Anerkendelse | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Anerkendelse

i professionelle relationer

Part of the series Professionernes begreber

ANERKENDELSE er en bog om anerkendelse mellem mennesker i almindelighed og i professionelle relationer i særdeleshed. Bogen er struktureret således, at første del omhandler anerkendelse og anden del værdsættelse. Både den anerkendende grundholdning og de værdsættende strategier bliver anskueliggjort med eksempler bogen igennem. Samlet set...

Read more

ANERKENDELSE er en bog om anerkendelse mellem mennesker i almindelighed og i professionelle relationer i særdeleshed. Bogen er struktureret således, at første del omhandler anerkendelse og anden del værdsættelse. Både den anerkendende grundholdning og de værdsættende strategier bliver anskueliggjort med eksempler bogen igennem. Samlet set behandler bogen følgende:

•  Anerkendelsens dialektik
•  Anerkendelsens former
•  Anerkendelsens etik
•  Værdsættende udforskning og samtaler
•  Løsnings- og styrkeorienterede tilgange

Med sine forskellige forståelser og tilgange til anerkendelse og værdsættelse bidrager bogen til at skabe overblik over anerkendelse som et centralt professionsbegreb. Et overblik, som forhåbentlig kan inspirere og styrke læseren i bestræbelserne på at skabe gode og anerkendende relationer til dem, som han eller hun har opgaver med – uanset om det er børn, elever, patienter eller borgere.

Bogen henvender sig til alle relationsprofessionelle, hvilket i udgangspunktet omfatter pædagoger, lærere, socialrådgivere, sygeplejersker og studerende.

 

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2021), 
122 pages
Price
150,-
ISBN 9788759335956
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2021), 
122 pages
Price
133,-
ISBN 9788759339039

Reviews

Press

⭐⭐⭐⭐ "Anerkendelse i professionelle relationer er en solid udgivelse. Der er meget at hente i bogens første del, der som sagt kan bruges som udgangspunkt for en dialog om anerkendelse fx i et lederteam eller på en arbejdsplads. På den måde kan bogen finde praktisk anvendelse i mange forskellige sammenhænge."
-... Read more

Press

⭐⭐⭐⭐ "Anerkendelse i professionelle relationer er en solid udgivelse. Der er meget at hente i bogens første del, der som sagt kan bruges som udgangspunkt for en dialog om anerkendelse fx i et lederteam eller på en arbejdsplads. På den måde kan bogen finde praktisk anvendelse i mange forskellige sammenhænge."
- Pædagogen 
https://www.paedagogen.dk/anmeldelser/anerkendelse-i-professionelle-relationer-18502/

"(…) man kommer godt ind i anerkendelsesbegrebet med denne bog, og Løw giver også gode eksempler på, hvordan anerkendelse bliver bragt i spil i professionelle relationer." - Folkeskolen https://www.folkeskolen.dk/1868392/at-blive-set-som-den-man-er

"Med 'Anerkendelse' får læseren en grundig indføring i anerkendelsesbegrebet historisk, de forskellige områder og vigtigheden af de fagprofessionelles relation. Der gives konkrete metoder til brug både tværfagligt og i relation til borgeren. En anbefalelsesværdig bog af Ole Løw, der i son præsentation giver et indblik over anerkendelse og via si opbygning gør den let at bruge som opslagsværk under uddannelse eller fokusområde i sit team." - Læsepædagogen

"Jeg har ikke set en bog som denne før, der fokuserer kun på dette vigtige tema og dermed forstørre det og gør anerkendelse og værdsættelse til centrum for vores aktive. Gensidige, fagprofessionelle positionering, hvorfra vi kan benytte vores forskellige pædagogiske, kommunikative og psykologiske teknologier. Nu ved jeg, at jeg har savnet netop sådan en bog." - Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, Benedickte Schilling

"En fin lille bog, hvor man kommer i dybden med begrebet anerkendelse og, hvor man præsenteres for modeller til brug i virkeligheden." - Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, Birte Kvist


Read less

Aditional information

Forord til serien 7

Prolog 9
Referencer 14

Indledning 15
Anerkendelsestanken - kort historisk tilbageblik og udblik 15
Kort om bogens indhold 20

Del I. Anerkendelsens dialektik, former og etik

1. Anerkendelsens   dialektik 25
Den dialektiske relationstanke 26
Gensidig anerkendelse 27
En anerkendende grundholdning 29
Anerkendelsens delelementer 30
Lydhørhed og grænsesætning som eksempler 34

2. Anerkendelsens former 43
Former for anerkendelse ifølge Honneth 47
Fravær af anerkendelse - ringeagt 50
Professionsudøvelse og anerkendelsens områder 50
Mønstre i interaktion og kommunikation og plads til deltagelse som eksempler 53

3. Anerkendelsens etik 59
Anerkendelsens grammatik 59
Anerkendelse og ringeagt 60
Etik og professionsetik 62
Relationsetik 63
Anerkendelse som etisk forpligtelse 67
Dobbelt blik og etisk refleksion 67

Del II. Værdsættelsens fokus, principper og metoder

4. Værdsættende udforskning og samtaler (AI) 75
Fem principper og deres fundering 76
Positiv rammesætning og 5 D-cirklen 82
Værdsættende udforskning af samarbejdsmiljøer 84

5. Løsnings- og styrkeorienterede tilgange (LØFT) 89
Grundtrækkene i LØFT 90
Forskellige samarbejdsrelationer 94
LØFT-processen 97
LØFT-spørgsmål 102
Forandring af problemadfærd - undtagelsesmetoden som eksempel 104

Afslutning 107
Anerkendelsestanken - et kritisk tilbageblik og udblik 107

Tak 113

Litteratur 115

Oversigt over bogens figurer 119

Indeks 121

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.