Tekster og kommunikation i socialt arbejde | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Tekster og kommunikation i socialt arbejde

Gennem de seneste årtier er krav om skriftlige kompetencer blevet stadigt mere påtrængende for især socialrådgivere, men også pædagoger, lærere, sundhedsplejersker og andre fagprofessionelle. Der er opstået nye skriftformer, nogle som et resultat af ny lovgivning og krav om dokumentation i og på tværs af organisationer og sektorer, andre ud...

Read more

Gennem de seneste årtier er krav om skriftlige kompetencer blevet stadigt mere påtrængende for især socialrådgivere, men også pædagoger, lærere, sundhedsplejersker og andre fagprofessionelle. Der er opstået nye skriftformer, nogle som et resultat af ny lovgivning og krav om dokumentation i og på tværs af organisationer og sektorer, andre ud fra et ønske om øget borgerdeltagelse. Et gennemgående tema er skriftlighedens dobbelte funktion i form af dels inddragelse af borgeren og dels koordinering blandt forskellige faggrupper, som alle gerne skal kunne forstå teksters indhold og formål.

Denne bog skal styrke studerende og fagprofessionelle i at forstå, skrive og bruge tekster og dokumentation i socialt arbejde. Fokus er på teksters rolle i samarbejdet mellem den fagprofessionelle og borgeren - eller mellem forskellige fagprofessionelle. Bogens første del omhandler socialt arbejde bredt set, mens anden del af bogen beskæftiger sig med områderne børn og familie, voksne udsatte og beskæftigelse.

Contributors: Jacob Magnussen, Matilde Høybye-Mortensen, Maja Müller, Sabine Ellung Jørgensen, Nanna Brink Larsen, Lotte Andersen, Anette Skals, Charlotte Brønsted, Katrin Leicht Schnohr, Susanne Tang Hvistendal, Mads Barrett Andreasen, Runa Steenfeldt and Rikke Malling Jensen
Publisher: Samfundslitteratur
Read less

Buy the book

Bog (Softcover)
1. Edition (2022), 
239 pages
Price
75,-
ISBN 9788759333495
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2022), 
239 pages
Price
270,-
ISBN 9788759342015

Aditional information

Indledning 11
Annemette Matthiessen
Målgruppe og formål 13
Centrale begreber 14
Bogens udgangspunkt 16
Bogens kapitler 18
Litteratur 21

Del 1

Kapitel 1
Tekster i et teoretisk perspektiv 27
Nanna Brink Larsen
Indledning 27
Tre metateser 28
Bag teserne: Perspektivistiske teorier om sprog og mening 34
Hvad betyder teoretisk perspektiv for blikket på kvalitet i tekster og tekstbrug? 37
Opsummering 38
Litteratur 39

Kapitel 2
Et dokuments rejse gennem systemet 43
Matilde Høybye-Mortensen
Indledning 43
Centrale lovgivningsbestemte dokumenter 44
Dokumentets rejse 47
Dokumenter som styringsværktøj 50
Opsummering 53
Litteratur 54

Kapitel 3
Skriftlige samtaler som social interaktion 55
Sabine Ellung Jørgensen
Indledning 55
Samtaleanalysens teoretiske rødder 57
Sprogbrug som sociale handlinger 59
Turtagninger – interaktionelle bidrag på skift og skrift 60
Intersubjektive udfordringer i skriftlige samtaler 63
Svartidstolerance i skriftlig interaktion 68
Du bliver, hvad du skriver 70
Kontaktetablering i en pakke 73
Udfordringer og potentialer i skriftlig social interaktion – mellem nærhed og distance 76
Opsummering 77
Litteratur 78

Kapitel 4
Tekster på indsatsniveau – hvad er beskrevet viden i og om praksis? 83
Nanna Brink Larsen
Indledning 83
Evidensbasering og komplekse perspektiver på viden i praksis 85
Case: Viden, dokumentation og beskrivelse i en “lovende praksis” 89
Opsummering 95
Litteratur 96

