Familiedialog og refleksion ved alvorlig sygdom | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Familiedialog og refleksion ved alvorlig sygdom

En guide for sundhedsprofessionelle

Familiedialog og refleksion ved alvorlig sygdom beskæftiger sig med det dialogiske møde mellem sundhedsprofessionelle og familier, der er berørt af svær sygdom.

Familiedialogens formål er at hjælpe familier med at finde nye måder at tackle vanskelige problemstillinger på. I bogen giver forfatterne konkrete bud på, hvordan familien som en enhed...

Read more

Familiedialog og refleksion ved alvorlig sygdom beskæftiger sig med det dialogiske møde mellem sundhedsprofessionelle og familier, der er berørt af svær sygdom.

Familiedialogens formål er at hjælpe familier med at finde nye måder at tackle vanskelige problemstillinger på. I bogen giver forfatterne konkrete bud på, hvordan familien som en enhed kan inviteres til familiedialog, der styrker det levede liv med kronisk eller livstruende sygdom.

I Familiedialog og refleksion ved alvorlig sygdom præsenteres læseren for beskrivelser af

 • Systemiske og narrative teorier
 • Refleksion, feedback og supervision
 • "Tosporsmodellen"
 • Kriser og sorg
 • "Kærlighedens skjold"
 • Det udvidede stamtræ for familier
 • Dialogiske processer
 • Stilhed i samtalen
 • Overbevisninger om sundhed og sygdom.

I bogen kombinerer forfatterne på en tilgængelig måde teori med cases fra praksis, så læseren får konkrete redskaber til at indbyde til familiedialog - også i det korte møde. Der lægges op til, at selv små forandringer i dagligdagen gør en forskel, ikke kun for den syge og dennes nærmeste, men også for den sundhedsprofessionelle selv.

Bogen henvender sig til alle sundhedsprofessionelle, der ønsker at styrke deres familiedialogiske kompetencer, såsom fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, demenskonsulenter, socialrådgivere, kiropraktorer og læger i primær og sekundær sundhedssektor. Ligeledes er bogen oplagt til brug i undervisning på de forskellige sundhedsuddannelser.

Digitalt materiale: Her på www.samfundslitteratur.dk/familiedialog kan du under fanen "Supplerende materiale" finde:

 • Studiespørgsmål til hvert kapitel i bogen. Du kan anvende dem som refleksionsspørgsmål til dig selv, men også som et oplæg til gruppedrøftelser med andre, der arbejder med familiedialog.
 • Videoklip af familiedialoger i forskellige situationer. Du kan bruge dem som inspiration eller gøre dem til genstand for nærmere analyse og refleksion. Videoerne er på vej.
 • Supplerende cases. Brug dem som inspiration og baggrund for yderligere træning af familiedialog.
Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2018), 
244 pages
Price
260,-
ISBN 9788759330357
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2018), 
244 pages
Price
199,-
ISBN 9788759333105

Reviews

Teacher

"Dette er en af de bedste bøger, der er skrevet til brug for sygeplejen, den er meget anvendelig og super at anvende i forbindelse af reflektioner." - Lene Munch, Odense Universitets Hospital

"Jeg nyder bogen, bliver inspireret og beriget, så både tillykke med resultatet og tak for at have skrevet om noget så vigtigt for faget." -Onkologisk sygeplejerske, Rigshospitalet

Read more
Teacher

"Dette er en af de bedste bøger, der er skrevet til brug for sygeplejen, den er meget anvendelig og super at anvende i forbindelse af reflektioner." - Lene Munch, Odense Universitets Hospital

"Jeg nyder bogen, bliver inspireret og beriget, så både tillykke med resultatet og tak for at have skrevet om noget så vigtigt for faget." -Onkologisk sygeplejerske, Rigshospitalet

Read less
Press

Her er en bog, der anerkender, at smerte, tab og sorg er uomgængelige grundvilkår i livet, og at mennesket har iboende kompetencer til at bære livets smerte. Her anerkendes det, at der kan findes styrke i nære relationer, der kan hentes frem gennem målrettet dialog. Her sættes spot på, hvordan familiedialog kan understøtte det levede liv med sygdom, og det understreges, hvordan... Read more

Press

Her er en bog, der anerkender, at smerte, tab og sorg er uomgængelige grundvilkår i livet, og at mennesket har iboende kompetencer til at bære livets smerte. Her anerkendes det, at der kan findes styrke i nære relationer, der kan hentes frem gennem målrettet dialog. Her sættes spot på, hvordan familiedialog kan understøtte det levede liv med sygdom, og det understreges, hvordan sundhedsprofessionelle har en vigtig rolle i at facilitere familiedialog.

