Køn, seksualitet og mangfoldighed | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

Køn, seksualitet og mangfoldighed

Temaerne køn, seksualitet og mangfoldighed kræver ny opmærksomhed i disse år. Der er sket meget siden 1950'ernes dominerende forestillinger om et ideelt fungerende kønsrollemønster med faderen som familiens forsørger og den hjemmegående husmoder med særligt ansvar for omsorg for børn, syge og gamle. De efterfølgende årtier...

Læs mere

Temaerne køn, seksualitet og mangfoldighed kræver ny opmærksomhed i disse år. Der er sket meget siden 1950'ernes dominerende forestillinger om et ideelt fungerende kønsrollemønster med faderen som familiens forsørger og den hjemmegående husmoder med særligt ansvar for omsorg for børn, syge og gamle. De efterfølgende årtier har budt på en ligestillingsudvikling med langt flere kvinder på arbejdsmarkedet, hyppigere skilsmisser, ungdomsoprør, seksuel frigørelse og kvindekamp.

I dag overgår unge kvinders uddannelsesniveau mænds, og der er langt flere kvinder i både politik og ledelse og mere omsorgsfulde fædre i hjemmene. Vi ser nye kønsidentiteter og anerkendelse af seksuelle minoriteter, og der er generelt en langt større mangfoldighed og tolerance, men også nye udfordringer og kampe om muligheder og rettigheder.

På pædagoguddannelsen og i den pædagogiske sektor som helhed møder man disse forandringer direkte. De påvirker børns og andre borgeres hverdagsliv og skaber behov for pædagogiske diskussioner og en mere refleksiv og vidensbaseret praksis. Denne bog understøtter sådanne diskussioner gennem at formidle nye teoretiske indsigter, som relateres til praksisnære udfordringer. Det sker gennem spørgsmål som:

·        Hvad betyder de forandrede køns- og familieforhold for den pædagogiske praksis?

·        Hvordan kan vi imødekomme lovens krav om at arbejde for ligebehandling?

·        Hvordan kan vi fremme refleksioner og diskussioner om disse spørgsmål blandt personalet, uden det ender i grøftegravning og kønskamp?

·        Hvordan skal vi møde barnets eller brugerens seksualitet og kropslige behov uden at skabe bekymring?

·        Hvordan kan vi arbejde for flere mandlige pædagoger og en mangfoldighed af orienteringer i personalegruppen på en måde, der sætter kvaliteten i højsædet?

Bogen diskuterer en række af de opbrudstendenser, som udfordrer såvel den pædagogiske praksis som de traditionelle, dominerende eller kulturelt selvfølgelige omgangsformer, der er knyttet til køn, familie og seksualitet. Gennem ny viden og aktuelle observationer peger bogen på muligheder og nye veje til at håndtere og understøtte ligestilling og mangfoldighed i den pædagogiske praksis.

I denne 2. udgave af bogen er nye kapitler kommet til, og alle tidligere kapitler er gennemskrevet med henblik på at integrere ny viden, nye forskningsrapporter, nye tiltag på lovgivningsområdet og ikke mindst nye samfundstendenser, bl.a. # MeToo-bevægelsen.

 


Bidragsydere: Cecilie Nørgaard, Cecilie Birket-Smith, Stine Thidemann Faber, Lise Rolandsen Agustin, Lisa Rasmussen, Julie Skjelborg Frederiksen, Nadia Berith Langagergaard, Sisse Winther Oreskov, Anne Trine Larsen, Heidi Bech Roesdahl, Per Øhrgaard, Leif Askland, Anna Busk Rasmussen, Arnfinn Jomar Andersen, Jette Eriksen, Anna Ørnemose Rasmussen, Helle Meyer og Allan Westerling
Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover)
2. udgave (2020), 
250 sider
Vejl. Pris
298,-
ISBN 9788759334751

Anmeldelser

Underviser

 "Bogens fokus, køn og identitet, er en styrke, da vi havde behov for ny litteratur i forhold til den vinkel. - Inger-Lise Petersen, Københavns Professionshøjskole.

Læs mere
Underviser

 "Bogens fokus, køn og identitet, er en styrke, da vi havde behov for ny litteratur i forhold til den vinkel. - Inger-Lise Petersen, Københavns Professionshøjskole.

Skjul beskrivelse

Yderligere information

Sidebar section

Bestil pensumeksemplar

Er du underviser, har du mulighed for at bestille et pensumeksemplar af bogen.Gå til bestilling

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.