Broen til fagsproget i ungdomsuddannelserne | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Broen til fagsproget i ungdomsuddannelserne

Når vi styrker sproget, styrker vi elevernes faglige udvikling i ungdomsuddannelserne. Faglærerens opgave er at stilladsere denne udvikling fra hverdagssprog til fagsprog. Alle elever skal være sprogligt aktive i fagene, inddrage alle deres resurser i læringen og arbejde strategisk med fagenes sprog og tekster.

Bogen rummer en lang række konkrete...

Læs mere

Når vi styrker sproget, styrker vi elevernes faglige udvikling i ungdomsuddannelserne. Faglærerens opgave er at stilladsere denne udvikling fra hverdagssprog til fagsprog. Alle elever skal være sprogligt aktive i fagene, inddrage alle deres resurser i læringen og arbejde strategisk med fagenes sprog og tekster.

Bogen rummer en lang række konkrete idéer til sprogudviklende fagundervisning i ungdomsuddannelserne.

Du får med denne bog:

  • en model, Bromodellen, som støtte til at tilrettelægge en sprogudviklende fagundervisning
  • en menu af konkrete idéer, aktiviteter og skabeloner, du selv kan anvende og tilpasse
  • forslag til differentiering og variationer af de forskellige idéer
  • værktøjer til at få øje på fagsproget, herunder Sprogluppen og tænkekort
  • værktøjer til teamets udviklingsarbejde.

Hent, rediger og print bogens materialer under fanen ’Supplerende materialer’ herunder.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2023), 
220 sider
Vejl. Pris
260,-
ISBN 9788759341377
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2023), 
220 sider
Vejl. Pris
234,-
ISBN 9788759343487

Yderligere information

9 Kære læser
   10 Bogens opbygning – sådan bruger du bogen
   11 Forfatternes tak

Del 1 · Baggrund og modeller

15 Tankerne bag Bromodellen: Stilladsering af sproglig udvikling i fagene
   16 Stilladsering og deltagelse
   17 Sprog i forskellige kontekster
   18 Eleven skal være sprogligt aktiv
   19 Flere sprog som resurse

22 Bromodellen og Sprogluppen
   22 Fase 1: Forforståelse
   23 Fase 2: Introduktion af fagsprog
   23 Fase 3: Bearbejdning
   24 Fase 4: Præsentation og feedback
   28 Sprogluppen
   32 Bromodellen som planlægningsramme
   33 Når der viser sig andre sproglige behov end de planlagte
   34 Idé 0.0 Pyramiden

Del 2 · De fire faser

39 Fase 1: Forforståelse
   41 Idé 1.0 Fælles oplevelser
   43 Hurtige kickstartere i klassen
   43 Idé 1.1 Min favorit
   44 Idé 1.2 Ord ved første blik
   45 Idé 1.3 Stem med fødderne
   47 Idé 1.4 Inde eller ude
   48 Idé 1.5 Bordet rundt
   49 Idé 1.6 Kickstart din læsning i klassen
   50 Fælles oplevelser i klassen
   50 Idé 1.7 VØL før fagteksten
   53 Idé 1.8 Quiz og byt, fase 1
   54 Idé 1.9 Åben brainstorm. Ordbank
   56 Idé 1.10 Dartskiven
   59 Idé 1.11 Find en, der …, fase 1
   60 Idé 1.12 Rød-gul-grøn, fase 1
   61 Idé 1.13 To grønne og en gul – ind i emnet
   63 Idé 1.14 Præsentation som springbræt til fase 2
   65 Idé 1.15 Quiz
   68 Idé 1.16 Guldmedaljer
   69 Idé 1.17 Møde på midten
   71 Rammesætning af oplevelser uden for klassen
   71 Idé 1.18 Samtalelektie, aktivering af elevens sprog og erfaringer
   76 Idé 1.19 Hent viden
   78 Idé 1.20 Fotosafari
   80 Idé 1.21 Kickstart din læsning uden for klassen

83 Fase 2: Introduktion af fagsprog
   84 Idé 2.0 Tænkekort, visualisering af faglig systematik
   110 Idé 2.1 Kategorisering, fase 2
   111 Idé 2.2 Mindmap
   113 Idé 2.3 Rundt om ordet
   115 Idé 2.4 Rød-gul-grøn, fase 2. Enig eller uenig
   117 Idé 2.5 Dictogloss med samtalekort
   119 Idé 2.6 Pusleopgaver
   121 Idé 2.7 Lytteguide før du forklarer
   122 Idé 2.8 Lyt og notér
   125 Idé 2.9 Info-doodling
   128 Idé 2.10 Hvad sagde jeg? Hvad hørte du?
131 Fase 3: Bearbejdning