Kapitel 5
Skriftlighedens funktionalitet og dysfunktionalitet 99
Jacob Magnussen
Indledning 99
Tre systemer i socialt arbejde 101
Er systemer åbne eller lukkede? 101
Et historisk perspektiv på skriftlighed i offentlig forvaltning 102
Juridiske systemkrav til input, proces, output og feedback 105
Administrative systemkrav til input, proces, output og feedback 107
Fagprofessionelle systemkrav til input, proces, output og feedback 109
Skriftlighedens funktionalitet i tekster 110
Skriftlighedens latente dysfunktioner og lukkethed i tekster 111
Opsummering 112
Litteratur 113

Del 2

Indsatsområde 1: Børn- og ungeområdet
Indledning 119

Anne Marie Villumsen
Børn og familier på tværs af mange arenaer 119
Hvor er familierne henne i skriftlighed på tværs? 120
De efterfølgende to kapitler 123
Litteratur 123

Kapitel 6
Det skriftlige arbejdes formål og funktion i sagsbehandlingen med børn, unge og familier 125
Lotte Andersen og Katrin Leicht Schnohr
Indledning 125
De skriftlige produkters mange funktioner 127
Fortællingen om August 128
Den børnefaglige undersøgelse 129
Handleplaner 129
Sprogets muligheder og begrænsninger i et udviklingsstøttende perspektiv 130
Agenthed 131
Inspiration fra det narrative perspektiv 132
Ord sætter spor 135
Opsummering 139
Skriveøvelser 139
Litteratur 140

Kapitel 7
Statusudtalelser på døgninstitutioner 143
Charlotte Brønsted
Indledning 143
Skabelonens betydning for problemforståelser 145
Om begrebet børneperspektiv 146
Udefra- og indefra-perspektiver på barnet 146
Børneperspektiver og problemforståelser 149
Problemers fylde i tværprofessionelle tekster og drøftelser 150
Handlemuligheder for at få bedre statusudtalelser 151
Opsummering 153
Litteratur 153

Indsatsområde 2: Voksenområdet
Indledning 157
Anthon Sand Jørgensen
Øget borgerinddragelse 158
De efterfølgende to kapitler 159
Litteratur 160

Kapitel 8
Fra skriftlig handleplan til visuel samtaleguide 163
Runa Steenfeldt, Mads Barrett Andreasen og Rikke Malling Jensen
Indledning 163
Præsentation af “Mit liv – Min plan” 164
Case: Et eksempel på den konkrete omsætning af “Mit liv – Min plan” 164
Redskaberne i “Mit liv – Min plan” 165
Læring 169
Myndighedsperspektiv 172
Udførerperspektiv 173
Opsummering 173
Litteratur 174

Kapitel 9
Når udsatte borgere skal være med. Skriftlighed og kommunikation i samskabelse
i socialt arbejde 175
Maja Müller
Indledning 175
Undersøgelsesfeltet: Samskabelse med udsatte grupper på væresteder 177
Kommunikative normaliseringsprocesser: Når deltagelse kræver læsefærdigheder 179
Samskabelse – men hvem skal skrive referatet? 181
Kan vi indtænke alternative kommunikationsformer i inddragelsesprocesser? 183
Opsummering 184
Litteratur 185

Indsatsområde 3: Beskæftigelsesområdet
Indledning 189

Stella Mia Sieling-Monas
De efterfølgende to kapitler 194

Kapitel 10
Helbredsmæssige oplysninger og dokumentation af nedsat arbejdsevne 197
Anette Skals og Susanne Tang Hvistendal
Indledning 197
Case: Johan 199
Rehabilitering og funktionsevne 201
En neuropsykologisk undersøgelse 204
Systematik i socialt arbejde 208
Det videre forløb 211
Litteratur 212

Kapitel 11
Faglige skøn og dokumentation af nedsat arbejdsevne 215
Anette Skals og Susanne Tang Hvistendal
Indledning 215
Arbejdsevne og afklaring af arbejdsevne 216
En rapport om forløbet af en afklarende praktik 218
Fleksjob og rehabiliteringsteam 222
Faglige skøn og rehabiliteringsplanens forberedende del 224
Faglig kompetence i beskæftigelsesrettet socialt arbejde i et jobcenter 232
Litteratur 235

Indeks 237

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Thomas Bestle på tb@samfundslitteratur.dk.