Køn | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Køn

Part of the series Professionernes begreber

Køn? Altså pige eller dreng, mand eller kvinde, det er vel noget vi bare er? Ja måske, men som denne bog vil vise, så er det også noget, vi bliver og noget vi gør; noget som skabes i vores omgang med andre mennesker og inden for de rammer, som samfundet sætter. Når vi begynder at tænke over køn, lukker det op for diskussioner om identitet,...

Read more

Køn? Altså pige eller dreng, mand eller kvinde, det er vel noget vi bare er? Ja måske, men som denne bog vil vise, så er det også noget, vi bliver og noget vi gør; noget som skabes i vores omgang med andre mennesker og inden for de rammer, som samfundet sætter. Når vi begynder at tænke over køn, lukker det op for diskussioner om identitet, definitionsmagt, tolerance samt overvejelser om, hvad det i det hele taget vil sige at blive til som menneske, og hvad det vil sige at stå i et forhold til andre mennesker.

Denne bog handler om køn og pædagogik. Med udgangspunkt i forskellige praksiseksempler præsenteres en række dilemmaer i pædagogisk praksis, hvor køn er på spil, samt tre teoretiske tilgange til køn og kønsforståelser i en pædagogisk kontekst.

Bogen er et bidrag til analyser af situationer fra institutionel praksis, hvor køn spiller en rolle i såvel den professionelles virke som i deltagernes, børnenes og elevernes forståelser af sig selv og af deres omgivelser. Bogens forfattere giver en indføring i kønspolitiske spørgsmål om ligestilling og rettigheder, som diskuteres i forhold til spørgsmål om etik og samfundsmæssige deltagelsesmuligheder. Gennem bogen præsenteres og diskuteres pædagogiske metoder og handlinger med fokus på emner som mangfoldighed, in- og eksklusion samt udfoldelsesmuligheder.

Bogen henvender sig særligt til pædagog- og lærerstuderende, samt lærere og pædagoger, der arbejder med børn og unge, og som er optaget af at forstå køn i et pædagogisk perspektiv.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2016), 
103 pages
Price
150,-
ISBN 9788759322482
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2016), 
103 pages
Price
132,-
ISBN 9788759327210

Aditional information

Forord til serien 9

Indledning 11

Køn er noget, man taler om, noget, man forstår,

og noget, der praktiseres 12

Hjalmers børnehave 13

Bogens indhold og opbygning 15

1. Køn og rettigheder 19

Simone de Beauvoir eksistentialist og kvinde 19

Ligestilling en kamp om rettigheder 22

Kampen for kvinders rettigheder og stemmeret 23

Ligestilling i dag 25

Børnepasning og ligestilling 27

Rettigheder inden for det pædagogiske arbejde 28

Retten til lighed og retten til særegenhed 31

Køn, etik og lovgivning 33

At arbejde med antidiskriminerende praksis 35

Afsluttende bemærkninger 38

2. Kønsforståelser 39

Kønsforståelser er også et pædagogisk anliggende 39

Kønsforståelser 41

En snak med Yasmin 41

Biologisk kønsforståelse 42

Essentialisme 42

Kritiske spørgsmål til en biologisk kønsforståelse 43

Socialisationsteoretisk kønsforståelse 46

Skolen som arena for kønssocialisering 47

Anerkendelse og underkendelse af drenge og piger i

klasseværelset 48

Skolens indretning 50

Socialisationsteoretiske perspektiver på mødet mellem Yasmin

og pædagogen 51

Kritiske spørgsmål til den socialisationsteoretiske position 52

Konstruktionistisk kønsforståelse 53

Konstruktionisme 53

Sprog som virkelighedsskabende 54

Kategoriseringspraksis 56

Intersektionalitet 57

Performativitet 59

Queer-teori 60

Kritiske spørgsmål til konstruktionismen 61

Et refleksionsværktøj i arbejdet med kønsforståelser 62

Refleksionsskema 63

Afsluttende bemærkninger 64

3. Kønsidentitet og kønsidentifikation 65

To forskellige forståelser af identitet 66

Pædagogens rolle i barnets udvikling af en kønsidentitet 68

At tale om køn bidrag til en kønsidentitet 71

Kønnede narrativer 72

Det professionelle køn 76

Afsluttende bemærkninger 79

4. Kønnet pædagogisk praksis 81

Kønnet praksis som sprog, planlægning og handling 83

Sprog og kønnet pædagogisk praksis 84

Tilrettelæggelse af kønnet pædagogisk praksis 87

Understøttelse af børns aktiviteter med udgangspunkt i

kønsforståelser 91

Afsluttende bemærkninger 93

5. Udgangsreplik: Kønsbevidsthed eller kønsneutralitet? 95

Litteraturliste 99

Stikordsregister 103

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.