Relationer | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Relationer

Kommunikation, interaktion, dialog, anerkendelse og narrativer

Part of the series Professionernes begreber

RELATIONER er en bog om relationer som kontekst for professionsudøvelse. Den har fokus på betydningen af sociale relationer mellem mennesker i almindelighed og mellem fagpersoner og den Anden i særdeleshed. Det gælder, hvad enten den Anden er barnet, eleven, patienten eller borgeren.

Den grundlæggende konstellation i professionsudøvelsen bestemmes...

Read more

RELATIONER er en bog om relationer som kontekst for professionsudøvelse. Den har fokus på betydningen af sociale relationer mellem mennesker i almindelighed og mellem fagpersoner og den Anden i særdeleshed. Det gælder, hvad enten den Anden er barnet, eleven, patienten eller borgeren.

Den grundlæggende konstellation i professionsudøvelsen bestemmes i bogen som en treleddet størrelse mellem dig, et fælles tredje (det, man er sammen om: indholdet) og den Anden. Denne triade belyses gennem bogens fem kapitler. Det er fremstillingens præmis, at udøvelsen af de forskellige relationsprofessioner indebærer kommunikation, interaktion og narrativer, og at det ideelt bør indebære dialog og anerkendelse også. De fem områder har fået hvert deres kapitel i bogen:

  • Kommunikation i relationer
  • Interaktion i relationer
  • Dialog i relationer
  • Anerkendelse i relationer
  • Narrativer i relationer

De enkelte kapitler kan læses hver for sig eller sammenhængende som fem perspektiver på relationer og professionsudøvelse. Hvert kapitel formulerer nogle relationelle forholdemåder og færdigheder, hvis enhed siges at kendetegne en professionel professionsudøvelse.

Bogen henvender sig til alle relationsprofessionelle, hvilket i første omgang omfatter pædagoger, lærere, sygeplejersker, socialrådgivere og studerende, der er under uddannelse eller efteruddannelse. Bogen er desuden relevant for andre faggrupper, hvor karakteren af relationen har afgørende betydning for professionsudøvelsen.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2019), 
109 pages
Price
150,-
ISBN 9788759330111
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2019), 
109 pages
Price
119,-
ISBN 9788759334089

Reviews

Teacher

Den er kompakt og pædagogisk opbygget og kan bidrage til re-fleksion og overblik og forståelsen af sammenhæng mellem værdier, forståelser og færdigheder. - Annegrethe Nielsen, lektor, Københavns Professionshøjskole.

Read more
Teacher

Den er kompakt og pædagogisk opbygget og kan bidrage til re-fleksion og overblik og forståelsen af sammenhæng mellem værdier, forståelser og færdigheder. - Annegrethe Nielsen, lektor, Københavns Professionshøjskole.

Read less
Press

"Ole Løw er meget præcis og klar i sin fremstilling,... Read more

Press

"Ole Løw er meget præcis og klar i sin fremstilling, han viser overblik og formår at gøre rede for meget komplekse sammenhænge på en letforståelig måde. For læseren bliver det iøjnefaldende, at forfatteren er både dybt og bredt forankret i sit stof." - Anmeldelsen af bogen Relationer - kommunikation, interaktion, dialog, anerkendelse og narrativer er skrevet af Henning Strand og er udgivet i PPT

"Den er kompakt og pædagogisk opbygget og kan bidrage til refleksion og overblik og forståelsen af sammenhæng mellem værdier, forståelser og færdigheder." - Annegrethe Nielsen, Uddannelsesnyt

"Dette er bogen alle pædagog- og lærerstuderende bør læse. Den garvede lærer og pædagog må også gerne læse med." - Kai Pedersen, Specialpædagogisk månedsblad

"Løws bog anbefales, idet den danner teoretisk baggrund for, hvordan sygeplejersken i praksis kan udvikle sine handlekompetencer i relations-arbejdet." - Forstyrrelsen

Read less

Aditional information

Forord til serien 7

Udblik 9

Indledning 11

Gensidige sociale relationer 12
Relationer og professionsudøvelse 14
Bogens opbygning 17

1. Kommunikation i relationer 21
Det er umuligt ikke at kommunikere 22
Kommunikation sker i relationer 23
Vi kommunikerer både indhold og relation 25
Vi kommunikerer på flere niveauer samtidigt 26
Kommunikation som gensidige processer 27
Kommunikationspyramide 30
Kommunikative forholdemåder og færdigheder 32
Kort og landskab 33

2. Interaktion i relationer 35
Social interaktion 36
Perspektiv og perspektivtagning 37
Mønstre i interaktion mennesker imellem 42
Interaktionelle forholdemåder og færdigheder 44

3. Dialog i relationer 51
Hvad kendetegner dialogen? 51
Et udvidet og dialogisk selv 54
Dialog og intersubjektivitet 55
Dialog og sociale kontrakter 57
Dialogiske forholdemåder og færdigheder 58
Spørgsmål - et overblik 62

4. Anerkendelse i relationer 65
Ordet og begrebet anerkendelse 65
Anerkendelse som en grundholdning 66
Ligeværd og gensidighed 67
Anerkendende forholdemåder og færdigheder 68
Anerkendelsens delelementer 70
Værdsættende tilgange og positiv psykologi 73
Positiv psykologi og trivsel 73
Trivslens fem grundelementer 74

5. Narrativer i relationer 77
Den narrative metafor og realitet 77
Kendetegn ved narrativer 78
Selv-narrativer - fagpersonlige narrativer 79
Professionslivets narrativer 80
Forskellige former for professionsnarrativer 82
Et narrativt blik 84
Narrative forholdemåder og færdigheder 85
Værktøjer til undersøgelse og refleksion 87

Afslutning og tilbageblik 91
Relationskompetence 92
En enhed af relationelle forholdemåder og færdigheder 93

Oversigt over bogens figurer 97

Litteraturliste 99

Stikordsregister 107

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.