   132 Idé 3.0 Læseguide
   140 Idé 3.1 Rollelæsning
   142 Idé 3.2 Tænkekort, fase 3
   143 Idé 3.3 Fem idéer til informationskløft
   146 Idé 3.4 Én for alle
   147 Idé 3.5 Kategorisering, fase 3. Bearbejde fagsprog
   149 Idé 3.6 Argumentation
   154 Idé 3.7 Find en, der …, fase 3
   155 Idé 3.8 Kluns
   157 Idé 3.9 Ugens kuvert med ordkort. Repetition
   158 Idé 3.10 Quiz og byt, fase 3
   159 Idé 3.11 Én skal ud
   161 Idé 3.12 Matrixgrupper, fase 3
   164 Idé 3.13 På lodrette flader
   166 Idé 3.14 Tabu
   168 Idé 3.15 Diamond9

171 Fase 4: Præsentation og feedback
   172 Idé 4.0 Matrixgrupper, fase 4
   174 Idé 4.1 Præsentation uden for skolen
   177 Idé 4.2 Spørgeramme til feedback på elevernes fagsprog
   180 Idé 4.3 Aktiv lytning og feedback
   182 Idé 4.4 Lyttebingo
   186 Idé 4.5 Rød-gul-grøn, fase 4
   187 Idé 4.6 Hurtighusker
   189 Idé 4.7 VØL efter fagteksten
   191 Idé 4.8 Evaluering, studieteknik
   192 Idé 4.9 Opgave-award – lav en opgave til andre
   195 Idé 4.10 Tjek din læseteknik

Del 3 · Kollegial sparring og udvikling

201 Værktøjer og idéer til pædagogisk udvikling
   201 Idé 5.0 Observation af undervisning
   204 Idé 5.1 Analyse og redidaktisering af undervisning eller læremidler
   207 Idé 5.2 Refleksion med Bromodellen som planlægningsramme
   209 Idé 5.3 Klassens biliteracy-miljø
   210 Idé 5.4 Rød-gul-grøn i teamets udviklingsarbejde
   213 Idé 5.5 Det reflekterende team

217 Litteratur

219 Indeks

 

PDF icon Oversigt over supplerende materialePackage icon Supplerende materiale (samlet)PDF icon BromodellenPDF icon Planlægningsramme, BromodellenPDF icon SprogluppenFil Analyse og redidaktisering af læremidlerFil Det reflekterende teamFil Elevark - Aktiv lytning og feedback, gruppeFil Elevark - DictoglossFil Elevark - Evaluering, studieteknikFil Elevark - Find en, der ... fase 1Fil Elevark - Find en der, ... fase 3Fil Elevark - Hent videnFil Elevark - HurtighuskerFil Elevark - LyttebingoPDF icon Elevark - Møde på midtenFil Elevark - Observatørark, ArgumentationFil Elevark - Opgave-award - lav en opgave til andreFil Elevark - Præsentation uden for skolenPDF icon Elevark - Præsentation, oplevelseFil Elevark - Rollekort, ArgumentationFil Elevark - Rundt om ordetFil Elevark - Samtalekort til dictoglossFil Elevark - SamtalelektieFil Elevark - Spørgeramme til elevfeedback eller selvevalueringFil Elevark - Tjek din læseteknikFil Elevark - VØL efter fagtekstenFil Elevark - VØL før fagtekstenPDF icon Elevark - Åben brainstormFil Klassens biliteracy-miljø - Runde 1PDF icon Klassens biliteracy-miljø - Runde 2 (spillekort)PDF icon Klassens biliteracy-miljø - Runde 2 (spilleplade)Fil Klassens biliteracy-miljø - Runde 3Fil LæseguideFil Observation af undervisningPDF icon Planlægningsramme, BromodellenPDF icon Rød-gul-grøn i teamets udviklingsarbejde, udsagnskortFil Sammenligning - Oversigt over ord og udtryk, ForskelleFil Sammenligning - Oversigt over ord og udtryk, LighederPDF icon Skabelon - Diamond9PDF icon Skabelon - OrdkortPDF icon Skabelon - OrdkortFil Skabelon - Quiz, sandt/falskFil Skabelon - Quiz, tre valgmulighederPDF icon Tænkekort - ArgumentationPDF icon Tænkekort - BeretningPDF icon Tænkekort - Beretning (Humanistiske fag)PDF icon Tænkekort - Beretning (Naturvidenskabelige fag)Fil Tænkekort - BeskrivelsePDF icon Tænkekort - DiskussionPDF icon Tænkekort - Flere mulige årsagerPDF icon Tænkekort - KlassificeringPDF icon Tænkekort - KonsekvenserPDF icon Tænkekort - KredsløbPDF icon Tænkekort - Lineær årsagssammenhængFil Tænkekort - Problemløsning i matematikFil Tænkekort - Problemløsning i projektarbejdeFil Tænkekort - Sammenligning i skemaPDF icon Tænkekort - Sammenligning med boblerPDF icon Tænkekort - Sammenligning, ForskelleFil Tænkekort - Udvælg citater til fortolkningFil Tænkekort - Udvælg citater til fortolkning med kildekritikPDF icon Tænkekort - Vurdering (Dartskiven)PDF icon Tænkekort - Vurdering (Dartskiven)Fil Værktøj til læreren - Spørgeramme til feedback på elevernes fagsprogFil Årsagssammenhæng - Oversigt over forbindere

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.