Mål og formål | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Mål og formål

Del af serien Professionernes begreber

At målsætte, målstyre og formulere mål er en central del af enhver pædagogisk og undervisningsmæssig praksis.

Denne bog orienterer sig først og fremmest mod det didaktiske arbejde i vuggestue, børnehave, SFO og skole med henblik på at skabe målorienterede aktiviteter. Bogen redegør for forskellige syn på mål samt forskellige centrale...

Læs mere

At målsætte, målstyre og formulere mål er en central del af enhver pædagogisk og undervisningsmæssig praksis.

Denne bog orienterer sig først og fremmest mod det didaktiske arbejde i vuggestue, børnehave, SFO og skole med henblik på at skabe målorienterede aktiviteter. Bogen redegør for forskellige syn på mål samt forskellige centrale teoretiske opfattelser, ligesom ideen om fælles mål og målstyring diskuteres, kritiseres og perspektiveres.

Selvom bogen har fokus på mål, sættes dette perspektiv ind i en bredere pædagogisk og didaktisk sammenhæng. Ved hjælp af en dynamisk og situationsbestemt didaktisk model skabes der forbindelse mellem den didaktiske kategori mål og en række øvrige didaktiske kategorier: formål, læringens indhold, pædagogiske principper og praksis. Bogen forholder sig løbende til dilemmaet mellem de professionelles målstyring og børnenes aktive deltagelse og indflydelse, hvilket blandt andet reflekteres ved hjælp af begrebet dannelse.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2019), 
114 sider
Vejl. Pris
150,-
ISBN 9788759330159
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2019), 
114 sider
Vejl. Pris
119,-
ISBN 9788759333778

Anmeldelser

Underviser

Veltilrettelagt, aktuel, letlæst og overskuelig med brugbarhed på tværs af professionsuddannelser - Peter Holmboe, UC SYD.

Læs mere
Underviser

Veltilrettelagt, aktuel, letlæst og overskuelig med brugbarhed på tværs af professionsuddannelser - Peter Holmboe, UC SYD.

Skjul beskrivelse
Medier

"Det er en meget teoretisk funderet udgivelse, som giver pædagogisk studerende samt lærere og pædagoger faglig viden til at kunne arbejde professionelt med mål. Bogen rummer stof til megen samtale og debat på de pædagogiske uddannelser." - Henrik Munch Jørgensen, lektørudtalelse

... Læs mere
Medier

"Det er en meget teoretisk funderet udgivelse, som giver pædagogisk studerende samt lærere og pædagoger faglig viden til at kunne arbejde professionelt med mål. Bogen rummer stof til megen samtale og debat på de pædagogiske uddannelser." - Henrik Munch Jørgensen, lektørudtalelse

Det er tankevækkende stof. Bogen anbefales som et godt og nuanceret indlæg i tidens diskussioner. -Gunnar Green , folkeskolen.dk

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Forord til serien 7

Introduktion 9
Bogens struktur 11
Bogens målgruppe 12

1. Didaktiske perspektiver 15
Didaktik 15
Tre didaktikforståelser 17
En didaktisk model 18
Carl Aage Larsens didaktiske model 19
Relationsmodeller 22
En dynamisk og kontekstuel didaktisk model 24

2. Begrebet formål 29
Formålet - det overordnede perspektiv 29
Formålet har forrang 32
Formålets status 35
Almendannelse og dannelse 36
Dannelse 40
Målstyret undervisning - muligheder og begrænsninger 45
   Målstyret undervisning skaber muligheder 46
   Målstyret undervisning skaber begrænsninger 47
Formål i dagtilbudsloven og folkeskoleloven 49
   Dagtilbuddets formål 49
   Skolens formål 54
Pædagoger og lærere med dannelse - professionsdannelse 58
Et muligt dannelsesideal 60

3. Begrebet mål 63
Begrebet mål, målenes væsen og historie 63
   Et historisk blik 65
Målbegreber, målniveauer og måltyper 66
   Brug af ordet mål 66
   De gode målformuleringer 68
   Målniveauer 69
   Måltyper 71
   Specificering af målene 72

4. Mål i dagtilbud 77
Pædagogiske læringsmiljøer 78

5. Mål i skolen 85
Fra faghæfter til forenklede Fælles Mål 85
Et eksempel på Fælles mål 88
Målstyret undervisning på retur? 92

6. Mål - i samarbejde med børnene 97

Afslutning 103

Litteratur 105

Stikord 113

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.