Familiedialog og refleksion ved alvorlig sygdom er en særdeles læsevenlig og læseværdig bog, der bør indtages af alle sundhedsprofessionelle og også anbefales til lederen i sundhedsvæsenet og politikeren. - Charlotte Anker, sygeplejerske og sorgrådgiver, Hjertesvigtklinikken OUH

"Bogen er et sædeles vellykket bud på, hvordan sygelejersker konkret og med baggrund i solid teori kan praktisere det, som i daglig tale ofte bliver beskrevet i mere overordnede temaer som "at medinddrage", "at se den samlede situation" og at agere professionelt og empatisk. Bogens virkelige genistreg består i, at der gennem hele bogen eksemplificeres med brudstykker af de fire familiedialoger, der udgør bogens cases. Samtidit gør de fire cases' forskellighed dem  ogs¨til en inspirator, hvor der kan lånes ord og vendinger, hvis man er i færd med at finde frem til en egen praksis kommunikationen med familier. Bogen tjener således for mig at se et formål på flere niveauer. Dels at hjælpe novicen i samtalekunst på vej, dels at biddrage til at definere en faglighed for den mere erfarne, der måske indimellem kan savne det teoretiske belæg for en vellykket kommunikativ praksis."- Lisa Nørdgaard Lauritsen, Sygeplejersken

Alt i alt en velskrevet bog med afsæt og begrundelser i teori, litteratur, forskning og udvikling. ( ) Jeg vil varmt anbefale bogen til sundhedsprofessionelle personer med mellemlange og videregående uddannelser. Vibeke Jørgensen, Uddannelsenyt

"Udover bogens faglige indhold, giver det god mening, når en fagbog tilegnet sundhedsprofessionelle, tydeligt viser koblingen mellem teori og praksis med eksempler fra ”hverdagspraksis” og grundige forklaringer, som forfatterne bag denne bog mestrer det. […] Det viser, at der er mening bag og et teoretisk og fagligt funderet ståsted for en familiefokuseret tilgang til gavn for alle involverede." - Forstyrrelsen


Read less

Aditional information

Forord ved Anne-Grethe Bjarup Riis 7

Indledning
Familiedialogen - dens betydning for patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle 9

Kapitel 1
Introduktion til Calgarymodellerne - familieindsigt og intervention 19
  Overordnet præsentation af modellerne 23
  Familieperspektiver 23
  Formål med CFAM/CFIM 25

Kapitel 2
Livskriser - professionelt nærvær fra fasetænkning til tosporsmodel 33
  Traumatiske kriser og livskriser 33
  Fra fasetænkning til "Tosporsmodellen" 40

Kapitel 3
Familiedialog i praksis - systemisk teori og kommunikation 47
  CFAM - kortlægning af familien 48
  CFIM - beskriver interventionerne 52
  Systemisk kommunikation 58

Kapitel 4
Familiens historie - narrativitet og det udvidede stamtræ 71
  Lidt om narrativ teori 71 Det udvidede stamtræ 75

Kapitel 5
Sygdomsopfattelser - identificering af fremmende og hæmmende overbevisninger 85
  Årsager til sygdom 85
  Oplevelsen af årsag til sygdom 86
  Sygdomsopfattelsesmodellen 90
  Hvordan identificeres overbevisninger? 103

Kapitel 6
Forandringsprocesser - anerkendelsens styrke og erkendelsens biologi 109
  Biology of cognition 111
  Anerkendelsens styrke 116
  Appreciative inquiry 121

Kapitel 7
Stilhed i familiedialogen - nærvær og refleksion i stilhed 127
  Stilhed er godt for hjernen og dialogen 130
  Stilhed i familiedialogen 131
  Erfaringer med stilhed i familiedialogen 133

Kapitel 8
Faglig udvikling - refleksion, supervision og feedback 139
  Egenrefleksion og grupperefleksion 142
  Refleksion med familien 145
  Faglig selvindsigt gennem supervision 147
  Feedback 151

Kapitel 9
Det afsluttende familiebrev - at beskrive et sygdomsforløb 157
  Det afsluttende familiebrev som udtryk for den sundhedsprofessionelles perspektiv 160
  Vores refleksioner over det afsluttende familiebrev 165

Kapitel 10
Fra teori til praksis - eksempler fra en dansk kontekst 169
  Implementering af familiesamtaler i klinisk praksis 172

Epilog 183

Casefamilier 185
  Case 1: Familien Celik og Parkinsons 185
  Case 2: Familien Olesen og demens 203
  Case 3: Familien Clausen og diabetes 216
  Case 4: Familien Nielsen og leukæmi 228

Indeks 241Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Christine Ploug Lindberg på cpl@samfundslitteratur.dk.