KLM på tværs | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

KLM på tværs

- sociologiske, historiske og filosofiske perspektiver

Britta Kornholt (red.) og Bjørg Bogisch (red.)

Denne bog retter sig imod KLM-faget i læreruddannelsen, som det ser ud med bekendtgørelsen i 2013. Bogen sigter ikke på at dække faget i dets helhed, men vægter især de elementer, der angår forholdet imellem mennesker, skole og samfund. 

Der sættes fokus på de mange etiske, politiske, demokratiske og religiøse udfordringer, som en underviser...

Læs mere

Denne bog retter sig imod KLM-faget i læreruddannelsen, som det ser ud med bekendtgørelsen i 2013. Bogen sigter ikke på at dække faget i dets helhed, men vægter især de elementer, der angår forholdet imellem mennesker, skole og samfund. 

Der sættes fokus på de mange etiske, politiske, demokratiske og religiøse udfordringer, som en underviser møder i skolen i dag, og den arbejder derved på tværs af de videns- og færdighedsmål, som den studerende skal tilegne sig i faget. I bogen præsenteres en række teorier og faglige begreber, der kan anvendes i de studerendes arbejde med analyser af problemstillinger og udarbejdelse faglige vurderinger.

KLM på tværs er opbygget over fem temaer: læreren som værdiformidler - identitet og kultur i det senmoderne - individ og fællesskab - majoritet og minoritet  samt religion i fortolkning og praksis. Bogen belyser temaerne ved hjælp af både sociologiske, historiske og filosofiske perspektiver. Behandlingen af disse temaer er desuden diskuterende og inviterer til, at den studerende får blik for nye perspektiver på sig selv, samfundet og skolen, hvilket i sidste ende sætter denne i stand til at forholde sig nuanceret og reflekteret til etiske, politiske, demokratiske og religiøse udfordringer, som er forbundet med undervisning, forældresamarbejde og skole i et globaliseret samfund , som det fordres i målsætningen for KLM.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Illustreret: Ja
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
2. udgave (2018), 
390 sider
Vejl. Pris
340,-
ISBN 9788759330586
E-bog (VitalSource Bookshelf)
2. udgave (2018), 
390 sider
Vejl. Pris
260,-
ISBN 9788759331309

Yderligere information

Forord lidt om faget og om bogen 7

Indledning 13
     Bjørg Bogisch og Britta Kornholt

Læreren som værdiformidler

Kapitel 1 · Værdier på spil 27
     Ane Kirstine Brandt

Kapitel 2 · Professionsetik 51
     Anders Bæk Brønsted

Identitet og kultur i det senmoderne

Kapitel 3 · Identitet 89
     Rie Jungemann

Kapitel 4 · National identitet og kultursyn 129
     Eva Lindhardt

Kapitel 5 · Globalisering og verdensborgerskab 149
     Britta Kornholt

Individ og fællesskab

Kapitel 6 · Menneskerettigheder 179
     Eva Lindhardt

Kapitel 7 · Demokrati og skolens demokratiske dannelse 207
     Eva Lindhardt

Majoritet og minoritet

Kapitel 8 · Det ulige magtforhold majoritet og minoritet 237
     Bjørg Bogisch

Kapitel 9 · Sekularisering, sekularisme og multikulturalisme 263
     Bjørg Bogisch

Religion i fortolkning og praksis

Kapitel 10 · Hermeneutik magten til for tolkning 283
     Britta Kornholt

Kapitel 11 · Hvad er religion? 311
     Jes Heise Rasmussen

Kapitel 12 · Folkekirken som majoritetsreligion 325
     Eva Lindhardt, Britta Kornholt og Bjørg Bogisch

Appendiks 1 · Folkeskolens formålsparagraf historisk 355

Appendiks 2 · Idéhistorisk oversigt 359

Appendiks 3 · Cases og problemstillinger til analyse 363

Forfatterbiografi 371

Anvendt litteratur 373 

Indeks 387

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.