Køn, seksualitet og mangfoldighed | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Køn, seksualitet og mangfoldighed

Temaerne køn, seksualitet og mangfoldighed kræver ny opmærksomhed i disse år. Der er sket meget siden 1950'ernes dominerende forestillinger om et ideelt fungerende kønsrollemønster med faderen som familiens forsørger og den hjemmegående husmoder med særligt ansvar for omsorg for børn, syge og gamle. De efterfølgende årtier har budt på en...

Læs mere

Temaerne køn, seksualitet og mangfoldighed kræver ny opmærksomhed i disse år. Der er sket meget siden 1950'ernes dominerende forestillinger om et ideelt fungerende kønsrollemønster med faderen som familiens forsørger og den hjemmegående husmoder med særligt ansvar for omsorg for børn, syge og gamle. De efterfølgende årtier har budt på en ligestillingsudvikling med langt flere kvinder på arbejdsmarkedet, hyppigere skilsmisser, ungdomsoprør, seksuel frigørelse og kvindekamp.

I dag overgår unge kvinders uddannelsesniveau mænds, og der er langt flere kvinder i både politik og ledelse og mere omsorgsfulde fædre i hjemmene. Vi ser nye kønsidentiteter og anerkendelse af seksuelle minoriteter, og der er generelt en langt større mangfoldighed og tolerance, men også nye udfordringer og kampe om muligheder og rettigheder.

På pædagoguddannelsen og i den pædagogiske sektor som helhed møder man disse forandringer direkte. De påvirker børns og andre borgeres hverdagsliv og skaber behov for pædagogiske diskussioner og en mere refleksiv og vidensbaseret praksis. Denne bog understøtter sådanne diskussioner gennem at formidle nye teoretiske indsigter, som relateres til praksisnære udfordringer. Det sker gennem spørgsmål som:

·        Hvad betyder de forandrede køns- og familieforhold for den pædagogiske praksis?

·        Hvordan kan vi imødekomme lovens krav om at arbejde for ligebehandling?

·        Hvordan kan vi fremme refleksioner og diskussioner om disse spørgsmål blandt personalet, uden det ender i grøftegravning og kønskamp?

·        Hvordan skal vi møde barnets eller brugerens seksualitet og kropslige behov uden at skabe bekymring?

·        Hvordan kan vi arbejde for flere mandlige pædagoger og en mangfoldighed af orienteringer i personalegruppen på en måde, der sætter kvaliteten i højsædet?

Bogen diskuterer en række af de opbrudstendenser, som udfordrer såvel den pædagogiske praksis som de traditionelle, dominerende eller kulturelt selvfølgelige omgangsformer, der er knyttet til køn, familie og seksualitet. Gennem ny viden og aktuelle observationer peger bogen på muligheder og nye veje til at håndtere og understøtte ligestilling og mangfoldighed i den pædagogiske praksis.

I denne 2. udgave af bogen er nye kapitler kommet til, og alle tidligere kapitler er gennemskrevet med henblik på at integrere ny viden, nye forskningsrapporter, nye tiltag på lovgivningsområdet og ikke mindst nye samfundstendenser, bl.a. # MeToo-bevægelsen.

 


Bidragsydere: Eva Thestrup Overvad, Westerling.dk, Arnfinn Jomar Andersen, Leif Askland, Jette Eriksen, Luis Lisa Rasmussen, Stine Thidemann Faber, Anna Ørnemose Rasmussen, Iram Khajawa, Cecilie Birket-Smith, Lise Rolandsen Agustin, Heidi Bech Roesdahl, Nadia Berith Langagergaard, Sisse Winther Oreskov, Allan Westerling, Anna Busk Rasmussen, Cecilie Nørgaard, Anne Trine Larsen, Julie Skjelborg Frederiksen og Helle Meyer
Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
2. udgave (2020), 
350 sider
Vejl. Pris
300,-
ISBN 9788759334751
E-bog (VitalSource Bookshelf)
2. udgave (2020), 
350 sider
Vejl. Pris
238,-
ISBN 9788759338407

Anmeldelser

Underviser

 "Bogens fokus, køn og identitet, er en styrke, da vi havde behov for ny litteratur i forhold til den vinkel. - Inger-Lise Petersen, Københavns Professionshøjskole.

