Sundhedskapital | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Sundhedskapital

Investeringer i kroppen

I medierne støder vi dagligt på diskussioner om kroppen, sundhed og ulighed. Kroppen er konstant i fokus. Vi skal dyrke fitness, yoga og triatlon og følge en bestemt diæt. Hvor er denne kropsfiksering kommet fra? Hvorfor udsætter folk sig for ubehag og risici ved plastikkirurgi eller diæter?

Hvorfor er det så vanskeligt at beregne, hvad...

Read more

I medierne støder vi dagligt på diskussioner om kroppen, sundhed og ulighed. Kroppen er konstant i fokus. Vi skal dyrke fitness, yoga og triatlon og følge en bestemt diæt. Hvor er denne kropsfiksering kommet fra? Hvorfor udsætter folk sig for ubehag og risici ved plastikkirurgi eller diæter?

Hvorfor er det så vanskeligt at beregne, hvad sukkersyge koster samfundet, og hvad betyder neoliberale reformer og sundhedsøkonomiske regnemodeller for folkesundheden? Hvad er sundhedsprofessionernes rolle, og hvilke magtinteresser er på spil, når der skal vælges sundhedspolitik i Danmark?

I bogens syv kapitler viser forfatteren, at alle disse spørgsmål har med hinanden at gøre. Fælles for dem er, at de handler om den sundhedskapital, vi alle investerer forskelligt i igennem livet.

Bogen henvender sig bredt til sundhedsprofessionelle under uddannelse eller i klinikken.


Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2021), 
238 pages
Price
270,-
ISBN 9788759335048
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2021), 
238 pages
Price
237,-
ISBN 9788759339329

Reviews

Press

"Bogen henvender sig til alle sundhedsprofessionelle, studerende og færdiguddannede på alle niveauer, og også andre der er optaget af at forstå, hvad sundhed er i dag. Den er velskrevet og velargumenteret, har masser af gode eksempler og giver masser af stof til eftertanke. Den kan på det varmeste anbefales til undervisere i sygeplejerskeuddannelsen,... Read more

Press

"Bogen henvender sig til alle sundhedsprofessionelle, studerende og færdiguddannede på alle niveauer, og også andre der er optaget af at forstå, hvad sundhed er i dag. Den er velskrevet og velargumenteret, har masser af gode eksempler og giver masser af stof til eftertanke. Den kan på det varmeste anbefales til undervisere i sygeplejerskeuddannelsen, fordi den diskuterer og perspektiverer begreber, som allerede er centrale i undervisningen: Health literacy og sundhedskapital." - Uddannelsesnyt

"Flere steder i bogen henviser forfatteren til mere uddybende litteratur, og aktuelle emner, ikke kun for bogens indhold - hvilket egentlig hæver niveauet og er med til at nuancere feltet, hvilket også gør, at læseren får lyst til at vide mere." – Forstyrrelsen


Read less

Aditional information

Forord og læsevejledning 9
Intention og budskab 10
Bogens form og målgruppe 12
Bogens forfatter 13
Bogens opbygning 15

KAPITEL 1
Selvbiografi og introduktion 17
Kroppen fra de gule huse - praktisk fornemmelse 17
Pip-kvarteret og social opdrift 21
Mandekrop i kvindefag og feltets modsatte forventninger 23
Antropolog hos de rige og fattige i København og verden   25
At gå bag det umiddelbare 27

KAPITEL 2
Hvad er sundhedskapital? 31

Ulige dispositioner og vilkår for dyrkelse af kroppen 32
Sundhed på arbejdspladsen og overalt 33
Sygelig dyrkelse af kroppen 34
Sundhedskapital 36
Sundhedskapital blandt danske sundhedsprofessionelle 46
Opsummerende om sundhedskapital 52

KAPITEL 3
Bourdieu - centrale begreber 55

Introduktion 55
Brud og objektkonstruktion 56
Felt 64
Det sociale rum 74
Habitus 77
Kapital 82
Symbolsk magt og symbolsk vold 90
Opsummerende om Bourdieu og centrale begreber 92

KAPITEL 4
Krop 95

Introduktion 95
Krop og stat 97
Statsligt frisat 102
Den statsautoriserede sundhedskrop 103
Krop, klasse og køn 107
Krop, syndromer og wannabe-sygdomme 111
Krop og kropsaktivisme 116
Krop, kropsoptimering og self-tracking 118
Opsummerende om krop 124

KAPITEL 5
Folkesundhed, politik og sundhedsøkonomi 127

Introduktion 127
Transformation af personlig sundhed 129
Sundhed og det nye præsteskab  133
Tranformation af og i staten 135
Transformation af sociomaterielle mulighedsbetingelser 159
Opsummerende om folkesundhed, politik og sundhedsøkonomi 165

KAPITEL 6
Profession 169

Introduktion 169
Professionsteori og Bourdieu 171
Nært sundhedsvæsen og nye supersygehuse - og positionsstrid 177
Opsummerende om profession 192

KAPITEL 7
Opsamling og perspektiv 195

Introduktion 195
Samtidige og historiske paradokser! 195
Hvad er det nye? 196
Sundhedsisme og kroppen som projekt 197
Hvad kan Bourdieu og sundhedskapital tillægge? 198
Sundhedskapital 199
Sundhedskapital blandt sundhedsprofessionelle 200
Ulighed og sundhedskapital 201
Produktion og konsumption af sundhedsprodukter 201
Sundhedspræsteskabet 204
Krop, habitus og position 205
Staten, politik og social ulighed i sundhed 206

Postscriptum - tak for hjælpen 207
Videre læsning 208

Litteratur 211

Indeks 225

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et digitalt pensumeksemplar af denne titel.

Request free e-book

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Christine Ploug Lindberg på cpl@samfundslitteratur.dk.