Computational Thinking | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Computational Thinking

Teoretiske, empiriske og didaktiske perspektiver

Computational thinking er de kognitive processer, som mennesker bruger i udviklingen af it-løsninger og programmer. Computational thinking (CT) præger på gennemgribende måder vores liv og samfund – og ligger til grund for vores trafiksystemer, retssystemets behandling af kriminalsager, hvordan vi får svar på vores internetsøgninger, hvem vi...

Læs mere

Computational thinking er de kognitive processer, som mennesker bruger i udviklingen af it-løsninger og programmer. Computational thinking (CT) præger på gennemgribende måder vores liv og samfund – og ligger til grund for vores trafiksystemer, retssystemets behandling af kriminalsager, hvordan vi får svar på vores internetsøgninger, hvem vi matches med på datingsider, hvad vi får vist på sociale medier og meget mere.

I denne antologi kortlægger, analyserer og diskuterer forfatterne CT og dets anvendelse kritisk og konstruktivt. Herigennem viser de både mulighederne og begrænsningerne for CT i vores samfund. Der svares blandt andet på: Hvilke kognitive processer udgør CT mere præcist? Hvordan adskiller de sig fra andre former for tænkning? Hvordan kan vi etisk forholde os til CT og de systemer, som udvikles med CT? Hvordan kan man lære CT, og hvordan kan læring af andre fagområder understøttes ved at bruge CT som redskab?

Bogen har tre dele: Første del udvikler begrebet CT kritisk og historisk med fokus på analoge, digitale, fysiske og kropslige former. Anden del analyserer computationelle fænomener i forskellige hverdagsmæssige og faglige sammenhænge. Tredje del udvikler didaktik for CT og præsenterer didaktiske designs for at lære [med] CT.

Bogens målgruppe er forskere, undervisere og studerende i fag, der omhandler computational thinking, teknologiforståelse, informatik og digitale kompetencer på universiteter, professionshøjskoler samt efter- og videreuddannelser.


Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2021), 
349 sider
Vejl. Pris
75,-
ISBN 9788759336465
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2021), 
349 sider
Vejl. Pris
293,-
ISBN 9788759340448

Yderligere information

Forord 11

Introduktion 13
Nina Bonderup Dohn, Rocio Chongtay og Robb Mitchell
Uddannelsespolitisk indplacering af bogens fokus 14
Historisk indplacering af bogens fokus 17
Bogens struktur 21
Litteratur 27

Del 1. CT på landkortet – historisk og systematisk

1. Computational Thinking – indplacering i et landskab af it- begreber
Nina Bonderup Dohn
Abstract 31
Indledning 32
Definition(er) af Computational Thinking 33
Indledende kompetencekarakteristik   37
Analogt og digitalt funderede former for CT 43
CT i forhold til andre betegnelser for it-kompetencer 48
Nuancering af CT ud over sekventiel problemløsning 53
Afrunding: Er Computational Thinking bare et buzzord? 56
Litteratur 58

2. Computational Thinking – et idehistorisk rids
Stig Børsen Hansen
Abstract 61
Indledning 61
CT: Tre felter kombineret i ét 62
CT’s begrænsninger 68
CT: Hvorhen nu? 74 Litteratur 77

3. Cykling som kropsbaseret computationel praksis
Kristian Mortensen og Johannes Wagner
Abstract 81
Indledning: Computational Thinking og computationel praksis 81
Computationel praksis i hverdagen: En cykeltur gennem Københavns by- midte 86
Akkumulerende kompleksitet i sociale situationer 88
Common sense som praktisk viden 94
Circle of Death – en kaotisk rundkørsel? 97
Diskussion 102
Konklusion 104
Acknowledgment 105
Litteratur 106

4. Computational Thinking og uddannelsen af fremtidens dataloger
Kerstin Fischer, Stig Børsen Hansen og Kilian Foth
Abstract 107
Indledning 107
Et computationelt problem: Menneske-robot-interaktion 109
Computationelle metoder og CT 113
CT og uddannelsen af dataloger 116
Litteratur 118

Afrunding på del 1 119

Del 2. Computationelle problemer og hvordan man løser dem

5. Computational Thinking som redskab til problemløsning på tværs af fagområder
Rocio Chongtay
Abstract 123
Indledning 123
Nyere forskning i problemløsning 125
En historisk kontekst for computation, problemløsning og Computational Thinking 126
Computational Thinking – "umbrella review" 131
Konklusion 140
Litteratur 143

6. For mennesker, maskiner og medier – indholdsforfatteren som computational thinker
Jesper Jensen, Lars Johnsen og Margrethe H. Møller
Abstract 147
Indledning 147
Den multifunktionelle digitale tekst 148
Tekster for mennesker: Skrivning 150
Tekster for maskiner: Opmærkning 157
Tekster for medier: Præsentation 164
Afsluttende bemærkninger 170
Litteratur 173

7. Computational Thinking i terminologisk begrebsarbejde
Lise Lotte Weilgaard Christensen og Bodil Nistrup Madsen
Abstract 175
Indledning 176
Terminologisk metode illustreret ved digital fuldmagt 177
Terminologisk metode og Computational Thinking 182
Revideret model for TO-faserne 199
Konklusion 205
Litteratur 207

8. Algoritmisk dannelse
Anne Gerdes
Abstract 209
Indkredsning af algoritmisk dannelse 209
Kunstig intelligens – historisk rids 213
Maskinlæring – etiske og epistemologiske problemstillinger 217
Algoritmisk dannelse funderet på tekno-moralske dyder 221
Litteratur 228

Afrunding på del 2 231

Del 3. Didaktisk design for Computational Thinking

9. Teknologiforståelsesdidaktik – problemløsning, empowerment, eksistens, udfordring og innovation
Jens Jørgen Hansen
Abstract 235
Hvad er væsentligt at lære og hvorfor? 236
Didaktiske positioner i teknologiforståelse 238
Basisfagsdidaktik 238
Etnodidaktik 248
Eksistensdidaktik 250
Udfordringens didaktik 252
Innovationsdidaktik 254
Perspektivering til gymnasiefaget informatik C 257
Konklusion 259
Litteratur 262

10. Didaktiske fokuspunkter i design for læring af og læring med Computational Thinking
Nina Bonderup Dohn
Abstract 265
Indledning 265
Helhedsforståelse versus algoritmisk tænkning   268
CT konkretiseret som indholdsdomæne og som redskab 272
Fag og faglighed – og potentiel transformation med CT 278
Skabelon til didaktisk design af Computational Thinking-forløb 282
Litteratur 286

11. Kropsbaseret Computational Thinking
Jussi Mikkonen
Abstract 289
Indledning 290
Kompleksitet i fysiske platforme 291
Programmering af fysiske platforme: Udfordringer og baggrunden for dem 293
Repræsentationskløften 296
At bruge kroppen 298
Bodygramming 300
The Blind Processor 303
Konklusioner 306
Litteratur 308

12. Læring af Computational Thinking gennem Storycoding
Jussi Mikkonen og Christina Fyhn
Abstract 311
Indledning 311
Prototyper og andre ting314
Storycoding af computational things 317
Design af computational things 323
Computational things og Computational Thinking 334
Litteratur 337

Afrunding på del 3 341

Bogens forfattere 343

Stikordsregister 347

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.