Læs mere
Underviser

 "Bogens fokus, køn og identitet, er en styrke, da vi havde behov for ny litteratur i forhold til den vinkel. - Inger-Lise Petersen, Københavns Professionshøjskole.

Skjul beskrivelse
Medier

"Et... Læs mere

Medier

"Et af de stærkeste kapitler omtaler udviklingshæmmedes seksualitet og kærlighedsliv. Der er flere nuancerede analyser af cases, og etik og tavshedspligt omtales som vilkår i pædagogisk praksis. Også her er der gode refleksionsspørgsmål. [ … ] Vi er ikke kommet til vejs ende med at få køn, seksualitet og mangfoldighed på dagsordenen i pædagogiske praksis. Køn, seksualitet & mangfoldighed er et skridt i den rigtige retning."
- Pædagogen https://www.paedagogen.dk/anmeldelser/koen-seksualitet-mangfoldighed-2-udgave-18511/   


Skjul beskrivelse

Yderligere information

INDLEDNING
Vidensbasering og refleksion i pædagogisk arbejde med køn, seksualitet og mangfoldighed 7
      Steen Baagøe Nielsen, Gitte Riis Hansen og Anette Erlandson Pedersen

KAPITEL 1
Konstruktioner af "naturlighed" i hverdag, videnskab og pædagogisk praksis 26
      Steen Baagøe Nielsen

KAPITEL 2
Tre kønsteoretiske tilgange til pædagogisk ligestillingsarbejde 46
      Steen Baagøe Nielsen

KAPITEL 3
Forståelser af mangfoldighed i pædagogiske kontekster 69
      Iram Khawaja

KAPITEL 4
Køn, krop, intimitet og seksualitet i børn og unges liv på nettet 91
      Lise Rolandsen Agustín og Stine Thidemann Faber

KAPITEL 5
Familieliv mellem demokratisering, individualisering og nye samfundsmæssige forpligtelser 111
      Allan Westerling og Steen Baagøe Nielsen

KAPITEL 6
Lovgivning, kønspolitikker og normkritik som redskaber til ligestilling i dagtilbud 133
      Anne Trine Larsen, Cecilie Birket-Smith, Heidi Bech Roesdahl og Stine Del Pin Hamilton

KAPITEL 7
Kønsforståelser blandt pædagoger i skole og SFO 154
      Nadia B. Langagergaard, Helle Meyer og Anna Ørnemose Rasmussen

KAPITEL 8
Mandlige pædagoger og kønnet arbejde i udviklende pædagogiske miljøer 171
      Steen Baagøe Nielsen

KAPITEL 9
Jeg ser barnet - ikke kønnet! Om ligestillingssensitivitet og konservatisme 193
      Leif Askland

KAPITEL 10
Normkreativ pædagogik og ligestillingsarbejde i skolen 214
      Julie Skjelborg Frederiksen og Eva Thestrup Overvad

KAPITEL 11
Må Herbert gå i kjole?
    Om betydningen af heteronormative diskurser 237
      Luis Lisa Rasmussen

KAPITEL 12
Dilemmaer om udviklingshæmmedes seksualitet og kærlighedsliv 251
      Julie Skjelborg Frederiksen

KAPITEL 13
Krop og seksualitet i pædagogisk arbejde med børn, unge og forældre 273
      Jette Eriksen, Sisse Oreskov og Steen Baagøe Nielsen

KAPITEL 14
Forhandlinger om faderskab i homoseksuelle mænds liv 295
      Arnfinn J. Andersen

KAPITEL 15
Kønsforståelser blandt pædagogstuderende 317
      Anette Erlandson Pedersen og Gitte Riis Hansen

Bogens forfattere 338

Stikordsregister 343

 


Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Anmod

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.