Køn, seksualitet og mangfoldighed | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Køn, seksualitet og mangfoldighed

Steen Baagøe Nielsen (red.) og Gitte Riis Hansen (red.)

Temaerne køn, seksualitet og mangfoldighed kræver ny opmærksomhed i disse år. Der er sket meget siden 1950 ernes dominerende forestillinger om et ideelt fungerende kønsrollemønster med faderen som familiens forsørger og den hjemmegående husmoder med særligt ansvar for omsorg for børn, syge og gamle. De efterfølgende årtier har budt på en...

Læs mere

Temaerne køn, seksualitet og mangfoldighed kræver ny opmærksomhed i disse år. Der er sket meget siden 1950 ernes dominerende forestillinger om et ideelt fungerende kønsrollemønster med faderen som familiens forsørger og den hjemmegående husmoder med særligt ansvar for omsorg for børn, syge og gamle. De efterfølgende årtier har budt på en ligestillingsudvikling med langt flere kvinder på arbejdsmarkedet, hyppigere skilsmisser, ungdomsoprør, seksuel frigørelse og kvindekamp.

I dag overgår unge kvinders uddannelsesniveau mænds, og der er langt flere kvinder i både politik og ledelse og mere omsorgsfulde fædre i hjemmene. Vi ser nye kønsidentiteter og anerkendelse af seksuelle minoriteter, og der er generelt en langt større mangfoldighed og tolerance, men også nye udfordringer og kampe om muligheder og rettigheder.

På pædagoguddannelsen og i den pædagogiske sektor som helhed møder man disse forandringer direkte. De påvirker børns og andre borgeres hverdagsliv og skaber behov for pædagogiske diskussioner og en mere refleksiv og vidensbaseret praksis. Denne bog understøtter sådanne diskussioner gennem at formidle nye teoretiske indsigter, som relateres til praksisnære udfordringer. Det sker gennem spørgsmål som:

-          Hvad betyder de forandrede køns- og familieforhold for den pædagogiske praksis?

-          Hvordan kan vi imødekomme lovens krav om at arbejde for ligebehandling?

-         Hvordan kan vi fremme refleksioner og diskussioner om disse spørgsmål blandt personalet, uden det ender i grøftegravning og kønskamp?

-         Hvordan skal vi møde barnets eller brugerens seksualitet og kropslige behov uden at skabe bekymring?

-         Hvordan kan vi arbejde for flere mandlige pædagoger og en mangfoldighed af orienteringer i personalegruppen på en måde, der sætter kvaliteten i højsædet?

Bogen diskuterer en række af de opbrudstendenser, som udfordrer såvel den pædagogiske praksis som de traditionelle, dominerende eller kulturelt selvfølgelige omgangsformer, der er knyttet til køn, familie og seksualitet. Gennem ny viden og aktuelle observationer peger bogen på muligheder og nye veje til at håndtere og understøtte ligestilling og mangfoldighed i den pædagogiske praksis.

Bidragsydere: Stine Thidemann Faber, Anna Busk Rasmussen, Cecilie Birket-Smith, Lise Rolandsen Agustin, Per Øhrgaard, Julie Skjelborg Frederiksen, Anne Trine Larsen, Arnfinn Jomar Andersen, Anette Erlandson Pedersen, Heidi Bech Roesdahl, Sisse Winther Oreskov, Cecilie Nørgaard, Lisa Rasmussen, Nadia Berith Langagergaard, Anna Ørnemose Rasmussen, Helle Meyer, Jette Eriksen, Allan Westerling og Leif Askland
Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
1. udgave (2016), 
319 sider
Vejl. Pris
298,-
ISBN 9788759327715
E-bog (LIX)
1. udgave (2016), 
319 sider
Vejl. Pris
265,-
ISBN 9788759328309

Anmeldelser

Underviser

 "Bogens fokus, køn og identitet, er en styrke, da vi havde behov for ny litteratur i forhold til den vinkel. - Inger-Lise Petersen, Københavns Professionshøjskole.

