamener 126
Bedømmelse af eksamen 127
Efter eksamen 127
Et overblik: Hvad skal jeg være opmærksom på? 130
Kilder 131

9. Brug af studievejledning og andre støttemuligheder 133
Studievejlederen kan hjælpe med 134
SPS-vejlederen kan hjælpe med 134
 Studenterrådgivningen kan hjælpe med 135
Hvad gør jeg, hvis jeg bliver i tvivl om, hvorvidt jeg har valgt det rigtige studie? 136
Hvad gør jeg, hvis jeg overvejer at skifte uddannelse? 137
Hvad gør jeg, hvis jeg vil stoppe på uddannelsen? 137
Er det muligt at få orlov fra studiet? 138
Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker overflytning til en anden sygeplejerskeuddannelse? 138
Hvad er mulighederne for genoptagelse eller genindskrivning på uddannelsen? 139
Hvor går jeg hen, hvis jeg lider af præstations- og eksamensangst? 140
Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? 141
Har du brug for særlig støtte (SPS) på studiet? 142
Statens uddannelsesstøtte (SU) 145

Læs mere – tekster, vi henviser til, og ressourcer 147

Om forfatterne 151

Stikordsregister 153

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.