Borgerinddragelse i socialt arbejde | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Borgerinddragelse i socialt arbejde

Merete Monrad and Sophie Danneris

Borgerinddragelse er et komplekst fænomen, og der findes ikke én entydig definition, hverken i praksis eller inden for faglitteraturen. Alligevel anvendes begrebet i mange sammenhænge og er i disse år kommet særligt i fokus som en central værdi i velfærdsstaten. Udgangspunktet for denne bog er, at der er mange potentialer i at styrke leveringen...

Read more

Borgerinddragelse er et komplekst fænomen, og der findes ikke én entydig definition, hverken i praksis eller inden for faglitteraturen. Alligevel anvendes begrebet i mange sammenhænge og er i disse år kommet særligt i fokus som en central værdi i velfærdsstaten. Udgangspunktet for denne bog er, at der er mange potentialer i at styrke leveringen af velfærd igennem et øget fokus på borgerinddragelse - blandt andet fordi borgeres viden om egne forudsætninger og behov er afgørende for det faglige arbejde med at udvælge og tilrettelægge indsatser og hjælp. Men der kastes samtidig et kritisk blik på både potentialerne og de dilemmaer, der er indlejret i udførelsen af borgerinddragende aktiviteter.

I bogen indgår eksempler på specifikke udfordringer fra det sociale arbejdes forskellige praksisområder. Bogen er ikke en guidebog til, hvordan man inddrager borgeren i praksis, men er snarere et redskab til refleksivitet, der hjælper med at få en klar og nuanceret forståelse af, hvad borgerinddragelse er og kan, og hvad rammerne for borgerinddragelse betyder for praksis.

Bogen henvender sig både til studerende og praktikere på tværs af det sociale arbejdes forskellige praksisområder samt til de læsere, der har interesse for, hvordan borgerinddragelse kan fremme den offentlige velfærd.

 

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2021), 
125 pages
Price
150,-
ISBN 9788759337110
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2021), 
125 pages
Price
133,-
ISBN 9788759340479

Reviews

Press

"Bogen er et bidrag til en nuanceret forståelse af, hvad brugerinddragelse er, samt hvad rammerne for inddragelse betyder for praksis. Til dette formål fungerer bogen rigtig godt." - Sundhedsplejersken

Read more
Press

"Bogen er et bidrag til en nuanceret forståelse af, hvad brugerinddragelse er, samt hvad rammerne for inddragelse betyder for praksis. Til dette formål fungerer bogen rigtig godt." - Sundhedsplejersken

Read less

Aditional information

Forord 7

Indledning 9

Læsevejledning og inddragelsestræ 17

Kapitel 1
Udfordringer i borgerinddragelse i forskellige kontekster 23
Inddragelse “med passende vægt i overensstemmelse med alder og modenhed”: børn og unge 24
Inddragelse i en kontekst med stærk politisk og organisatorisk styring: arbejdsløse 27
Inddragelse af borgere, der ikke vil inddrages: ofre for menneskehandel 29
Inddragelse og omsorgssvigt: borgere med kognitive eller psykiske funktionsnedsættelser 32

Kapitel 2
Hvad er borgerinddragelse? 35
Teoretiske former for borgerinddragelse 38

Kapitel 3
Rammer for borgerinddragelse 61
Styringsmæssige rammer for borgerinddragelse 61
Borgerinddragelse i et frontlinjeperspektiv 70
Organisatorisk sammenhæng og koordinering 74
Retlige rammer for borgerinddragelsen 76

Kapitel 4
Borgeres handlekraft 81
Handlekraft som tidslig 83

Kapitel 5
Konkrete strategier til borgerinddragelse 89
Empowerment 89
Narrativ praksis og æstetiske virkemidler 96
Åben dialog ved netværksmøder 99
Borgerrejser 102
Teoretiske former for borgerinddragelse, som de viser sig i konkrete strategier 105

Afrunding 109

Litteraturliste 113

Stikordsregister 123

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.