Læs mere
Underviser

 "Bogens fokus, køn og identitet, er en styrke, da vi havde behov for ny litteratur i forhold til den vinkel. - Inger-Lise Petersen, Københavns Professionshøjskole.

Skjul beskrivelse

Yderligere information

INDLEDNING

På vej mod mangfoldighed og ligestilling? 11

Køn, seksualitet og familieformer under forandring

Steen Baagøe Nielsen og Gitte Riis Hansen

Styrket undervisning på pædagoguddannelsen 12

Køn, seksualitet og familieformer som konstruktioner under hastig forandring 13

Hvad er køn? 17

Teoretiske forståelser af køn, seksualitet og familie i denne bog 19

Ligestilling og lige muligheder 22

At undervise i det private, det intime, det personlige professionelt 23

Bogens opbygning og kapitlernes indhold 24

DEL 1

Rammer og vilkår for vidensbaseret pædagogisk arbejde med køn, seksualitet og mangfoldighed 33

KAPITEL 1

Jeg ser barnet ikke kønnet 35

Om modstand mod ligestilling og nogle veje væk derfra

Leif Askland

Er køn et konservativt fænomen? 37

Modstandens udtryk 40

Ligestilling og kønssensitivitet 45

At arbejde med modstand ligestillingsbarometeret 47

Refleksionsspørgsmål 52

KAPITEL 2

Ligestillingslove og kønspolitikker som veje til forandring 57

Anne Trine Larsen, Cecilie Birket-Smith, Heidi Bech Roesdahl og Stine Del Pin Hamilton

Lovene og fællesskabet 59

De pædagogiske læreplaner som vej til praktisk forandring 63

Kønspolitikker i daginstitutioner 66

Modstand mod flere krav oppefra 69

Refleksionsspørgsmål 73

KAPITEL 3

Nordiske perspektiver på ligestilling i pædagogisk praksis 77

Cecilie Nørgaard

Myter kontra viden om køn, diversitet og ligestilling 79

Behovet for forandringer i pædagogisk praksis 80

Dansk lovgivning, forskning og praksis 82

Kønsmainstreaming i Norden 84

Eksempler på lovende praksisser i Norden 86

Refleksionsspørgsmål 92

KAPITEL 4

Mænd i pædagogisk arbejde 97

Gamle dagsordner, nye udfordringer og mangfoldige muligheder?

Steen Baagøe Nielsen

Rekruttering af mænd til pædagogisk arbejde 97

Dynamikkerne i det kønsmærkede arbejde 105

Kønnede arbejdsdelinger og kvalifikationer i pædagogisk arbejde 110

Dobbelte og modsatrettede forventninger til mænd 111

Mænd som midlertidige? 114

Fra pædagogiske institutioner som kønsskabende institutioner frem mod en refleksiv praksis 116

