Hvorfor gør jeg det, jeg gør? | Samfundslitteratur

Søgefelt

Content section

search Kig i bogen

Hvorfor gør jeg det, jeg gør?

Refleksionshåndbog for sproglærere

Er du bevidst om, hvorfor du underviser, som du gør? Ved du, hvordan dine elever lærer bedst? Hvad synes du er svært eller let? Taler du med dine kolleger om din undervisning?

Hvorfor gør jeg det, jeg gør? Refleksionshåndbog for sproglærere tager udgangspunkt i forskningsfeltet lærerkognition, som undersøger lærerens mentale liv - dvs. de...

Læs mere

Er du bevidst om, hvorfor du underviser, som du gør? Ved du, hvordan dine elever lærer bedst? Hvad synes du er svært eller let? Taler du med dine kolleger om din undervisning?

Hvorfor gør jeg det, jeg gør? Refleksionshåndbog for sproglærere tager udgangspunkt i forskningsfeltet lærerkognition, som undersøger lærerens mentale liv - dvs. de mange komplekse tanke- og beslutningsprocesser, herunder eksplicit og implicit viden, erfaringer, holdninger og følelser, som ligger bag og driver den daglige undervisningspraksis.

Ens gode undervisning bliver endnu bedre, når man reflekterer over og sætter ord på egen viden og praksis. Ved at gå i dialog med sig selv og andre om egne erfaringer og tanker skaber man indsigt i, hvad der går godt, og hvor der er brug for udvikling. Dette kan være med til både at styrke læreridentiteten og skabe øget arbejdsglæde.

Målet med bogen er at støtte sproglærere i deres undervisningspraksis og skabe grundlag for tilpasning og udvikling i tråd med den enkeltes personlige undervisningsstil og fremmedsprogspædagogiske indsigter. Bogen indeholder refleksionsøvelser og praksisøvelser, som kan sætte lærerens egne refleksioner i gang og give inspiration til dialog og afprøvninger i praksis. 

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Skjul beskrivelse

Køb bogen

Bog (Softcover m. flapper)
1. udgave (2020), 
183 sider
Vejl. Pris
250,-
ISBN 9788759331606
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. udgave (2020), 
183 sider
Vejl. Pris
200,-
ISBN 9788759336267

Anmeldelser

Underviser

"Jeg må sige, at det er en fantastisk god udgivelse. Der er... Læs mere

Underviser

"Jeg må sige, at det er en fantastisk god udgivelse. Der er rigtigt meget, vi kan bruge på fagdidaktisk kursus, men der er også mange temaer, man kan tage op i faggrupperne på skolen.

Jeg håber, forlaget reklamerer for bogen, for den er et 'must have' for alle sprogundervisere. Faktisk vil jeg vove den påstand, at andre undervisere også kunne have glæde af at læse den." Pia Ballegaard Hansen, lektor, Rybners

"Da jeg læste bogen, tænkte jeg, at den sagtens kan bruges af alle lærere – ikke kun sproglærere. Jeg anbefaler, at bogen bliver læst og debatteret, så vi sammen udvikler vores undervisning." - Læsepædagogen


Skjul beskrivelse
Medier

"Henriksen,... Læs mere

Medier

"Henriksen, Fernández, Andersen og Fristrup forholder sig til en lang række af de vilkår og aspekter, som er en del af lærerrollen. De skriver respektfuldt og i øjenhøjde - og uden omsvøb - om de udfordringer, der knytter sig til lærergerningen." - Anmeldt til Folkeskolen af Alice Buchhave Nørlem https://www.folkeskolen.dk/1857552/svaret-er-spoergsmaal?utm_source=newsletter

Læs interview med en af bogens forfattere, Birgit Henriksen: https://ncff.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/hvorfor-goer-jeg-det-jeg-det-goer-ny-haandbog-for-sproglaerere/

Lektørudtalelse: "Det er en yderst velskrevet og konkret udgivelse, som giver læseren gode værktøjer til både at forstå samt analysere egen undervisningspraksis. En af de udgivelser som det er godt at have i sin pædagogiske værktøjskasse, når man har behov for at udvikle sig pædagogisk og didaktisk." Henrik Munch Jørgensen

"Har du lyst til at få analyseret din undervisningspraksis, at få refleksioner i gang, der kan være med til støtte og måske ændre din undervisningspraksis i det eller de fremmedsprog, du underviser i, skal du anskaffe dig "Hvorfor gør jeg det, jeg gør?". " - Anmeldt til Tyskbloggen på Folkeskolen af Flemming Nygaard

"Det er en refleksionshåndbog, og den har for mig gjort præcis det, den skulle: Den har sat refleksion i gang, og den har inspireret til praksisændring på en række områder. Bevidstgjort sproglærer? I hvert fald ikke fremmedgjort – hverken over for hvervet som sproglærer eller over for det fremmedsprog, som vi forhåbentlig også kan lære eleverne at blive fortrolige med." - Anmeldt i FranskNYT af Lisbeth Brænder, Tørring Gymnasium

