Afhægtet | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Afhægtet

Mennesker med udviklingshandicap og deres levevilkår

Mennesker med udviklingshandicap har altid befundet sig bagerst i samfundets bevidsthed. Uanset om vi ser dem gennem tidligere tiders forestillinger om Guds straf eller nutidens optagethed af aktivering, så har mennesker med udviklingshandicap altid været hægtet af det almene samfund.

Ved hjælp af både historiske og aktuelle perspektiver belyser...

Læs mere

Mennesker med udviklingshandicap har altid befundet sig bagerst i samfundets bevidsthed. Uanset om vi ser dem gennem tidligere tiders forestillinger om Guds straf eller nutidens optagethed af aktivering, så har mennesker med udviklingshandicap altid været hægtet af det almene samfund.

Ved hjælp af både historiske og aktuelle perspektiver belyser denne bog de udviklingshandicappedes levevilkår og de politiske holdninger og handlinger, der har bestemt dem. Ideologiske forhold som racehygiejne, liberalistisk samfundsforståelse, manglende anerkendelse og solidaritet har betydet, at vi i dag ser markant ringere levevilkår hos mennesker med udviklingshandicap end hos den øvrige befolkning.

Erfaringerne viser, at levevilkårs forbedringer først kommer og slår igennem efter pres nedefra: fra de udviklingshandicappede selv og deres nærmeste, i alliance med de faglige organisationer og med støtte fra frivillige organisationer og idealistiske enkeltpersoner.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2020), 
134 sider
Vejl. Pris
175,-
ISBN 9788759336823
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2020), 
134 sider
Vejl. Pris
134,-
ISBN 9788759337387

Anmeldelser

Medier

"Bogen... Læs mere

Medier

"Bogen er oplagt som pensum på alle landets pædagogiske, sundheds- og socialfaglige uddannelser – og en foræring til underviserne, da hvert kapitel afsluttes med spørgsmål til læserens egen refleksion og med forslag til supplerende litteratur." - Socdok

"Bogen er vigtig og topaktuel og den bør være pligtlæsning for socialministre og socialchefer rundt om i landet kommuner, ligesom den bør være pligtlæsning for studerende på pædagoguddannelsens specialisering i social- og specialpædagogik. Ikke som en typisk lærebog, men som en debatbog, der tør bidrage med værdier, være normativ og samfundskritisk, hvilket er sjældent set i dag. Bogen er oplagt at inddrage i en diskussion af hvad social- og specialpædagogikken opgave er i dag." - Social Kritik

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Forord · 9

1. Mennesker med udviklingshandicap og deres levevilkår - en oversigt · 11
    Indledning · 11
    Hvem er de udviklingshandicappede? · 13
    De udviklingshandicappedes levevilkår · 16
    Periodisering fra reformationen og frem til i dag · 19
    Spørgsmål til refleksion · 23
    Supplerende litteratur · 24

2. Den historiske baggrund · 25
    Udgangspunktet · 25
    Fattigforsørgelse og anstaltsopbygning i 1700- og 1800-tallet · 26
    Den politiske scene i 1900-tallets begyndelse · 32
    Fattighjælpsvirkninger · 33
    Spørgsmål til refleksion · 34
    Supplerende litteratur · 35

3. Sterilisationslove og begyndende modsvar · 37
    Sterilisationslovene og loven om offentlig forsorg · 37
    Forbedringer i 1940'erne og 1950'erne · 42
    Spørgsmål til refleksion · 49
    Supplerende litteratur · 49

4. Normalisering og begyndende forringelser · 51
    Normalisering fra 1960'erne til 1990'erne · 51
    Normaliseringens stabilisering fra 1990'erne og frem til 2007 · 57
    Spørgsmål til refleksion · 59
    Supplerende litteratur · 59

5. Det 21. århundrede · 61
    Truende strukturelle udviklinger · 61
    Forringelser fra omkring 2007 · 65
    Spørgsmål til refleksion · 66
    Supplerende litteratur · 66

6. De udviklingshandicappedes levevilkår i dag - område for område · 67
    Indkomst og formue · 67
    Beskæftigelse og indflydelse på eget arbejde · 68
    Miljø på arbejdet · 72
    Faglig organisering · 73
    Arbejdsløshed · 73
    Boligforhold og andet fysisk miljø · 75
    Familie, venner og bekendte · 75
    Foreningsliv og andet socialt miljø · 76
    Helbred og sundhed · 76
    Uddannelse · 77
    Fritidsaktiviteter · 79
    Spørgsmål til refleksion · 79
    Supplerende litteratur · 80

7. Hvad kan der gøres? · 81
    Tilbage til udgangspunktet: Fundamentale forskelle i levevilkår · 81
    Solidaritet og relation - hvad er på spil? · 90
    Natur og kultur · 93
    Spørgsmål til refleksion · 95
    Supplerende litteratur · 95

8. Solidaritet · 97
    Anerkendelse · 97
    Et humanistisk tankesæt · 111
    Spørgsmål til refleksion · 112
    Supplerende litteratur · 112

9. Svenske tilstande og kampen for de afhægtede · 113
    Hvorfor kan Sverige, når Danmark ikke kan? · 113
    De afhægtede · 118
    Solidaritet og kamp · 120
    Spørgsmål til refleksion · 124
    Supplerende litteratur · 124

Afslutning · 125
    Mod nye tider? · 126

Litteratur · 129Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.