Etisk dialog i sundhedsvæsenet | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Etisk dialog i sundhedsvæsenet

...

Read more

De fleste af os har stærke etiske overbevisninger. Men det er næppe de fleste af os, der er i stand til at forklare, hvorfor vi er så stærkt overbeviste om dem.

Særligt for sundhedsprofessionelle, der hver dag møder patienter og pårørende, er den etiske dimension af samtalen væsentlig. Men selvom det er helt centralt for de ansatte i sundhedsvæsenet at kunne indgå i etiske dialoger, så er det en kompetence, som til stadighed må trænes og forfines.  I denne bog giver forfatteren sine bud på hvordan.

I del 1 introducerer Benjamín Olivares Bøgeskov til nogle færdselsregler for den etiske samtale og til de hovedproblemer, som sundhedsprofessionelle typisk støder på, når de skal tale om etik på studiet eller på jobbet. På den baggrund får du konkrete forslag til, hvordan du som professionel kan træne din evne til argumentation og refleksion, så du på et mere kvalificeret og trygt grundlag kan indgå i dialoger med kolleger, patienter og pårørende om vanskelige problemstillinger. 

I del 2 præsenteres fire forskellige etiske teorier, der alle har betydning for den etiske dialog: Nytteetik, pligtetik, nærhedsetik og dydsetik.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2017), 
150 pages
Price
260,-
ISBN 9788759322178
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2017), 
150 pages
Price
199,-
ISBN 9788759330685

Reviews

Teacher

Jeg underviser kun i etik og vil bruge bogen næste gang jeg skal undervise i etik. ( ) det er en god og brugbar bog, desværre har de studerende ikke oplevet den endnu, men det kommer de til.

 - Karen Paaske, cand.pæd., ph.d. og lektor, VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Read more
Teacher

Jeg underviser kun i etik og vil bruge bogen næste gang jeg skal undervise i etik. ( ) det er en god og brugbar bog, desværre har de studerende ikke oplevet den endnu, men det kommer de til.

 - Karen Paaske, cand.pæd., ph.d. og lektor, VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Read less
Press

"Bogen "Etisk dialog i sundhedsvæsenet" henvender sig til de fleste af os, idet vi alle har stærke etiske overbevisninger, men har svært ved at forklare, hvorfor vi er så overbeviste om dem." - Nausheen Christoffersen, Forstyrrelsen.

... Read more
Press

"Bogen "Etisk dialog i sundhedsvæsenet" henvender sig til de fleste af os, idet vi alle har stærke etiske overbevisninger, men har svært ved at forklare, hvorfor vi er så overbeviste om dem." - Nausheen Christoffersen, Forstyrrelsen.

"En grundig indføring i ægte etisk refleksion, det er, hvad læseren præsenteres for i denne bog. Forfatteren vil gerne, at læserne eller måske sygeplejestuderende udover at referere etiske teorier og dilemmaer, opbygger deres egen holdning. Hurra for det. (...) Bogen bringer gode, realistiske eksempler fra sundhedssektoren og fortæller, hvilke overvejelser det er nødvendigt at gøre sig, når man skal tage stilling. Interessant og tilgængelig." - Sygeplejersken, Marts 2018

"Pædago­gisk velskrevet og inspirerende introduktion til etisk dialog for alle su.ndhedsprofessionelle. Den adskiller sig fra markedets øvrige bøger ved en fremragende indføring i etisk refleksion og etisk dialog. Dette gør bogen til en absolut nyhed, og som sådan kan bogen anbefales til alle sundhedsprofessionelle." - Solveig Fjordside, Uddannelsesnyt nr. 3, 27. årgang, 2018.

Read less

Aditional information

Indhold

Introduktion og læsevejledning 9
Hvad kendetegner den etiske dialog? 10
Hvorfor denne bog? 13
Den etiske dialog har særlig relevans for sundhedsprofessionelle 14
Etisk refleksion er også selvrefleksion 15
En introduktion, ikke en manual! 17
Bogens opbygning 18

DEL 1 · Rundt om etisk argumentation nogle færdselsregler 21

Kapitel 1 · Fire fundamentale regler for en rationel dialog 23
Introduktion 23
Regel 1: Skeln mellem holdninger og argumenter 24
Regel 2: Modsig ikke dig selv 30
Regel 3: Undlad at diskutere holdninger, som ingen i samtalen har 42
Regel 4: Find et fælles udgangspunkt for dialogen 47
Videre læsning 54

Kapitel 2 · Argumentets opbygning 55
Introduktion 55
Toulmins argumentationsmodel 56
Den dialektiske metode: dialogmodellen 59
Fire fejlslutninger, man skal være opmærksom på 70
Videre læsning 74

Kapitel 3 · Følsomme diskussionsemner, som kan afspore den etiske dialog 77
Introduktion 77
Forholdet mellem lov, etik og samvittighed 78
Relativisme 85
Menneskets værdi 95
Lykke og etik 101
Videre læsning 108

DEL 2 · Etiske teorier og deres argumenter 111

Kapitel 4 · Nytteetik 113
Introduktion 113
Størst mulig lykke for flest mulige mennesker 116
Jeremy Bentham 118
John Stuart Mill 120
QALY en metodisk anvendelse af nytteetik i sundhedsvæsenet 124
Kritik af utilitarismen 126
Videre læsning 128

Kapitel 5 · Pligtetik 131
Introduktion 131
Immanuel Kant 131
Nærhedsetik og dydsetisk kritik af pligtetik 142
Videre læsning 144

Kapitel 6 · Nærhedsetik 145
Introduktion 145
K.E. Løgstrup 146
Emmanuel Levinas 150
Nærhedsetik i en professionel sammenhæng 154
Videre læsning 155

Kapitel 7 · Dydsetik 157
Introduktion 157
Aristoteles 158
Videre læsning 171

Litteraturliste 173

Baggrundslitteratur 175

Indeks 181

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Christine Ploug Lindberg på cpl@samfundslitteratur.dk.