Universitetspædagogik i oversigt | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Universitetspædagogik i oversigt

Begreber og metoder

Universitetspædagogik i oversigt. Begreber og metoder indfører kort i de mest centrale, aktuelle metoder og begreber inden for universitetsundervisning – hvad begreberne betyder, og hvad de bruges til i praksis.

Brug bogen til at skrive kursusbeskrivelser, tilrettelægge og udvikle undervisning og vejledning, til at deltage i og lede...

Read more

Universitetspædagogik i oversigt. Begreber og metoder indfører kort i de mest centrale, aktuelle metoder og begreber inden for universitetsundervisning – hvad begreberne betyder, og hvad de bruges til i praksis.

Brug bogen til at skrive kursusbeskrivelser, tilrettelægge og udvikle undervisning og vejledning, til at deltage i og lede studieordnings- og kvalitetssikringsarbejdet samt til at udvikle dine og dine kollegers og medarbejderes undervisningskompetencer.

Universitetspædagogik i oversigt behandler bl.a. begreber og metoder som:

  • Alignment. Hvad betyder det, og hvordan kan man bruge det som redskab til undervisningsplanlægning?
  • Stilladsering. Hvad kan stilladseres og hvordan?
  • Klyngevejledning. Hvad er det – og hænger det sammen med peer feedback?
  • Studieintensitet. Hvordan kan man arbejde med det på studieordningsniveau, og kan det overhovedet måles
  • Kollegial supervision. Hvad kan man få ud af det, og hvordan kan det foregå?

Bogen er til dig, der

  • underviser og vejleder på universitetet og andre videregående uddannelser
  • arbejder administrativt med undervisningens planlægning, gennemførelse, feedback og bedømmelse
  • udvikler din og andres undervisning.

Bogen er også udgivet på engelsk som e-bog: University Teaching and Learning in Brief. Concepts and Methods.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2023), 
235 pages
Price
290,-
ISBN 9788759341629
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2023), 
235 pages
Price
261,-
ISBN 9788759343180

Aditional information

Forord 7

Indledning. Universitetspædagogik i oversigt – begreber og metoder 10

Del 1
Centrale begreber og metoder i universitetspædagogik

1. Begreber om og tilgange til læring 28

2. Kvalifikationsramme og læringsmål: Viden, færdigheder, kompetencer 37

3. Taksonomier: Blooms og SOLO 48

4. Alignment 55

5. Forskningsbaseret undervisning/forsknings-undervisnings-integration (FUI) 60

6. Studentercentreret læring 70

7. Refleksion – et læringsmål for studerende og undervisere 77

Del 2
Universitetspædagogiske metoder

8. Aktiverende undervisning 86

9. Stilladserende undervisning 95

10. Online-undervisning 101

11. Gruppearbejde 106

12. Feedback 114

13. Peer feedback 123

14. Problemorienteret projektarbejde (PPL)/ problembaseret læring (PBL) 132

15. Førsteårspædagogik 140

16. Arbejdsmarkedsrelevant undervisning 146

17. Studieintensitet i undervisning og uddannelse 153

18. Vejledning 160

19. Klyngevejledning 167

20. Bedømmelse 172

Del 3
Begreber og metoder i udvikling af undervisning

21. Progression og sammenhæng i uddannelse 182

22. Undervisningsplanlægning 189

23. Undervisningsevaluering 196

24. Undervisningsportfolio 204

25. Universitetspædagogikum 209

26. Kollegial supervision 214

Afslutning. Pædagogisk kompetenceudvikling 219

Indeks 233

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.