Hvordan krænkede børn bliver syge voksne | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Hvordan krænkede børn bliver syge voksne

Anna Luise Kirkengen og Ane Brandtzæg Næss

Forskning har vist, at mishandling og krænkelser i barndommen kan resultere i fysiske lidelser senere i livet, men hvordan dette sker, har længe været underbelyst. Med denne bog introduceres til et tværfagligt forskningsfelt, som viser, hvordan belastninger i barndommen – og endda i fostertilstanden – har dyb indvirkning på kroppens fysiologi...

Læs mere

Forskning har vist, at mishandling og krænkelser i barndommen kan resultere i fysiske lidelser senere i livet, men hvordan dette sker, har længe været underbelyst. Med denne bog introduceres til et tværfagligt forskningsfelt, som viser, hvordan belastninger i barndommen – og endda i fostertilstanden – har dyb indvirkning på kroppens fysiologi og celler.

Denne bog handler om samspillet mellem de tre fænomener krop, erfaring og erfaringens betydning. Eller sagt på anden vis, den omhandler medicinens store dilemma: forholdet mellem den objektive, medicinske sandhed og patientens subjektive erfaringer. Traditionelt set har medicinens grundlag for handling og behandling hvilet på en viden, som anskuer mennesket som et forskningsobjekt. Men en sådan tilgang favner ikke det, som gør hvert enkelt menneske unikt, nemlig personlige erfaringer i deres specifikke kontekst. I dag ved vi, at samspillet mellem det objektiviserbare – det biologiske – ikke kan adskilles fra det subjektive – det biografiske – og at disse aspekter af det menneskelige påvirker hinanden i et samspil. Bogens forfattere påpeger, at den kliniske praksis stadig ikke tager tilstrækkeligt hensyn til dette samspil, og de spørger, om det medicinske fag besidder tilstrækkelig viden til at kunne behandle mennesker, der er blevet syge som følge af krænkelser.

Bogen henvender sig til studerende og praktikere inden for sundhedsfag såvel som medicin og psykologi. Det er desuden forfatternes håb, at personer, som selv har oplevet krænkelser, kan drage nytte af bogen på to måder: til selv at forstå sammenhænge i eget liv samt til at hjælpe deres behandlere til at forstå, hvilke følger deres erfaringer har fået.

Hvordan krænkede børn bliver syge voksne udkom i Norge første gang i 2005 og har solgt i mere end 11.000 eksemplarer. Denne danske oversættelse følger 4.udgave.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2023), 
297 sider
Vejl. Pris
350,-
ISBN 9788759342183
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2023), 
297 sider
Vejl. Pris
315,-
ISBN 9788759343289

Yderligere information

Forfatternes forord 11

Forord af Lotte Hvas 15

Indledning 19
Krænkelse som fænomen 21
Fænomenet “integritet” 23

1. DEL · EN VIDENREVOLUTION
Psykoneuroendokrinoimmunologi 29
Krop, erfaring og erfaringens betydning 32
Komplekse smertebilleder 35
Et tankeskema udfordres 41
Telomerer – et bindeled mellem erfaring og krop 45
Allostase – en model for skadelig stress 51
Også skjulte traumer krænker og skader 54
    Jannicke Jervens historie 56

2. DEL · INDIVIDUELLE OPLEVELSER

Kapitel 1
Dødelig utryghed 63
Et fagligt erfaringsområde 64
De skadelige sammenhænge 66
De delende kategorier 71
Den destruktive virkning 76
    En mulig analogi 84

Kapitel 2
Beskyttende splitting 89
Den sanselige verden 89
Smertens typologi 91
Serena Sagers smerte 94
    Bevidsthedsforstyrrelser 96
    Destruktiv gentagelse 98
    Usynligt liv 100
    Kroppen spaltes 103
    Pseudokramper 106
    Neurologi/psykiatri 108
Frank Finses smerte 111
    Kropsteori 113
    Konflikterne 116
    Forståelsen 118
Erkendelsesteori 121

3. DEL · SOCIALE RAMMER

Kapitel 3
Krænkende veje 131

Åstedsspecifikke erindringer 131
    Katarina Kaplan og hånden 134
    Tanja Tambs og sengen 137
    Elianne Ekgren og lægerne 139
Ligheder og forskelle 141
    Ligheder mellem Fredrik Fergers og Judith Janssons overgrebshistorier 142
    Forskelle mellem Fredrik Fergers og Judith Janssons sygehistorier 143
    Fredrik Ferger og epilepsien 143
    Judith Jansson og munden 146
Genoplevelser 151

Kapitel 4
Onde cirkler 155
Voldens typologi 155
Vold, graviditet og fødsel 159
Voldens tilsynekomst 165
Skadede piger bliver skadede mødre med skadede børn 168
    Fødselspsykosen 169
    Aborterne 172
    Misfosteret 174

4. DEL · STRUKTURELLE FÆNOMENER

Kapitel 5
Destruktiv autoritet 181

Strukturel vold 181
    Definition 181
    Racisme 182
    Sexisme 187
Viktimisering og reviktimisering i medicinsk behandling 188
    Elisabeth Engh 190
    Thora Tjessem 195
        Seksuel smerte 198
    Arja Askild 203
        Aleksitymi 204

Kapitel 6
Videnbaseret uretfærdighed 207

Cecilie Cramer 210
    Første indlæggelse på psykiatrisk afdeling 211
    Anden indlæggelse på psykiatrisk afdeling 219
    Opfølgningen 220
Marie Marstrander 224
    Maries livshistorie indtil 18-årsalderen 225
    Maries sygehistorie fra 18-årsalderen 228
Christine Carlsen 232
    Min familie 234
    Overgrebene 235
    Helbredsproblemerne 237

Kapitel 7
Forskellige oplevelser, samme håb 241
Seks søskende og 15 år 243
Samme og forskellige levede erfaring 245
Forebyggelse i barndommen 247
Urolige hjerner 250
Helbredsproblemer 253
Levet liv i klinisk praksis 255
Ønsket hjælp 257

Tak 261

Slutnoter 263

Litteratur 271

Stikordsregister 295

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.