Multiteoretisk praksis i arbejdet med børn og unge | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Multiteoretisk praksis i arbejdet med børn og unge

Professionelle, der arbejder med børn og unge i udsatte positioner, møder ofte problemer, der ikke kan løses med én metode eller en simpel manual. De har brug for at kunne foretage perspektivskift i forståelsen af barnets, den unges eller familiens situation og afstemme teori og metoder i forhold til den respons, de møder. De har behov for at...

Read more

Professionelle, der arbejder med børn og unge i udsatte positioner, møder ofte problemer, der ikke kan løses med én metode eller en simpel manual. De har brug for at kunne foretage perspektivskift i forståelsen af barnets, den unges eller familiens situation og afstemme teori og metoder i forhold til den respons, de møder. De har behov for at kunne arbejde multiteoretisk.

Denne bog præsenterer et bredt repertoire af tilgange til arbejdet med relationer, kommunikation og forandringsprocesser, inden for det sociale og pædagogiske arbejde samt beslægtede felter. Bogen giver dels en introduktion til centrale begreber og perspektiver fra de valgte tilgange og dels en lang række eksempler på, hvordan disse kan omsættes til konkret praksis. Bogen har et gennemgående inddragelsesperspektiv, hvor børn og unge ses som aktører i egen ret.

Bogen henvender sig til fagprofessionelle og studerende, der på tværs af professionsskel arbejder med børn, unge og familier i udsatte positioner, fx socialrådgivere, pædagoger, lærere, psykologer, sundhedsplejersker og lignende.

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Hardcover)
1. Edition (2024), 
418 pages
Price
398,-
ISBN 9788759340950
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2024), 
418 pages
Price
358,-
ISBN 9788759344101

Aditional information

Oversigt over figurer og tabeller 7
Indledning 11

Del 1 · Med den professionelle på arbejde 21

KAPITEL 1
Multiteoretisk praksis 23

KAPITEL 2
Børn og unge i kontekst 33

KAPITEL 3
Inddragelse af børn og unge 47

KAPITEL 4
Relationsarbejde med børn og unge 59

Del 2 · Bredt funderede perspektiver på forandringsprocesser 69

KAPITEL 5
Anerkendende tilgang(e) 71

KAPITEL 6
Systemisk tilgang 95

KAPITEL 7
Løsningsfokuseret tilgang 119

KAPITEL 8
Narrativ tilgang 141

KAPITEL 9
Mentaliserende tilgang 163

KAPITEL 10
Kognitiv tilgang 187

KAPITEL 11
Eksistentiel tilgang 215

Del 3 · Værktøjsforankrede tilgange til forandring 241

KAPITEL 12
Modeller til inddragelse 243

KAPITEL 13
Gamemaster-modellen 257

KAPITEL 14
Kommunikationsstile – et professionelt repertoire 265

KAPITEL 15
Spørgsmålstyper som intervention 281

KAPITEL 16
Domæneteorien 297

KAPITEL 17
Motivationssamtalen 313

KAPITEL 18
Forandringscirklen 335

Del 4 · Opsamling og perspektiver 351

KAPITEL 19
Forskelle og perspektivskifte 353

KAPITEL 20
Den refleksive organisation 369

Litteraturliste 395
Indeks 413

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.