Innovationspædagogik | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Innovationspædagogik

Kunsten at fremelske innovationskompetence

Innovationspædagogik har siden bogen udkom første gang i 2011 vundet stor udbredelse på landets uddannelsesinstitutioner og i praksis. I bogen viser lektor Lotte Darsø, hvordan du som underviser, projektleder eller konsulent kan fremelske innovationskompetence. Ud over en opdatering af relevante emner, begreber og eksempler er 2. udgaven også...

Læs mere

Innovationspædagogik har siden bogen udkom første gang i 2011 vundet stor udbredelse på landets uddannelsesinstitutioner og i praksis. I bogen viser lektor Lotte Darsø, hvordan du som underviser, projektleder eller konsulent kan fremelske innovationskompetence. Ud over en opdatering af relevante emner, begreber og eksempler er 2. udgaven også blevet beriget med nye afsnit om responsible innovation, økonomisk innovation, design thinking og sanselig læring.

Innovationskompetence dækker over evnen til at skabe innovation ved at navigere effektivt i samspil med andre i komplekse sammenhænge. For at indfange kompleksiteten i kompetencebegrebet introducerer forfatteren en analytisk skelnen mellem socio- og intra-innovative kompetencer.

Innovationspædagogik drejer sig om at designe og tilrettelægge undervisningsforløb, der fremelsker deltagernes innovationskompetence. Bogens ledetråd er innovationsdiamanten, som skaber et krydsfelt mellem viden, ikke-viden, relationer og koncepter. Fokus er på de sociale og pædagogiske rammer, der fremmer innovationsprocesser, og hvordan de kan skabes og udfoldes.

Formålet med bogen er at inspirere til fornyelse ved at tilbyde en række teoretiske modeller, gennemprøvede metoder og nye praksisser, såsom skabelse af læringsrum for innovation, anvendelse af æstetiske og kunstinspirerede skabelsesprocesser samt ledelse af innovationsprocessen gennem forskellige sociale teknologier.

Med afsæt i sin egen forskning, diverse teorier og modeller samt sine mangeårige erfaringer, refleksioner og eksempler fra praksis klæder Lotte Darsø således bogens læsere på til at undervise ikke bare om innovation men i innovation.

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Illustreret: Ja
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
2. udgave (2019), 
200 sider
Vejl. Pris
310,-
ISBN 9788759334737
E-bog (VitalSource Bookshelf)
2. udgave (2019), 
200 sider
Vejl. Pris
239,-
ISBN 9788759335314

Anmeldelser

Underviser

"Bogen er virkelig god og kommer fint rundt om innovationsbegrebet. Gode idéer til øvelser, der kan benyttes." - Lene Busch Carøe, UC Syd, pædagoguddannelsen.

"Virkelig en bog, der rammer ind i et felt, hvor der mangler gode bøger. Den er velskrevet og godt formuleret og struktureret." - Louise Bjerring, UCL, Sygeplejerskeuddannelsen.

Læs mere
Underviser

"Bogen er virkelig god og kommer fint rundt om innovationsbegrebet. Gode idéer til øvelser, der kan benyttes." - Lene Busch Carøe, UC Syd, pædagoguddannelsen.

"Virkelig en bog, der rammer ind i et felt, hvor der mangler gode bøger. Den er velskrevet og godt formuleret og struktureret." - Louise Bjerring, UCL, Sygeplejerskeuddannelsen.

Skjul beskrivelse
Medier

Det er en både teoretisk velfunderet og inspirerende udgivelse, som giver faglig ballast og gode pædagogiske værktøjer til undervisning i innovation.   Lektørudtalelsen fra DBC

... Læs mere
Medier

Det er en både teoretisk velfunderet og inspirerende udgivelse, som giver faglig ballast og gode pædagogiske værktøjer til undervisning i innovation.   Lektørudtalelsen fra DBC

"Der er mange gode ideer i bogen, der også giver en række konkrete eksempler og beskriver cases."

