Diagnoser i myndighedsarbejde | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Diagnoser i myndighedsarbejde

Børn og unge med autisme eller ADHD

For første gang på dansk behandles i denne bog myndighedsrådgiveres arbejde med børn og unge, der er diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD.

Bogen belyser myndighedsarbejdet på handicapområdet ud fra forskellige teoretiske, juridiske og empiriske indfaldsvinkler og falder i to dele.

Første del giver en introduktion til...

Read more

For første gang på dansk behandles i denne bog myndighedsrådgiveres arbejde med børn og unge, der er diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD.

Bogen belyser myndighedsarbejdet på handicapområdet ud fra forskellige teoretiske, juridiske og empiriske indfaldsvinkler og falder i to dele.

Første del giver en introduktion til forskellige handicapforståelser, forståelsen af de berørte børn og unges udsathed, regler og love på området, betydningen af et helhedssyn samt det tværprofessionelle samarbejde i myndighedspraksis med børn og unge med de to diagnoser.

Bogens anden del præsenterer en række analyser af myndighedsrådgivernes samarbejde med de omtalte børn/unge og deres familier, i forhold til hvordan rådgiverne italesætter sagsarbejdet, og det belyses desuden, hvordan unge og forældre oplever samarbejdet og kontakten til forvaltningen.

Bogen inddrager den nyeste forskning på området og er relevant for socialrådgiverstuderende og studerende på andre professionsuddannelser, der beskæftiger sig med disse borgere.

Den henvender sig ligeledes til studerende på en række diplom-, master- og universitetsuddannelser, der orienterer sig imod velfærds- og socialt arbejde omkring børn og unge med funktionsnedsættelser. Derudover retter bogen sig mod praktikere og forskere, der beskæftiger sig med denne gruppe af børn og unge og deres familier.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2019), 
251 pages
Price
75,-
ISBN 9788759331484
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2019), 
251 pages
Price
239,-
ISBN 9788759334416

Reviews

Teacher

"(...) Den er unik på sit felt inden for dansk litteratur." - Maja Røn LArsen, RUC.

Read more
Teacher

"(...) Den er unik på sit felt inden for dansk litteratur." - Maja Røn LArsen, RUC.

Read less

Aditional information

Indledning: Socialfagligt myndighedsarbejde med børn og unge, der er diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD 9
Cecilie K. Moesby-Jensen
    Bogens anledning og fokus 13
    Bogens målgruppe 15
    Bogens struktur og indhold 15
    Litteratur 18

DEL 1

Kapitel 1. Handicapforståelser, neuropsykiatriske diagnoser og myndighedsarbejde med børn og unge 23
Inge Storgaard Bonfils og Cecilie K. Moesby-Jensen
    Indledning 23
    Den funktionalistiske handicapforståelse 27
    Den biomedicinske handicapforståelse 29
    De samfundsorienterede handicapforståelser 32
    De relationelle handicapforståelser 37
    En individorienteret indefra-forståelse: En forståelse med afsæt i individets livsverden 39
    Kritisk handicapforskning og kritisk autismeforskning 40
    Afrunding 43
    Refleksion 44
    Litteratur 44

Kapitel 2. Børn og unge med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD og udsathed 49
Louise Bøttcher
    Hvad kan en myndighedsrådgiver bruge en diagnose til? 49
    Hvad er ADHD? 51
    Hvad er en autismespektrumforstyrrelse? 55
    ADHD/autismespektrumforstyrrelse i et neuropsykologisk udviklingsperspektiv 58
    Børn og unge med ADHD/autismespektrumforstyrrelser som udsatte 61
    Dialektisk udviklings- og handicapforståelse 62
    Kulturel deprivation og udvikling af udsathed 64
    Afrunding 68
    Refleksion 70
    Litteratur 70

Kapitel 3. Et juridisk blik på børn og unge med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD 75
Hanne Hartoft og Idamarie Leth Svendsen
    Indledning 75
    Centrale begreber, principper og sagsbehandlingsregler 77
    Det sociale område 85
    Skole og ungdomsuddannelse 94
    Sundhedsområdet 98
    Overgangen til voksenlivet - en udfordring for mange 101
    Særligt om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 103
    Afrunding 103
    Refleksion 104
    Litteratur og kildefortegnelse 104

Kapitel 4. Myndighedsopgaver og helhedssyn i det tværprofessionelle samarbejde omkring børn og unge med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD 109
Cecilie K. Moesby-Jensen, Morten Ejrnæs og Maja Lundemark Andersen
    Genbesøg: Eksemplet med familien fra bogens indledning 109
    Relevansen af tværprofessionelt samarbejde 112
    Samfundsudvikling og tværprofessionelt samarbejde 115
    Formål og former i tværprofessionelt samarbejde 117
    Helhedssyn 122
    Afrunding 129
    Refleksion 130
    Litteratur 131

DEL 2

Kapitel 5. Vilkår og praksis i det socialfaglige myndighedsarbejde omkring børn med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD 137
Cecilie K. Moesby-Jensen og Tommy Moesby-Jensen
    Myndighedspraksis og magt 138
    Om datagrundlaget for den konkrete undersøgelse 149
    Myndighedsrådgivernes bevidsthed om en særligt krævende forældreopgave 151
    Myndighedsrådgivernes forskellige tilgange til sagsarbejdet 152
    Myndighedsrådgivernes kategorisering af forældre 156
    Mistænkeliggørelse af forældre 166
    Afrunding 171
    Refleksion 173
    Litteratur 173

Kapitel 6. Forældre til børn med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD og deres oplevelser af samarbejdet med myndighedsrådgivere 177
Cecilie K. Moesby-Jensen og Tommy Moesby-Jensen
    Indledning 177
    Fænomenologiske begyndelser 178
    Anerkendelse og krænkelse 180
    Metoder, datagrundlag og præsentation af forældrene 184
    Den anerkendende sagsbehandling 187
    Kampen om at få hjælp som en kamp om anerkendelse 189
    Forældre i periodevis sorg og krise 192
    Den lidelsesfulde anerkendelseskamp 194
    Udbredte krænkelser i den retlige anerkendelsessfære 199
    Afrunding 201
    Refleksion 201
    Litteratur 202

Kapitel 7. Unge med autismespektrumforstyrrelser og deres oplevelser af møder med myndighedsrådgivere 205
Cecilie K. Moesby-Jensen
    Indledning 205
    Autismespektrumforstyrrelser og myndighedspraksis 206
    Metode og datagrundlag 209
    Kommunikative vanskeligheder 210
    De unges negative erfaringer med myndighedsrådgivere 214
    Uvenlig og distanceret sagsbehandling 219
    De unges positive erfaringer med myndighedsrådgivere 220
    Afrunding 223
    Refleksion 224
    Litteratur 225

Kapitel 8. Unge med ADHD - i møder med de sociale systemer 227
Maja Lundemark Andersen
    Indledning 227
    De, der klarer sig inden for normalsystemet 228
    De, der har brug for støtte 229
    De, der ikke får relevant støtte 231
    På tværs af de unge 232
    Datagrundlag 232
    Metode 233
    Teoretiske perspektiver 234
    ADHD-diagnosens betydninger i en institutionel ramme - generelle fund 235
    Afrunding 238
    Refleksion 242
    Litteratur 242

Bogens forfattere 245

Indeks 249

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.