Tværfaglighed i socialt arbejde | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Tværfaglighed i socialt arbejde

I socialt arbejde er det et vilkår, at alvorlige problemer ofte er sammensatte problemer, der kræver belysning gennem flere forskellige fagligheder.

Tværfaglighed er derfor en nødvendig overbygning på professionernes faglighed. Samtidig er det et krydsfelt, som er reguleret af mange love, regler og hensyn, der varierer mellem fag- og...

Read more

I socialt arbejde er det et vilkår, at alvorlige problemer ofte er sammensatte problemer, der kræver belysning gennem flere forskellige fagligheder.

Tværfaglighed er derfor en nødvendig overbygning på professionernes faglighed. Samtidig er det et krydsfelt, som er reguleret af mange love, regler og hensyn, der varierer mellem fag- og myndighedsområder. Det er derfor vanskeligt at få medtænkt alt i tværfagligt samarbejde, hvor hensyn og vurderinger også kan stå overfor hinanden.

For at håndtere denne kompleksitet udvikles praksislogikker, dvs. hurtigtænkning, som gør det muligt i konkrete situationer at vurdere risiko, gennemføre tværfagligt samarbejde og træffe beslutninger. Praksislogikker er præget af både strukturelle forhold som lovgivning og organisering og af de professionelles personlige værdier og holdninger. I det tværfaglige samarbejde rummer de muligheden for hurtige hensigtsmæssige beslutninger, men kan også være medvirkende til at skævvride vurderinger og beslutninger. Praksislogikker må derfor gå hånd i hånd med den mere tidskrævende faglige analyse.

Bogen henvender sig til socialrådgiverstuderende og alle professionelle, som beskæftiger sig med socialt arbejde.


Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2021), 
138 pages
Price
150,-
ISBN 9788759336199
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2021), 
134 pages
Price
133,-
ISBN 9788759339213

Reviews

Press "Ejrnæs og Svendsen har skrevet en lille, men nyttig bog om et interessant tema. Især faktabokse og punktopstillinger gør det let for læseren at fokusere på det, han/hun lige nu er optaget af." - SOC DOK Read more
Press "Ejrnæs og Svendsen har skrevet en lille, men nyttig bog om et interessant tema. Især faktabokse og punktopstillinger gør det let for læseren at fokusere på det, han/hun lige nu er optaget af." - SOC DOK Read less

Aditional information

Indledning
Socialrådgivere som nøglepersoner i samarbejde på tværs - hvad skal de vide? 9
Socialrådgivere i tværfagligt samarbejde 10
Hvad skal socialrådgivere vide for at kunne arbejde tværfagligt? 13
Vurderinger og beslutninger i teori og praksis 14
Bogens indhold 18

Kapitel 1
Tværfagligt samarbejde - en nødvendighed 23
Tværfagligt samarbejde og tværprofessionelt samarbejde - hvad er det? 24
Flere uddannelser, større kommuner og lovgivning institutionaliserer det tværfaglige samarbejde 26
Samfundsudviklingen medfører både nye professioner og tværfagligt samarbejde 27
Professioner og tværfagligt samarbejde - funktionelle nødvendigheder 27
Funktion og dysfunktion 29
De enkelte professioners funktionalitet og mulige dysfunktionalitet 30
Det tværfaglige samarbejdes funktionelle nødvendighed 32
Tværfagligt samarbejde - en følge af den fortsatte professionalisering og specialisering 33

Kapitel 2
Professionernes kernefaglighed, tværfagligt samarbejde, funktion og dysfunktion 35
Forholdet mellem professionens kernefaglighed og tværfaglighed 36
Organisationer har mål - tværfagligt samarbejde bør have mål 38
Eksempler på områder, hvor der altid eller ofte forekommer tværfagligt samarbejde 39
Eksempler på det tværfaglige samarbejdes manifeste funktioner 40
Formål med det tværfaglige samarbejde 42
Det tværfaglige samarbejdes dysfunktioner 44
Profession som et middel til sikring af privilegier og status - en kilde til dysfunktionalitet 45
Analyser af mål, funktioner og dysfunktioner i det konkrete tværfaglige samarbejde 47
Professionernes kernefaglighed i samspil med det tværfaglige samarbejde 53

Kapitel 3
Det retlige grundlag for det tværfaglige samarbejde 55
Forvaltningsvirksomhed er både afgørelser og indsatser - og det gør en forskel i det tværfaglige samarbejde 57
Ansvaret for opgaverne. Kompetence, sektoransvar og habilitet 58
Nogle grundlæggende principper 60
Persondata i det tværfaglige samarbejde 63
Det tværfaglige samarbejde i afgørelsessager 64

Kapitel 4
Regler, viden og beslutningsmønstre i praksis 73
Det tværfaglige samarbejde i praksis 73
Viden om mønstre af relevans for tværfagligt samarbejde 76
Heuristiske tendenser og bias i det tværfaglige samarbejde 78
Hvilken betydning har standarder, it-systemer og retningslinjer? 84
Vekselvirkning mellem praksislogik, analyse og regler i det tværfaglige samarbejde 86

Kapitel 5
Professionelles faglige opfattelser og holdningers betydning for tværfaglighed 89
Praktikeres vurdering af Sanne og Jacobs risiko for at pådrage sig problemer 93
Spredning og mangel på præcision i alle professionsgruppers vurdering af risikoen 98
Professionelles opfattelse af årsagerne til problemerne, behovet for støtte og påkrævede handlinger 100
Hvad betyder uenigheden for det tværfaglige samarbejde? 101
Enighed og uenighed inden for professionsgruppen - hvordan kan den forklares? 102
Tværfagligt samarbejde med uundgåelig uenighed om komplekse sager - men myter om hvorfor 105
Hvordan kvalificeres det tværfaglige samarbejde? 105

Kapitel 6
Konklusion: Socialrådgiveren, borgeren og tværfaglighed 111
Opsummering af, hvad professionelle, der indgår i tværfagligt samarbejde, bør vide 112
Professionalisme i tværfaglig praksis - en vekselvirkning mellem hurtige vurderinger og tidskrævende analyser 114
Borgersynspunkter på hjælp, kontrol og de professionelles indsats 117
Borgerens møde med de professionelle, som indgår i det tværfaglige team 121
Perspektivering 122

Litteraturliste 129
Lovgivning 133

Stikordsregister 135

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.