Skam i professionelle relationer | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Skam i professionelle relationer

Skam i professionelle relationer giver en introduktion til skammens væsen og beskriver, hvorfor vi som praktikere skal forholde os reflekteret til ikke bare vores eget følelsesliv, men også til hvad der rører sig i de mennesker, vi skal hjælpe. Vores skam er nemlig en følelsesmæssig stopklods, der hjælper os til ikke at krænke andre. Samtidig...

Read more

Skam i professionelle relationer giver en introduktion til skammens væsen og beskriver, hvorfor vi som praktikere skal forholde os reflekteret til ikke bare vores eget følelsesliv, men også til hvad der rører sig i de mennesker, vi skal hjælpe. Vores skam er nemlig en følelsesmæssig stopklods, der hjælper os til ikke at krænke andre. Samtidig giver bogen talrige eksempler på, hvor galt det kan gå, når vi ignorerer skammen, og den derfor bliver giftig og destruktiv i den professionelle relation.

Skam i professionelle relationer er bredt forankret i psykologi, filosofi og sociologi og sigter efter at skabe bro mellem teori og praksis gennem et righoldigt eksempelmateriale, cases og øvelser. Bogen henvender sig til mennesker, der arbejder professionelt med at hjælpe andre i svære situationer, hvad enten det er som socialrådgiver, pædagog, mentor, misbrugsbehandler, terapeut eller sygeplejerske.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2022), 
297 pages
Price
300,-
ISBN 9788759337004
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2022), 
297 pages
Price
270,-
ISBN 9788759341841

Reviews

Press

"Skam i professionelle relationer er bredt forankret i psykologi, filosofi og sociologi og kan stærkt anbefales." – Sygeplejersken

"Samlet set har det været en god læsning af en praksisnær bog med masser af viden og mulighed for refleksion. Jeg følte, at der med denne bog i... Read more

Press

"Skam i professionelle relationer er bredt forankret i psykologi, filosofi og sociologi og kan stærkt anbefales." – Sygeplejersken

"Samlet set har det været en god læsning af en praksisnær bog med masser af viden og mulighed for refleksion. Jeg følte, at der med denne bog i hånden vil kunne opstå mere ligeværd og mindre af den usunde skam i mødet med de fagprofessionelle." – Landsforeningen Spor 

Read less

Aditional information

Indledning 11
   Skammen skal ud af skammekrogen 15
   Skam forhindrer os i at blive skamløse 18
   Bogens formål 19
   Skam kræver noget af os som professionelle 20
   Børnelitteraturen gør det farlige mindre farligt 21
   Refleksionsøvelser til at sætte ord på skammen 22
   Tilgang 23
   Bogens opbygning 24

1. Skam er værdighedens vogter 27
   CASE 30
   Skam som begreb og komplekst fænomen 31
   Skam er relationel i hele sit væsen 33
   Skam måler sociale bånds tilstand 36
   Hvad kan vi lære af Pippi i forhold til at reagere på den sunde skam? 38
   Tillidsværdighed og det værdige møde 42
   Det indre skampoliti holder os på den etisk rette kurs 46
   Moralsk skam kan vi selv kontrollere 49
   Den sunde skam er vores integritetsanker 50
   Sund skam giver os styrken til at råbe op 54
   Skam som en taberfølelse 57
   Skammens vindue og den helende undskyldning 58
   Refleksionsøvelser til kapitel 1 63
   Undervisningsguide til kapitel 1 64

2. Sådan påvirker skyld og skam forskelligt 67
   CASE 70
   Har du gjort noget forkert, eller er du forkert? 71
   Skammen sidder i øjet 74
   Vi bliver til gennem andres øjne 74
   Skam opstår, når interesse og glæde blokeres 76
   Spejlselvet 78
   Jeg er ikke noget værd 81
   Vi føler os defekte, når vi skammer os 82
   Når vores indre kompas bliver smadret af benægtelsens jernnæve 84
   Fantasi-bånd knyttet af skam 86
   Du er ikke en brug-og-smid-væk-vare 88
   Skammen under hættetrøjen 90
   En smeltedigel af hemmeligheder 93
   Skam og skyld påvirker, hvordan vi træder frem for den anden 95
   Skam gør os selvoptagede 96
   Det usynlige barn og Mumimors kur mod skam 97
   Når vi spejles af en sjælemorder 100
   Den forkrøblede skam 102
   Refleksionsøvelser til kapitel 2 105
   Undervisningsguide til kapitel 2 105

