Konflikter og konflikthåndtering | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Konflikter og konflikthåndtering

- en grundbog

Konflikter og konflikthåndtering skal hjælpe dig til at forstå konflikter og give inspiration til at håndtere konflikter konstruktivt på arbejdspladsen, i undervisningslokalet, i bestyrelsen, i kundekontakten mv.

Bogen har tre dele. I første del behandles grundlæggende konfliktforståelse og besvarer spørgsmål som: Hvad er konflikter?...

Læs mere

Konflikter og konflikthåndtering skal hjælpe dig til at forstå konflikter og give inspiration til at håndtere konflikter konstruktivt på arbejdspladsen, i undervisningslokalet, i bestyrelsen, i kundekontakten mv.

Bogen har tre dele. I første del behandles grundlæggende konfliktforståelse og besvarer spørgsmål som: Hvad er konflikter? Hvordan udvikler de sig? Hvilke strategier findes i konflikter? I anden del behandles en række temaer, der er relevante i konfliktsituationer som kommunikation, følelser, blinde vinkler, retfærdighed og magt. Tredje del er et nedslag i de vigtigste konflikthåndteringsformer og spænder fra konfliktvejledning over forhandling til mægling og afgørelsesvirksomhed.

Bogen henvender sig primært til studerende på alle slags videregående uddannelser og efteruddannelser, hvor konflikthåndtering er et selvstændigt fag eller indgår som en del af andre fag. Den henvender sig også til fagprofessionelle, der har lyst til at vide mere om konflikter og konflikthåndtering.


Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2023), 
267 sider
Vejl. Pris
298,-
ISBN 9788759340981
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2023), 
267 sider
Vejl. Pris
268,-
ISBN 9788759343258

Yderligere information

Forord 11

Del I

KAPITEL 1
Hvad er konflikt? 15
1. Indledning 15
2. Definition af konflikt 17
3. Konflikter som sociale konstruktioner 21
4. Hvad er konflikt som? 22
5. Bogens konfliktdefinition 23
6. Konstruktiv konflikthåndtering 25
7. Bogens antagelse om konflikter 27
8. Opsummering 28
Noter 29

KAPITEL 2
Kilder til konflikt 33
1. Indledning 33
2. Interesser, værdier og grundlæggende menneskelige behov 33
3. Opgave, relation og procedure 34
4. Dimensioner i konflikt 36
5. Transformativ konfliktteori 39
6. Indlejringsteori 39
7. Opsummering 42
Noter 42

KAPITEL 3
Konflikters udvikling 45
1. Indledning 45
2. Forandringer i konflikt 45
3. Konflikttrappen 47
4. Ensidig eller gensidig bevægelse op 49
5. Det modne øjeblik 51
6. Deeskalerende handlinger 52
7. Opsummering 55
Noter 56

KAPITEL 4
Reaktionsmåder i konflikt 59
1. Indledning 59
2. Tidlige teorier 60
3. Personlig konfliktstil 62
4. Strategivalg 64
5. Kriterier i strategivalg 69
6. Opsummering 72
Noter 72

KAPITEL 5
Standpunkter, interesser og behov 75
1. Indledning 75
2. Standpunkter 76
3. Interesser 77
4. Behov 79
5. Sondringen mellem interesser og behov 85
6. Interesser og behov i praksis 86
7. Opsummering 88
Noter 88

KAPITEL 6
Analyse af konflikt 91
1. Indledning 91
2. Stjernemodellen 92
3. 7-I-modellen 96
4. Opsummering 101
Noter 101

Del II

KAPITEL 7
Kommunikation 105
1. Indledning 105
2. Envejs- eller cirkulære bevægelser? 106
3. Von Thuns kommunikationskvadrat 107
4. Kommunikation som skabelse af mening 110
5. Dialog og diskussion 111
6. At lytte og spørge 115
7. Om at spørge 117
8. Jeg-sprog, du-sprog 119
9. Nonverbal kommunikation 120
10. Teknologibåret kommunikation 122
11. Opsummering 125
Noter 126

KAPITEL 8
Følelser 129
1. Indledning 129
2. Indkredsning af følelser 130
3. Hjernen og følelser 131
4. Følelsers forløb 135
5. Håndtering af følelser 137
6. Opsummering 140
Noter 141

KAPITEL 9
Blinde vinkler 143
1. Indledning 143
2. Hukommelses- og opmærksomhedsfælden 144
3. Bekræftelsesbias 146
4. Attribution 147
5. Forankringseffekten 148
6. Tabsaversion 149
7. Framing 150
8. Opsummering 151
Noter 152

KAPITEL 10
Retfærdighed 155
1. Indledning 155
2. Indhold og retfærdighed 155
3. Proces og retfærdighed 157
4. Gengældelse, forebyggelse og genopretning 161
5. Retfærdighed fra oven og nedefra 163
6. Retfærdighed og konflikt 164
7. Opsummering 165
Noter 166

KAPITEL 11
Magt 169
1. Introduktion 169
2. Indkredsning af magt 170
3. Vinkel 1: Formel magt 171
4. Vinkel 2: Mindre synlig og uformel magt 171
5. Vinkel 3: Magt i relationer 176
6. Vinkel 4: Magtens påvirkning 179
7. Opsummering 180
Noter 181

Del III

KAPITEL 12
Konfliktvejledning 185
1. Indledning 185
2. Hvad er konfliktvejledning? 186
3. Udsyn 186
4. En vejledningsmodel 190
5. Hverdagsvejledning 193
6. Opsummering 194
Noter 195

KAPITEL 13
Forhandling 197
1. Indledning 197
2. Definition af forhandling 198
3. Distributiv forhandling 199
4. Integrativ forhandling 203
5. Forhandlerens dilemma 207
6. Konfliktfyldte forhandlinger 208
7. Forhandling som en proces 210
8. Online forhandling 211
9. Repræsentation 212
10. Forhandleregenskaber 214
11. Opsummering 216
Noter 217

KAPITEL 14
Mægling 221
1. Indledning 221
2. Hvad er mægling? 222
3. En refleksiv mæglingsmodel 224
4. Riskins matrix og forskellige mæglingsmodeller 228
5. Online mægling 233
6. Hvorfor og hvorfor ikke mægling? 234
7. Mæglingsinspireret praksis 235
8. Opsummering 236
Noter 237

KAPITEL 15
Afgørelsesvirksomhed 241
1. Indledning 241
2. Domstolene 242
3. Voldgift 245
4. Den offentlige forvaltning 247
5. Opsummering 249
Noter 250

Forslag til videre læsning 253
Til bogens Del I 253
Til bogens Del II 255
Til bogens Del III 258

Indeks 261

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et digitalt pensumeksemplar af denne titel.

Anmod om e-bog

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.