Den gode pædagog | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Den gode pædagog

Om pædagogens professionsdannelse

Hvad vil det sige at være en god pædagog? Hvordan udøver man dømmekraft i åbne situationer? På hvilke måder skaber man som pædagog relationer til og fællesskaber med dem, man står over for? Hvorfor spiller leg og humor en vigtig rolle i det? Disse spørgsmål angår kernen af pædagogens faglighed, som det synes vanskeligt at sætte ord på.

I...

Læs mere

Hvad vil det sige at være en god pædagog? Hvordan udøver man dømmekraft i åbne situationer? På hvilke måder skaber man som pædagog relationer til og fællesskaber med dem, man står over for? Hvorfor spiller leg og humor en vigtig rolle i det? Disse spørgsmål angår kernen af pædagogens faglighed, som det synes vanskeligt at sætte ord på.

I denne bog undersøger vi disse spørgsmål og forsøger at give svar på, hvad det vil sige at forholde sig professionelt som pædagog. Det gør vi ved at give et bud på de fire dimensioner af pædagogens professionsdannelse. Disse dimensioner udvikles gennem konkrete eksempler og cases fra projekt LegeKunst, hvor børn og voksne deltog sammen i kunstneriske legeaktiviteter.

Bogen henvender sig til alle, der er nysgerrige på, hvad det vil sige at være en god pædagog og savner begreber til at reflektere over egen pædagogisk praksis. 

Forfatterne er hhv. lektor på pædagoguddannelsen ved Københavns Professionshøjskole og lektor ved DPU, Aarhus Universitet.

Forlag: Samfundslitteratur
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2024), 
128 sider
Vejl. Pris
160,-
ISBN 9788759342213
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2024), 
128 sider
Vejl. Pris
144,-
ISBN 9788759344781

Yderligere information

Forord 7

Indledning
Den gode pædagog
9
Kunsten at lege og forholde sig professionelt 11
Perspektiver på den gode pædagog 13
Professionsdannelse som begreb 16
Bogens opbygning og grundlag 19

Kapitel 1
Pædagogen vil noget med nogen
23
At ville lege noget med nogen 25
Case: Kunsten at lege og det at ville noget med nogen 28
Pædagogens vilje og professionsdannelse 31
Dannelse som dimension af pædagogers uddannelse 35
Kompetencemål og professionsidentitet 38

Kapitel 2
Pædagogen udøver dobbelt dømmekraft 43

Dømmekraftens værdimæssige orienteringer 45
Case: Den anden type af dømmekraft 48
Pædagogens dobbelte dømmekraft 51
Pædagogens rolle i legen 54
At udøve legens dømmekraft 57

Kapitel 3
Pædagogen er kreativ og innovativ sammen med andre 61
Kreativitet og innovation 63
Case: Pædagogens kreativitet som det at lege med 65
Case: Pædagogens innovation som det at blive legende 70
Pædagogen er kreativ ved at forholde sig åbent og samskabende i legen 73
Pædagogen er innovativ ved at ændre sin forholdelsesmåde 78
Samskabende processer 81

Kapitel 4
Pædagogen etablerer smagsfællesskaber 85

Legen som selskabelighed og smagsfællesskab 88
Legens stemninger 90
Case: Legens stemningsfællesskab 93
Legens stil 96
Case: Legens stilfællesskab 99
Dannelse gennem smagsfællesskaber 102

Afrunding
Pædagogens professionsdannelse 105
Ligheder mellem dimensionerne 107
Forskelle mellem dimensionerne 109
Dannelsespædagogisk praksis 113
Pædagoguddannelse til professionsdannelse 116
Eksemplarisk for fremtidens arbejdskraft 119

Litteratur 121

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.