Ove Christensen i Kulturkapellet, 29. juni 2011

"det [er] en bog som bør læses af alle, der arbejder med innovation i Danmark. Især konsulenter og andre, der arbejder med vidensformidling, vil få stor nytte af bogen."

Henrik Ørholst i Berlingske, 30. oktober 2011

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Forord 9

KAPITEL 1
Kunsten at fremelske innovationskompetence 11
    Hvad er innovationspædagogik? 11
    Hvad er innovationskompetence? 13
    Undervisning i innovation 15
    En superkompleks fremtid 15
    En invitation til innovationsuniverset 17
    Bogens opbygning og struktur 18

KAPITEL 2
Innovationsbegreber og klassifikationer 25
    Innovation 25
    Social innovation 29
    Innovative infrastrukturer 34
    Druckers syv kilder til innovation 35
    Forslag til opgaver og øvelser 40

KAPITEL 3
Innovationsfeltet i organisation og samfund 41
    En global og kompleks verden 41
    Innovationsstrategi og forretningsmodeller 45
    Brugerinvolverende innovation 48
    Innovationskultur og ledelse 50
    Innovative team, samarbejde og netværk 52
    Systemer og rum for innovation 54
    Rammemæssige betingelser for innovation 55
    Forslag til opgaver og øvelser 56

KAPITEL 4
Innovationsproces, innovationsdiamant og lederroller 59
    Stage-gate-modellen 60
    Åben versus lukket innovationsproces 62
    Innovationsdiamanten 71
    Lederroller i innovationsprocessen 76
    Lederroller som læreproces 80
    Anvendelse af innovationsdiamanten 81
    Forslag til opgaver og øvelser 82

KAPITEL 5
Den innovationspædagogiske teoriramme 85
    Hvad er pædagogik? 85
    Illeris læringsmodel 89
    Innovativ læring 91
    Heron og Reasons fire former for videnskabelse 91
    Nonaka og Takeuchis model for videnskabelse 95
    Sammenkobling af innovationsdiamant med fire vidensformer 98

KAPITEL 6
Læringsrum for innovationsskabelse 103
    Definition af læringsrum 103
    Afgrænsning af læringsrum i forhold til læringskultur 106
    Studiemiljø 107
    Hvordan skabes et læringsrum? 108
    Hvornår er skabelse af et læringsrum vigtigt? 115
    Forslag til opgaver og øvelser 116

KAPITEL 7
Æstetiske og kunstneriske læreprocesser 119
    Æstetisk viden 119
    Arts-in-Business 120
    Kommunikationsdynamikken 124
    At udtrykke tavs viden 127
    Kunstinspirerede lære- og skabelsesprocesser 128
    Kompetencer til en ukendt fremtid 132
    Forslag til opgaver og øvelser 132

KAPITEL 8
Innovationsteorier og modeller 135
    Van de Vens innovationsprocesmodel 135
    Teori U 139
    Arts-in-Business-landkortet 145
    Anvendelse af modellerne 150

KAPITEL 9
Sociale teknologier til innovationsskabelse 151
    Møder 152
    Mødetyper 153
    Kommunikationsmønstre 157
    Scharmers samtalestrukturer 158
    Analyseredskaber til at afdække samtalemønstre 160
    Spørgsmål som social teknologi 161
    Planlægning af innovationsmøder i prejektgrupper 168
    World Café 168
    Open Space-teknologi 170
    Små skridt er vejen frem 172
    Forslag til opgaver og øvelser 173

KAPITEL 10
Innovationspædagogik og innovationskompetence 177
    Visioner for en innovationspædagogik 177
    Gennemgående struktur: Innovationsdiamanten 178
    Uddybning af innovationskompetence 182
    Udvikling af innovationskompetence som en rejse 183
    Forberedelse: Grundlæggende viden og færdigheder 183
    Innovationsrejsen: Udvikling af socio-innovative kompetencer 184
    Innovationsrejsen: Udvikling af intra-innovative kompetencer 186
    At rejse er at lære 187
    At uddanne til fremtiden 188

Litteraturliste 189
Indeks 195

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.