Organisatorisk specialisering i socialt arbejde | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Organisatorisk specialisering i socialt arbejde

Denne bog inviterer læseren med ind i to børn- og ungeforvaltninger for her at se nærmere på de organisatoriske rammer og deres konsekvenser for sagsbehandlingen. De empiriske data, som bogen bygger på, rummer ikke alene de professionelles, men også familiernes stemmer og giver dermed en indsigt i, hvordan organisatorisk specialisering får...

Read more

Denne bog inviterer læseren med ind i to børn- og ungeforvaltninger for her at se nærmere på de organisatoriske rammer og deres konsekvenser for sagsbehandlingen. De empiriske data, som bogen bygger på, rummer ikke alene de professionelles, men også familiernes stemmer og giver dermed en indsigt i, hvordan organisatorisk specialisering får betydning i det konkrete sagsarbejde.

Med et historisk afsæt belyser bogen en række aktuelle aspekter ved forskellige former for organisatorisk specialisering inden for områderne børn og unge, beskæftigelse og udsatte voksne. På tværs af de forskellige praksisområder viser det sig, at den øgede specialisering på en gang indskrænker de professionelles handlerum og medfører et stigende behov for koordinering.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2022), 
135 pages
Price
40,-
ISBN 9788759338780
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2022), 
135 pages
Price
133,-
ISBN 9788759341452

Aditional information

Forord 7

Kapitel 1
Indledende betragtninger – en indkredsning af bogens fokus 9
Bogens indhold 12

Kapitel 2
Teoretisk og empirisk fundament 15

Teori 15
Begreber i socialt arbejde 18
Metode 20

Kapitel 3
Styring og regulering på det sociale område – et historisk rids 23
Før nullerne 23
I nullerne 26
Efter nullerne 28
Afrunding 33

Kapitel 4
Organisatorisk specialisering på børne- og ungeområdet – en kortlægning af østdanske kommuner 35

Kortlægning 35
Afrunding 41

Kapitel 5
De organisatoriske rammer set fra socialrådgivernes og ledernes perspektiv 43

Præsentation af to kommuner 43
Tematisk analyse – første del 50
Afrunding 66

Kapitel 6
De organisatoriske rammer set fra socialrådgivernes og familiernes perspektiv 69
Præsentation af familier, der modtager hjælp fra to kommuner 69
Tematisk analyse – anden del 73
Afrunding 110

Kapitel 7
Organisatorisk specialisering i socialt arbejde med børn og unge, beskæftigelse og udsatte voksne 113
Fællestræk og forskelle 114
Afrunding 121

Kapitel 8
Professionelles handlerum inden for de organisatoriske rammer – en perspektivering 123

Litteratur 127

Stikordsregister 133

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.