Leg | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Leg

En ny forståelse

Del af serien Professionernes begreber

Hvordan skal vi forstå leg? Er det en særlig læringsform, eller er det en aktivitet i sin egen ret uden andet formål end sig selv? Og er vi nødt til at vælge det ene legesyn fremfor det andet?

Ifølge LEG - EN NY FORSTÅELSE er svaret nej. Den anviser derimod en tredje vej, hvor de to forståelser samles. Bogen formidler desuden et væld af nye...

Læs mere

Hvordan skal vi forstå leg? Er det en særlig læringsform, eller er det en aktivitet i sin egen ret uden andet formål end sig selv? Og er vi nødt til at vælge det ene legesyn fremfor det andet?

Ifølge LEG - EN NY FORSTÅELSE er svaret nej. Den anviser derimod en tredje vej, hvor de to forståelser samles. Bogen formidler desuden et væld af nye indsigter om legen som fænomen:

  • Hvem og hvad begrænser legen i dag, og hvordan frisætter vi legen?
  • Hvad definerer leg og legetøj? Hvad er legesyn? Hvad betyder vores begrebsbriller for, hvordan legen opfattes og ses? 
  • Hvordan udvikler legen barnets socialitet, selvkontrol, kreativitet, sprog/literacy og læring af den første matematik? 
  • Hvordan påvirker og udvikler legen barnets gener og hjerne? Hvad betyder professionsbegrebet 'intergenerationel pædagogik'? 
  • Legen går helt tilbage til menneskets forhistorie. Hvilke konsekvenser får denne nye viden for professionernes begreber og praksis? 
  • Hvorfor er legen nødvendig i fremtidens robotalder? Hvordan kan legens potentiale bruges i den fremtidsparate skole?

Disse og mange andre spørgsmål finder du svar på i denne banebrydende bog. God fornøjelse.

--------------------------------------------

"Bogen er meget vellykket, både fascinerende og rettidig. For en legeforsker, som undertegnede, er den en længe ønsket gave. Bogen kan yde et afgørende bidrag til en ny og langt mere nuanceret faglig debat om leg blandt studerende, praktikere og forskere".  Carsten Jessen, legeforsker

 

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2020), 
133 sider
Vejl. Pris
150,-
ISBN 9788759331392
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2020), 
133 sider
Vejl. Pris
118,-
ISBN 9788759336441

Anmeldelser

Underviser Lektørudtalelse: "Det er en yderst interessant og fascinerende udgivelse, som klæder sin læser fagligt på til at kunne forholde sig fagprofessionelt til leg og legens betydning for det lærende og det hele menneske." Henrik Munch Jørgensen Læs mere
Underviser Lektørudtalelse: "Det er en yderst interessant og fascinerende udgivelse, som klæder sin læser fagligt på til at kunne forholde sig fagprofessionelt til leg og legens betydning for det lærende og det hele menneske." Henrik Munch Jørgensen Skjul beskrivelse
Medier

Folkeskolen: "Leg - En ny forståelse" er en yderst nuanceret og... Læs mere

Medier

Folkeskolen: "Leg - En ny forståelse" er en yderst nuanceret og velskrevet bog i et levende og letforståeligt sprog. Som læser får jeg selve essensen af, hvad der er værd at vide om leg. På relativt få sider formidler forfatteren sin forskning og relaterer denne til min lærerpraksis. Det er en fagbog, jeg uden tvivl har lyst til at genlæse og med glæde vil anbefale til andre." Læs interview med Børn & Unge: https://bupl.dk/artikel/dion-sommer-din-legepaedagogik-saetter-sig-i-boerns-gener/

Læs kronik i Folkeskolen: https://www.folkeskolen.dk/1844158/hvorfor-har-den-fremtidsparate-skole-leg-paa-skoleskemaet

"Med sin brugerorientering og nye sider af forskning inden for leg er Leg - En ny forståelse et frisk pust inden for legeforskning, der sættet fine refleksioner i gang hos sin læsere og bidrager til gode muligheder for videre læsning." - Tidsskrift for professionsstudier

⭐⭐⭐⭐⭐ "Den nye forståelse ligger mere i at kombinere viden fra forskellige fagområder, end det handler om helt ny viden. Det gør ikke bogen mindre skelsættende og væsentlig." - Pædagogen.dk
https://www.paedagogen.dk/anmeldelser/leg-en-ny-forstaaelse-18536/

 

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Forord til serien 9

Forord 11

Introduktion 13
Legens fascination 13
Legens flertydighed 14 Leg - en urkraft 16
Bogens to kerneambitioner 18

1. Frisæt legen 21
Hvem og hvad begrænser legen? 21
   Styring af barndommen 22
Frisættelse af legen? 27

2. Hvad er legesyn? 31
Legesyn er begrebsbriller 32
Legesyn: Purist eller didaktiker? - et dilemma 35
   Dilemmaets løsning 36
Pendulering mellem flere legesyn 37
   Mellem instruktion og selvforvaltning 37

3. Leg og legetøj - definitioner og typer 41
Aktuelle definitioner af leg 42
   Danske definitioner 42
   Internationale definitioner 44
Legetyper 47
Legetøj 49
Hvad definerer et legetøj? 49
Legetøjs udviklingsfunktioner 51

4. Legens rolle i menneskets evolution og epigenetik 53
Legeparadigmer 54
Tankemodellers betydning for legesynet 57
   To traditionelle tankemodeller 57
   En ny tankemodel 59
Evolution og leg 60
   Fem teser om evolution 61
   Håndtering af det ukendte 62
   Evolutionspointer til professionen 64
Legens epigenetik - et nyt paradigme 65 
   Epigenetik: Leg påvirker evolutionen nu 66
   Legemiljøer og epigenetik 67
   Leg - positiv mestring og epigenetik 68
Nyt professionsbegreb: intergenerationel pædagogik 69

5. Leg til alle tider 71
Legerum gennem tiderne 72
   Pleistocæn leg 73
   Leg i arkaisk tid og antikken 74
   Middelalderen: små voksne eller leg? 78
   Leg i senmoderniteten 82
Hvad kan vi lære af legehistorien? Professionspointer 85

6. Evidensen for legende læring 89
Leg, social udvikling og selvkontrol 91
Leg og kreativitet 93
Leg, sprog og literacy 96
Leg og hverdagsmatematik 104
Klokkeklar evidens - byg på legende læring 108

7. Leg i fremtidens samfund 111
Legens futurologi - et nyt perspektiv 112
Legens nødvendighed i humanoidalderen 112
Leg er tidlig demos-dannelse 114
Digital habitus i virtuelle og virkelige verdener 116
Leg med robotten 117
En legende fremtid - afrunding 120

Litteratur 125

Stikordsregister 131

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.