Teknologi i sygepleje | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Teknologi i sygepleje

Part of the series Kort og godt om sygepleje

Denne bog handler om teknologi i sygeplejepraksis. Teknologiske apparater, instrumenter og systemer spiller en stadig større rolle i plejen og medvirker til at skabe forandring og nye relationer. Det stiller krav til, at du som sygeplejerske kan arbejde på nye måder og forholde dig til teknologier i brug.

Forfatterne til denne bog anvender en...

Read more

Denne bog handler om teknologi i sygeplejepraksis. Teknologiske apparater, instrumenter og systemer spiller en stadig større rolle i plejen og medvirker til at skabe forandring og nye relationer. Det stiller krav til, at du som sygeplejerske kan arbejde på nye måder og forholde dig til teknologier i brug.

Forfatterne til denne bog anvender en relationel teknologiforståelse: Teknologi er hverken et neutralt instrument eller en bestemmende faktor i sygepleje. Teknologi får først og fremmest betydning, når den indgår i relationer med mennesker i konkrete arbejdssituationer. Forfatterne præsenterer en række sammenhængende teorier, begreber og modeller, som du kan tage med dig og aktivt bruge i mødet med teknologier. Bogen består af to dele. Første del indledes med et historisk perspektiv på den teknologiske udvikling i sundhedsvæsenet. Dernæst rettes blikket mere specifikt mod teknologi i sygeplejefaget, og der foretages en række teoretiske nedslag. I anden del får du viden om udvalgte praksisfilosofiske og sociologiske forståelser af teknologi. Desuden introduceres til en række sammenhængende begreber og modeller til teknologianalyse. Bogen samler trådene i et afsluttende kapitel med analyser af forskellige cases.

Bogen henvender sig især til sygeplejestuderende og uddannede sygeplejersker, men andre faggrupper med interesse for bogens tema kan også læse med.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2022), 
143 pages
Price
150,-
ISBN 9788759339466
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2022), 
143 pages
Price
135,-
ISBN 9788759342022

Reviews

Press

"Det er en kort, velskrevet og overskuelige bog, som sætter fokus på et vigtigt perspektiv i forhold til sygeplejerskens praksis og samspillet med teknologi. Denne bog har manglet inden for bogverdenen, da den henvender sig specifikt til sygeplejersker og studerende." – Uddannelsesnyt

"Bogen bidrager til, at sygeplejestuderende og andre... Read more

Press

"Det er en kort, velskrevet og overskuelige bog, som sætter fokus på et vigtigt perspektiv i forhold til sygeplejerskens praksis og samspillet med teknologi. Denne bog har manglet inden for bogverdenen, da den henvender sig specifikt til sygeplejersker og studerende." – Uddannelsesnyt

"Bogen bidrager til, at sygeplejestuderende og andre sundhedsprofessionelle kan forholde sig analytisk og reflekterende til anvendelsen af teknologi gennem inddragelse af forskellige analysemodeller, som eksemplificeres i cases. Emnerne er relevante og velunderbygget med kilder " – Sygeplejersken


Read less

Aditional information

Introduktion 9
Læsevejledning  11

Del 1. Historik, teorier og tilgange

1. Teknologi i sundhedsvæsenet – et historisk perspektiv 17
Hvad betyder “teknologi”? 18
Historiske nedslag 20
Skiftende patientroller 20
Den videnskabelige krop  21
Den teknologisk medierede brysthule 23
Den synlige inderside af kroppen 25
Det objektive blik ind i kroppen 26
Medieret temperatur 28
Sundheden og hospitalerne 31
Hospitalet som teknologisk projekt 33
Styringsteknologier i sygeplejen 35
Opsamling 37
Refleksionsspørgsmål  38
Gruppeøvelse  39
Referencer  39

2. Teknologi i sygepleje 41
Teknologi i sygepleje – udvikling og påvirkning 41
Politisk og økonomisk dagsorden 42
Hvad er teknologi i sygepleje? 44
Teknofil eller teknofob? 51
Er det hele så sort-hvidt? 53
Opsamling 54
Refleksionsspørgsmål  55
Gruppeøvelse  55
Referencer  55

3. Teoretiske tilgange til teknologi 57
Fortrolighed med teknologi  58
Hvad betyder “teknologi” – og hvordan forstår vi det? 61
Opsamling 74
Refleksionsspørgsmål  75
Gruppeøvelse  75
Referencer  75

Del 2. Begreber, modeller og analyser

4. Teknologianalyser i sygeplejen 79
Postfænomenologi 79
Mediering i sundhedspraksis 82
Transformation 85
Konstituering  87
Multistabilitet  90
Opsamling  91
Refleksionsspørgsmål  92
Gruppeøvelse  92
Referencer  92

5. Teknologiforståelse og vurdering af teknologier 95
Hvorfor har vi behov for teorier og modeller? 95
Modeller til analyse og vurdering af teknologi 97
Opsamling 108
Refleksionsspørgsmål  109
Gruppeøvelse  109
Referencer  109

6. Cases, analyse og vurdering 111
Hvad er analyse? 111
Cases 113
Case 1: Selvmonitorering for patienter med nyresygdom 113
Case 2: Infusionspumpe (hjemmebehandling) 118
Case 3: App for nybagte forældre, som udskrives ambulant 123
Case 4: Pulsmåler 128
Case 5: Kunstig intelligens og algoritmer 130
Case 6: Elektronisk patientjournal 134
Opsamling  136
Refleksionsspørgsmål  136
Gruppeøvelse  137
Referencer  137

Afslutning 139

Indeks 141

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Christine Ploug Lindberg på cpl@samfundslitteratur.dk.