Et sundhedsvæsen for fremtiden | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Et sundhedsvæsen for fremtiden

Lisbeth Aaskov Falch (red.) and Dansk Sygeplejeråd (red.)

Sundhedsvæsenet lider!

Trods utallige forsøg, reformer og ambitioner har vi stadig ikke fundet nøglen til et velfungerende sundhedsvæsen. Ældre medicinske patienter, der ikke passer ind, teknologier, der fremmedgør, og patientforløb, der mangler sammenhæng, er blot nogle af de udfordringer, som præger sundhedsvæsnet. Dertil kommer den...

Read more

Sundhedsvæsenet lider!

Trods utallige forsøg, reformer og ambitioner har vi stadig ikke fundet nøglen til et velfungerende sundhedsvæsen. Ældre medicinske patienter, der ikke passer ind, teknologier, der fremmedgør, og patientforløb, der mangler sammenhæng, er blot nogle af de udfordringer, som præger sundhedsvæsnet. Dertil kommer den komplekse demografiske udvikling, multisygdomme, ulighed i sundhed, patient- og pårørendeinddragelse og altomvæltende pandemier.

Sundhedsudfordringerne er ikke nye, men løsningerne kan godt være det. Der er brug for nye vidensformer og realistiske løsninger, der peger ind i fremtiden.

I denne antologi tager en række sygeplejersker med forskningsbaggrund derfor udfordringen op, og sammen kommer de med bud på, hvordan vi skaber Et sundhedsvæsen for fremtiden.

Bogen henvender sig til alle, der interesserer sig for sundhedsvæsenets nutid og fremtid, herunder studerende på sundhedsfaglige uddannelser, ledere, tillidsvalgte og politikere.

 

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2023), 
208 pages
Price
300,-
ISBN 9788759340561
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2023), 
208 pages
Price
270,-
ISBN 9788759342565

Reviews

Press

Det norske medicinske selskab – "Boka beskriver nøkternt og konkret konsekvensene av organisering av et helsevesen bygd på en bedriftsøkonomisk, biomedisinsk modell uten tanke på helhet, og gir innblikk i hvordan denne organiseringen skaper tøffe arbeidsvilkår og... Read more

Press

Det norske medicinske selskab – "Boka beskriver nøkternt og konkret konsekvensene av organisering av et helsevesen bygd på en bedriftsøkonomisk, biomedisinsk modell uten tanke på helhet, og gir innblikk i hvordan denne organiseringen skaper tøffe arbeidsvilkår og manglende mulighet for sykepleiere i å realisere sin helhetlige kompetanse." 

⭐⭐⭐⭐ "Bogen giver et godt indblik i sundhedsvæsenets nutid og fremtid baseret på forskning. De konkrete og realistiske løsningsforslag, som fremhæves i hvert kapitel, bidrager til, at der er håb for et velfungerende og fremtidssikret sundhedsvæsen." – iPraksis

Read less

Aditional information

NB: For en mere udførlig indholdsfortegnelse, vælg 'Kig i bogen' herover.

Forord af Ove Kaj Pedersen 15

Introduktion og læsevejledning 19

Tak 23

Del 1. Sundhedsvæsenets organisering

Kapitel 1
De ældre medicinske patienter 27
Lisbeth Aaskov Falch
Case: Gudrun 27
Baggrund 28
Problematikker 29
Vigtigheden af de ældres livshistorie og hverdagsliv 33
De ældres oplevelser 34
Der er plads til forbedringer 34
Anbefalinger 35
Afrunding og hovedpointer 37
Referencer 37

Kapitel 2
Teknologi i sundhedsvæsenet 39
Dorthe Boe Danbjørg
Case: Videostuegang 39
Baggrund 40
Problematikker 41
Anbefalinger 44
Afrunding og hovedpointer 49
Referencer 49

Kapitel 3
Sammenhængende tværsektorielle patientforløb 51
Anne Bendix Andersen
Case: Anders 52
Baggrund 52
Problematikker 53
Anbefalinger 58
Afrunding og hovedpointer 61
Referencer 62

Kapitel 4
Hospitalsdesign og patienternes psykiske og fysiske trivsel 65
Susanne Friis Søndergaard og Marianne Eg
Case: Peter 65
Baggrund 66
Problematikker 67
Anbefalinger 72
Afrunding og hovedpointer 75
Referencer 76

Kapitel 5
Tværprofessionelt samarbejde 79
Jesper Frederiksen
Case: Olga 80
Baggrund 80
Det tværprofessionelle samarbejde fra sundhedsfremme til styringslogik 81
Problematikker 83
Anbefalinger 87
Afrunding og hovedpointer 89
Referencer 90

Del 2. Sygeplejeprofessionen

Kapitel 6
Grundlæggende sygepleje i et komplekst sundhedsvæsen 93
Britt Laugesen og Mette Grønkjær
Case: Grundlæggende sygepleje 93
Baggrund 94
Problematikker 94
Anbefalinger 98
Afrunding og hovedpointer 102
Referencer 103

Kapitel 7
Rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker 105
Bibi Hølge-Hazelton og Lene Lauge Berring
Case 1: En overlæge fortæller om et sygehusvæsen under pres 105
Case 2: En sygeplejerske fortæller om de muligheder, der er i faget 106
Baggrund 106
Problematikker 107
Anbefalinger 110
Afrunding og hovedpointer 113
Referencer 113

Kapitel 8
Fastholdelse af nyuddannede til faget 115
Vibeke Røn Noer og Siri Lygum Voldbjerg
Case: Amalie 115
Baggrund: Der mangler sygeplejersker! – og de nyuddannede betvivler deres fremtid i faget 116
Problematikker 117
Anbefalinger 122
Afrunding og hovedpointer 125
Referencer 126

Kapitel 9
Misklang mellem sygeplejens sag og fag 127
Sine Maria Herholdt-Lomholdt
Case: Sygeplejersker fortæller om en afgrundsdyb sorg 127
Baggrund 128
Hvordan opstår misklang mellem fag og sag? En problematisering 130
Problematikker knyttet til saglig afvikling i sundhedsvæsenet 132
Anbefalinger 133
Afrunding og hovedpointer 137
Referencer 138

Kapitel 10
Fremtidens sygeplejerskeuddannelse 139
Camilla Bernild og Mari Holen
Case: Aja 139
Baggrund 140
Problematikker 141
Anbefalinger 143
Afrunding og hovedpointer 149
Referencer 150

Del 3. Mennesket, borgeren og patienten

Kapitel 11
Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet 155
Malene Terp
Case: Jamen vi sendte jo et brev! 155
Baggrund 156
Problematikker 157
Samskabelse kort fortalt 159
Anbefalinger 162
Afrunding og hovedpointer 164
Referencer 165

Kapitel 12
Pårørendeinddragelse og familiesundhed 167
Karin Brochstedt Dieperink
Case: Lene 167
Baggrund 168
Problematikker 169
Anbefalinger 172
Afrunding og hovedpointer 175
Referencer 175

Kapitel 13
Sårbarhed 177
Dorthe Susanne Nielsen
Case: Fatma 178
Baggrund 178
Problematikker 179
Anbefalinger 183
Afrunding og hovedpointer 186
Referencer 187

Kapitel 14
Ulighed i sundhedspraksis 189
Kristian Larsen og Anette Lykke Hindhede
Case: Preben 190
Baggrund 190
Problemstillinger 191
Anbefalinger 197
Afrunding og hovedpointer 200
Referencer 201

Forfattere 203

Indeks 207

 

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Christine Ploug Lindberg på cpl@samfundslitteratur.dk.