3. Skamløshed: At bære det ubærlige 109
   CASE 112
   Når vi ruster os mod skam 113
   Skamløshed – den tykkeste rustning mod skam 115
   Smittet af skam 116
   Er jeg offer eller skyldig? 118
   Traumeskam og tillært hjælpeløshed 119
   Skam og narcissisme 121 Andres skam kan blænde os 123
   Skamløshed er en katalysator for iturevne sociale bånd 126
   Er du en superhjælper? 129
   Sammenhængen mellem narcissismemangel og selvskade 130
   Selvskade, skam og sugardating 133
   Pynt af lånte fjer 135
   Når vi menneskeliggør det umenneskelige 137
   Refleksionsøvelser til kapitel 3 139
   Undervisningsguide til kapitel 3 139

4. Kognitive skemaer præget af skam 145
   CASE 148
   Skam anskuet ud fra et kognitivt perspektiv 150
   Skemata og forvrængede kognitive skemaer 152
   Når vi ser verden gennem en forvrænget linse 154
   Når tolkningen bliver dysfunktionel 157
   Leveregler på et fundament af skam 158
   Hvordan lyder en negativ leveregel? 159
   Leveregler, der resulterer i “burde-skam” 161
   Negative automatiske tanker (NAT) 165
   Tankefejl 168
   Skammen fungerer som dynamit 169
   Hvad kan Den grimme ælling lære os om skam og destruktiv adfærd? 170
   Tanker er som et isbjerg 173
   Spot skammen ved hjælp af den kognitive diamant 175
   Refleksionsøvelser til kapitel 4 180
   Undervisningsguide til kapitel 4 183

5. Sådan påvirker skam vores forforståelse 185
   CASE 188
   Fortolkningens kunst 190
   Den professionelle forforståelse og vores væren-i- verden 191
   Skamspindelvævet 194
   Når kulturelle budskaber spænder ben for at blive hjulpet 197
   Personligt betingede budskaber 200
   Forståelseshorisont – vores indre fyrtårn 204
   Det, vi fokuserer på, vokser 207
   Når vi udskammer folk for ikke at leve op til vores forventninger 210
   Når vi ikke forstår den, vi står over for 212
   Skam indskrænker vores perspektiv 214
   Kollager af skam og traditionen 216
   Skam er som en kameralinse 218
   Følelsernes biologi og emotionernes biografi 221
   De ni grundaffekter former vores perspektiv 224
   Et fotoalbum af indre skamscener 225
   Refleksionsøvelser til kapitel 5 229
   Undervisningsguide til kapitel 5 231

6. Skam, ondskab og forråelse 233
   CASE 236
   Splinten i øjet og ondskaben i os selv 238
   Når skam gør os kolde i hjertet 240
   Emotionel dumhed og umenneskeliggørelse 243
   Når vi påvirkes af en fejlindstillet sensor 247
   Skam og ondskab 249
   Tre typer af ondskab 250
   Almagt 251
   Tag ejerskab over dine fejl 253
   Kulturel følelsesløshed 255
   Skam som en destruktiv dødedans 255
   Vi kan alle handle ondt 256
   Begrundede forsømmelser og egoistisk ondskab 258
   Følelsesmæssige flashbacks 259
   Ondskaben kan findes i de ureflekterede vaner 260
   Skam rammer dem, der ikke passer ned i kasserne 260
   #enmillionstemmer 261
   Underordningsskam 263
   Når splinten i den andens øje farver synet på os selv 265
   Empati som modgift til skam og ondskab 267
   Refleksionsøvelser til kapitel 6 269
   Undervisningsguide til kapitel 6 270

Litteratur 275

Indeks 291

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et digitalt pensumeksemplar af denne titel.

Request free e-book

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Christine Ploug Lindberg på cpl@samfundslitteratur.dk.