Social ulighed og socialt arbejde | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Social ulighed og socialt arbejde

Jørn Henrik Enevoldsen (red.) and Samuel Pedersen Jones (red.)

Social ulighed i samfundet medfører ikke blot en systematisk skævhed i, hvilke samfundsklasser der bliver ramt af sociale problemer og sygdom, men også markante forskelle i, hvordan de forskellige samfundsklasser møder det offentlige hjælpesystem, og hvilken hjælp de kan forvente at modtage.

Denne bog behandler ulighedens dynamikker i form af...

Read more

Social ulighed i samfundet medfører ikke blot en systematisk skævhed i, hvilke samfundsklasser der bliver ramt af sociale problemer og sygdom, men også markante forskelle i, hvordan de forskellige samfundsklasser møder det offentlige hjælpesystem, og hvilken hjælp de kan forvente at modtage.

Denne bog behandler ulighedens dynamikker i form af ressourcefordeling, beskæftigelsespolitikkens udvikling, og hvordan lovgivning kan skabe og fastholde ulighed. Bogen sætter et mikrosociologisk perspektiv på ulighed i individers muligheder for at mestre deres livssituation og varetage deres interesser i mødet med velfærdsstaten.

Bogen inddrager eksempler fra praksisnær forskning, som bringer læseren tæt på ulighedens betydning og de håndgribelige konsekvenser for det enkelte menneskes livsmuligheder.

Bogen henvender sig til velfærdsprofessionelle og andre med interesse for ulighed og ulighedens betydning for socialt arbejde.

Contributors: Peter Bundesen, Anders Bøggild Christensen, Laila Lagermann, Jørgen Elm Larsen, Iben Charlotte Aamann, Maja Müller, Stine Piilgaard Porner Nielsen, Anne-Marie Tyroll Beck, Anne Brus, Mia Arp Fallow and Carsten Kronborg Bak
Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2022), 
196 pages
Price
299,-
ISBN 9788759338766
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2022), 
196 pages
Price
269,-
ISBN 9788759341476

Reviews

Press

"Bogen gav for mig flere aha oplevelser undervejs og belyste områder af ulighed i vores samfund, som jeg ikke havde tænkt på før." - Uddannelsesnyt

Read more
Press

"Bogen gav for mig flere aha oplevelser undervejs og belyste områder af ulighed i vores samfund, som jeg ikke havde tænkt på før." - Uddannelsesnyt

Read less

Aditional information

Indledning 9
Jørn Henrik Enevoldsen og Samuel Pedersen Jones

1. Klasser og social ulighed 15
Anders Bøggild Christensen

Indledning 15
Klassebegrebet 17
Bourdieu og klasser – teoriintroduktion 18
Empiriske modeller i Danmark relateret til klasser og ulighed 22
Sociale klasser, indkomst og formue 25
Klasser og social mobilitet 27
Handlerummet – socialrådgiverperspektiv og borgerperspektiv 31
Litteratur 33

2. Den beskæftigelsespolitiske udvikling og dens konsekvenser for ulighed 37
Peter Bundesen

Sigtet med de social- og beskæftigelsespolitiske indsatser 37
Hvad karakteriserer aktivlinjen? 38
Hvad er der kommet ud af udbudspolitikken? 46
Hvordan har de fire midler påvirket beskæftigelsen? 47
Hvordan påvirker den aktive beskæftigelsespolitik frontpersonalets handlerum? 51
Litteratur 53

3. Social ulighed og sociale problemer 55
Jørn Henrik Enevoldsen og Samuel Pedersen Jones

Case 55
Indledning 56
Ulighed, klasseposition og sociale problemer 57
To perspektiver på sammenhængen mellem ulighed og sociale problemer 61
Ulighed, sociale problemer og årsagsforklaringer – vilje, evner og ressourcer 66
Socialrådgiverens handlerum – ulighed og sociale problemer 69
Litteratur 71

4. Klassebaseret ulighed i et mikrosociologisk perspektiv 75
Iben Charlotte Aamann og Anne Brus

Case 75
Klasse i mikrosociologisk perspektiv 77
Klasse – din usynlige følgesvend 77
Middelklasseværdier institutionaliseret i velfærdsstaten 81
Skønsmæssige vurderinger og velfærdsprofessionelles egen klassebaggrund 86
Handlerum 88
Opsamling 89
Litteratur 90

5. Social ulighed og udsatte boligområder 93
Mia Arp Fallov

Case 93
Introduktion 94
Hvad kendetegner de udsatte boligområder i Danmark? 95
Segregering 96
Segregeringens mekanismer og konsekvenser 97
Ghettostrategier og andre politikker og indsatser 99
Wacquant om ghettoer og territorielt stigma: et teoretisk perspektiv på ulighed i boligområder 101
Boligsocialt arbejdes muligheder og handlerum 103
Afrunding 106
Litteratur 107

6. Marginalisering og coping 111
Maja Müller og Jørgen Elm Larsen

Case 111
Ulighed og marginalisering 112
Hvad er, og hvori består marginalisering mere præcist? 114
Stiafhængighed 116
Risikogrupper, risikobiografier og farebiografier 117
Copingstrategier og copingpotentiale 118
Copingstrategier forstået ud fra aktør-/strukturperspektiv 122
Borgerens handlerum i det sociale arbejde 126
Litteratur 128

7. Social ulighed i sundhed 131
Carsten Kronborg Bak og Anne-Marie Tyroll Beck

Case 131
Indledning 132
Den sociale gradient i sundhed og sygelighed 133
Udsathed 138
Teoretiske forklaringer – Det Dobbelte KRAM 141
Socialt udsattes brug af og møde med sundhedsvæsenet 143
Sundhedskompetence og kulturel sundhedskapital 146
Handlerum i det sociale arbejde 147
Litteratur 149

8. Ulighed og loven – et retssociologisk perspektiv på ulighed 153
Stine Piilgaard Porner Nielsen

Case 153
Ulighed i lovgivning 154
Lovgivning rammesætter beskæftigelsessagsbehandlingen 155
Samproduktion – et teoretisk perspektiv på ulighed og loven 157
Lovgivningens betydning for ulighed i det sociale arbejde 160
Konklusion: Lovgivning påvirker handlerummet 166
Litteratur 167

9. Ulighed, etnicitet og kritisk farvebevidsthed i socialt arbejde 171
Laila Colding Lagermann

Case 171
Indledning 173
Strukturel diskrimination 174
Social ulighed i skolen – en etnisk slagside 175
Individualisering 177
Etnificering og (u)lighed 178
At skabe en klient – marginaliseringsprocesser 180
Inddrag borgernes perspektiver som en del af løsningen 181
Overskridelse af marginalisering gennem processer af overskridende læring 181
En udvidelse af den professionelles handlerum gennem en kritisk farvebevidst tilgang 184
Socialrådgiverens veje til en kritisk farvebevidst tilgang 185
Litteratur 186

Om bogens forfattere 189

Indeks 193

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.