Skjul beskrivelse

Yderligere information

INDLEDNING
 Hvorfor en refleksionshåndbog for sproglærere? 9
 Formålet med bogen 9
 Lærerkognition - fokus på egne refleksioner 10

KAPITEL 1
Lærerkognition og lærermotivation - den reflekterende praktiker 15
1.1 Lærerkognition - lærerens mentale liv 15
      Kritisk refleksion som forudsætning for praksisændring 16
      Kompleksitet i lærerkognition 17
      Samspillet mellem viden, erfaringer og praksis - indledende refleksioner over egne lærererfaringer 21
1.2 Lærerens motivation 23
      Motivation for professionen 23
      Motivation i undervisningen 24
      Kompetenceudvikling styrker motivationen 27
      Samarbejde styrker motivationen 28

KAPITEL 2
Lærerens udvikling 31
2.1 Lærertyper og undervisningsfokus 31
2.2 Faser i erfaringsopbygning 33
      Niveau 1: Den nyuddannede sproglærer 36
      Niveau 2: Den avancerede begynder 36
      Niveau 3: Den kompetente sproglærer 37
      Niveau 4: Den kyndige sproglærer 37
      Niveau 5: Eksperten - den fremragende underviser 37
2.3 Den reflekterende praktiker - individuelt og kollegialt 40
      Aktionsforskning og aktionslæring i sprogundervisningen 41
2.4 Forventninger og kontekst 43
      Forventninger til eleverne 43
      Kontekstfaktorer 45
2.5 Holdninger og effekter af pædagogisk udvikling 47
      Kognitiv forandring og praksisændring - effekten af efteruddannelse? 50

KAPITEL 3
Sprogundervisning fra forståelse til praksis 53
3.1 Sprogsyn, læringssyn og kultursyn 53
      Sprogsyn - sprog som kommunikation 56
      Sproglæringssyn 58
      Kultursyn 60
3.2 Elevsyn - motivation og læringstilgange 61
      Motivation og indsigt i læringstilgange 62
      Motivationsteorier 63
      Det fremmedsproglige "selv" i fremmedsprogsundervisningen 63
      Sproglæringsstrategier og læringsstile 65
3.3 Kommunikativ undervisning og tasks i den fagdidaktiske litteratur 68
      Hvornår er kommunikativ  undervisning kommunikativ? 70
      Den kommunikative task 71
      Lærerkognitionsforskning om det kommunikative klasserum 75
3.4 Digitaliseringens muligheder: gaming, sproglig korrektion og oversættelsesprogrammer 79
      Holdninger til teknologi i lærerkognitionslitteraturen 80
      Gaming 83
      Oversættelsesprogrammer og grammatisk korrektion 84

KAPITEL 4
Indhold i undervisningen 89
4.1 Ordforråd 89
      Fokus på ord 90
      Almindelige ord, faglige ord og akademiske ord 91
      Chunks - de faste ordforbindelser 94
      Hvilke processer er centrale for udvikling af et 'godt' ordforråd? 96
      Behovet for et stort ordforråd for den avancerede sprogelev 100
      Sprogpædagogisk forskning om undervisning i ordforråd 102
      Ordforrådsundervisning i undersøgelser om lærerkognition 105
4.2 Grammatik 108
      Grammatikundervisning i den sprogdidaktiske litteratur 109
      Grammatikundervisning i undersøgelser om lærerkognition 113
4.3 Interkulturel kompetence 118
      Interkulturel kommunikativ kompetence og dannelse 120
      Interkulturel kompetence i den sprogdidaktiske litteratur 121
      Det kulturelle og det interkulturelle 121
      Interkulturel kommunikativ kompetence (IKK) 124
      IKK-fremmende arbejdsformer 127
      Interkulturel kompetence i undersøgelser om lærerkognition 130

KAPITEL 5
Færdighedslæring: lytte og tale, læse og skrive 135
5.1 At lytte 137
      Lytteprocessen 137
      Lyttestrategier 139
      Lytning i lærerkognitionsforskningen 140
      Udvikling af lyttekompetence 141
      Tendens til at overse lytning 143
5.2 At tale 144
      Mundtlighed og feedback 147
      Mundtlighed i lærerkognitionsstudier 149
5.3 At læse 152
      At læse for at lære og at lære at læse 154
      Forberedelse inden læsning 158
      Gennemgang af tekst i undervisningen 159
5.4 At skrive 160
      Korrektiv feedback på skriftlighed 162
      Skriftlighed og feedback i lærerkognitionsstudier 164

Efterord 167

Referencer 169

Indeks 181

Sidebar section

Pensumeksemplarer ikke til rådighed

Det er ikke muligt at anmode om pensumeksemplarer af denne titel.

Læs mere om vores betingelser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Henrik Schjerning på hs@samfundslitteratur.dk.