Læringsorienterede kursusdesign | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Læringsorienterede kursusdesign

Læringsorienterede kursusdesign er en håndbog i kursusplanlægning og i udformning af studieordninger for undervisere, studieledere og uddannelsesledere ved universitetsuddannelserne.

Håndbogen giver tips og gode råd til formulering af læringsmål og til valg af relevante undervisnings- og eksamensformer, på en måde så der skabes konstruktiv...

Læs mere

Læringsorienterede kursusdesign er en håndbog i kursusplanlægning og i udformning af studieordninger for undervisere, studieledere og uddannelsesledere ved universitetsuddannelserne.

Håndbogen giver tips og gode råd til formulering af læringsmål og til valg af relevante undervisnings- og eksamensformer, på en måde så der skabes konstruktiv sammenhæng mellem Kvalifikationsrammens slutmål, de enkelte uddannelsers kompetenceprofiler, konkrete uddannelseselementers læringsmål, undervisningsformer og eksamensformer.

I bogen kan undervisere, studieledere og uddannelsesledere finde konkrete forslag til:

  • Hvordan man formulerer klare læringsmål
  • Hvilke eksamensformer som er relevante i forhold til forskellige læringsmål
  • Hvordan man udvikler og varierer sin brug af eksamensformer
  • Hvilke undervisningsformer der understøtter læringsmålene og aktiverer de studerende
  • Hvordan man bruger feedback og peer feedback til at understøtte læring
  • Hvad der kendetegner en god studieordning og en god kursusbeskrivelse.

Bogen har masser af eksempler, forslag og tjeklister, der er lette at implementere og integrere i konkrete uddannelser, fx i diskussioner og beslutninger om kompetencebeskrivelser, læringsmål, undervisningsformer og eksamensformer, der er uddannelsesrelevante og læringsorienterede.

Bidragsydere: Hanne Leth Andersen
Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2015), 
102 sider
Vejl. Pris
150,-
ISBN 9788759322062
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2015), 
102 sider
Vejl. Pris
116,-
ISBN 9788759323793

Yderligere information

Forord  7

Bogens opbygning  8

 

Kapitel 1

Indledning: Nye vilkår for universitetsundervisningen  11

 

Kapitel 2

Sammenhængende og læringsorienterede studieordninger og kursusdesign  15

Sammenhæng ( alignment )  15

Læring  17

 

Kapitel 3

Formulering af læringsmål  21

Kompetenceorienterede læringsmål  23

Relevante læringsmål  24

Klare og forståelige læringsmål  27

Eksaminérbare og dokumentérbare læringsmål  28

Læringsmål som ligger til grund for undervisning, vejledning og eksamen  30

Realistiske og vægtede læringsmål  30

Eksemplarisk kursusbeskrivelse  31

 

Kapitel 4

Eksamen og uddannelseskvalitet  35

Kvalitetsbegreber i udvikling  35

Faglighed er kvalitet også når det gælder eksamen  37

Referencer  44

 

Kapitel 5

Valg af eksamensformer  45

Valide eksamensformer  46

Typiske eksamensformer og deres centrale læringsmål  49

Taksonomisk niveau  56

Kompetenceorienterede eksamensformer  59

Læringsunderstøttende eksamensformer  61

 

Kapitel 6

Særligt om de skriftlige eksamener  65

Skriftlige opgaver og specialet progression i læringsmål  66

Læringsmål ved praktikrapporter  68

 

Kapitel 7

Vejledning og feedback på skriftlige opgaver  71

God feedback og dårlig feedback  71

Vejledning på tekst og proces  72

Forventningsafstemning og evaluering af vejledning  75

 

Kapitel 8

Undervisningsformer og deltageraktivering  79

Sammenhæng mellem læringsmål og undervisningsformer  79

Eksempler på deltageraktiviteter  81

Studenteroplæg og feedbackaktiviteter  86

Motivering af deltageraktiviteter  90

 

Kapitel 9

Evaluering af undervisning  93

Hvad skal evalueres, og hvordan?  94

Eksempler på formativ og summativ evaluering  95

 

Kapitel 10

Beslutningskriterier ved udformning af studieordninger  99

 

Litteraturliste  101

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.