Refleksionsspørgsmål 118

DEL 2

Børn og brugere i en mangfoldig pædagogisk praksis 123

KAPITEL 5

Kønsforståelser blandt pædagoger i skole og SFO 125

Iagttagelser og narrativer fra pædagogisk praksis

Nadia B. Langagergaard, Helle Meyer og Anna Ørnemose Rasmussen

Pædagogernes forestillinger om drenge og piger 128

Køn som didaktisk orientering 131

Rummets indretning og kønnede normer for adfærd og aktivitet 133

Kønnet omsorg og udviklingsstøtte 135

Pædagogernes kønnede deltagelse 137

Mod en kønsreflekteret praksis 139

Refleksionsspørgsmål 143

KAPITEL 6

Må drenge gå i kjoler? 145

Når heteronormativitet skaber hierakier

Lisa Rasmussen

En heteronormativ kønsforståelse 146

Diskursanalyse som teori og metode 148

Hvordan heteronormativitet naturliggør hierarkier 150

Drenge må ikke gå i kjole der er jo forskel 151

Drenge må gerne gå i kjoler midlertidigt 156

Afnaturalisering af heteronormativitet 159

Refleksionsspørgsmål 160

KAPITEL 7

Kønnede børnefællesskaber i den understøttende undervisning 163

Handlekompetente piger og drenge i en mangfoldighedskultur

Anna Busk Rasmussen og Per Øhrgaard

Køn som konstruktion 163

Sprækker, diskurser, subjektivering og sociale kategorier 164

Magt og subjektivering 167

Handlekompetente piger og drenge i en mangfoldighedskultur 168

Barnets alsidige udvikling 169

Norm og autonomi 170

Meningsfulde sprækker 172

Sprogkoder, synlig og usynlig pædagogik og kønskonnoterede handlemønstre 174

At udvide barnets umiddelbare erfaringer alsidig personlighedsudvikling 177

Refleksionsspørgsmål 178

KAPITEL 8

Fra personligt til professionelt 181

Køn som selvfølgeligt og udfordrende tema på pædagoguddannelsen

Anette Erlandson Pedersen

Køn som forstyrrelse: Identitetsdannelse og (ud)dannelse 181

Kønsidentiteter under forandring 183

Fra personlig til professionel 188

Hvorfor er kønnede privilegier så ømfindtlige og selvfølgelige? 193

Det komplekse køn 197

Refleksionsspørgsmål 198

DEL 3

Familieliv og seksualiteter mellem tradition og opbrud 201

 

KAPITEL 9

Familieliv under forandring 203

Allan Westerling og Steen Baagøe Nielsen

Hvad betyder familie? 203

Familielivets historie 206

Familieforskningens sociologiske grundlag 208

Familielivets funktionstømning og genopfindelse 209

Det individualiserede og demokratiserede familieliv 211

Familieliv i forandring: Individ og fællesskab 216

Refleksionsspørgsmål 217

KAPITEL 10

Forhandlinger om faderskab i homoseksuelle mænds liv 221

Arnfinn J. Andersen

Hjemmet og faderskabets rumlige konstruktion 221

Nye fædre, nye familiemønstre 224

Undersøgelsens fokus og metode 225

Børn som vejen til et naturligt og kontinuerligt rum i livet 226

Skabelsen af hjemmet som omsorgsrum for børnene 228

Faderskab som resultat af forplantning uden seksuelt begær 230

Udformning af forældreskab gennem aftale og kontrakt 232

Fælles rum for familier med flere hjem 235

Familien som (hetero)normativ struktur for tid og rum 239

Refleksionsspørgsmål 241

KAPITEL 11

Køn, krop, intimitet og seksualitet i de digitale medier 245

Er der behov for (nye) pædagogiske indsatser?

Lise Rolandsen Agustín og Stine Thidemann Faber

Nye betingelser for børn og unges seksuelle identitetsdannelse 247

Når barndommen og ungdommen går online 249

Teoretiske perspektiver på køn, krop og teknologi 251

Sexting og hævnporno kønnede årsager og konsekvenser 254

Pædagogiske indsatser 257

Refleksionsspørgsmål 261

KAPITEL 12

Krop og seksualitet i pædagogisk arbejde 267

Mellem tabu, blufærdighed og indlevelse

Jette Eriksen og Sisse Oreskov

Kulturelle og historiske konstruktioner og implikationer 269

Seksuel mangfoldighed 272

Barnets seksuelle udvikling 274

Krop, seksualitet og forældresamarbejde 277

Den professionspersonlige krop 279

Betydningen af pædofiliangst for det pædagogiske arbejdsfelt 283

Refleksionsspørgsmål 286

KAPITEL 13

Dilemmaer om udviklingshæmmedes seksualitet og kærlighedsliv 289

Julie Skjelborg Frederiksen

Honneths anerkendelsesteori 291

Historisk og kulturelt forankrede tilgange til udviklingshæmmedes ret til en seksualitet 293

Balance mellem over- og underinvolvering 297

Pigen med de mange kærester 299

Refleksionsspørgsmål 305

Appendiks 309

Indhold, vidensmål og færdighedsmål for det nationale modul Køn, seksualitet og mangfoldighed på pædagoguddannelsen 309

Om forfatterne 311

Stikordsregister 315

Sidebar section

Bestil pensumeksemplar

Er du underviser, har du mulighed for at bestille et pensumeksemplar af bogen.Gå til bestilling

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.