Pædagogik for bæredygtighed og science i dagtilbud | Samfundslitteratur

Search form

Content section

search Kig i bogen

Pædagogik for bæredygtighed og science i dagtilbud

Pædagogik for bæredygtighed og science i dagtilbud skaber en teoretisk og metodisk ramme, som kan hjælpe pædagogen til både at reflektere over og skabe konkrete pædagogiske forløb. En pædagogisk praksis, der kan bidrage til, at børnene bliver bevidste om naturfænomener, klima og miljøspørgsmål.

Børn er nysgerrige og læreivrige. De...

Read more

Pædagogik for bæredygtighed og science i dagtilbud skaber en teoretisk og metodisk ramme, som kan hjælpe pædagogen til både at reflektere over og skabe konkrete pædagogiske forløb. En pædagogisk praksis, der kan bidrage til, at børnene bliver bevidste om naturfænomener, klima og miljøspørgsmål.

Børn er nysgerrige og læreivrige. De synes det er sjovt at affaldssortere, og de bliver forargede, når de finder plastikaffald i skov og på strand. Men det er ikke nok, at børnene inviteres til bæredygtighedsaktiviteter. Pædagogerne skal også gå foran og åbne endnu flere døre, der kan føre til en bæredygtig udvikling. 

Selv om pædagogik for en bæredygtig udvikling både er en nødvendig og alvorlig sag, skal det ikke føre til, at børnene bliver inddraget i alvorstynget pædagogik med risiko for udvikling af angst og usikkerhed. Bogen skitserer en bæredygtighedspædagogik præget af leg, fantasi og humor. Og optimisme og håb. I bogen beskrives en legemetode: en legeverden om bæredygtighed, hvor børnene inviteres ind i en legende, fantasifuld og kreativ verden, for her sammen at "løse" tunge klima- og miljøproblemer.

 

Publisher: Samfundslitteratur
Language: Dansk
Read less

Buy the book

Bog (Softcover m. flapper)
1. Edition (2021), 
137 pages
Price
150,-
ISBN 9788759339169
E-bog (VitalSource Bookshelf)
1. Edition (2021), 
120 pages
Price
133,-
ISBN 9788759339886

Reviews

Press ⭐⭐⭐⭐⭐ "I denne bog bliver vi præsenteret for en pædagogik, der kan forklare klimaproblemerne for de mindste og samtidig give dem redskaber til at gøre den indsats, som vi voksne alt for længe har afholdt os fra at gøre." - Bogvægten.dk

Read more
Press ⭐⭐⭐⭐⭐ "I denne bog bliver vi præsenteret for en pædagogik, der kan forklare klimaproblemerne for de mindste og samtidig give dem redskaber til at gøre den indsats, som vi voksne alt for længe har afholdt os fra at gøre." - Bogvægten.dk

Read less

Aditional information

Forord 9

Indledning 11

KAPITEL 1
Bæredygtighed 13

KAPITEL 2
Baggrund for en pædagogik for bæredygtig udvikling 21

KAPITEL 3
De første skridt til en pædagogik for bæredygtighed 25

KAPITEL 4
Fører børns glæde ved natur også til engagement? 29

KAPITEL 5
Bæredygtig pædagogik med fokus på de 7 R’er 35
    Den sociale og kulturelle dimension 38
    Den miljømæssige dimension 42
    Det økonomiske perspektiv 46

KAPITEL 6
Dannelse 49
    Et science-orienteret dannelsesbegreb 57

KAPITEL 7
Enhed af bæredygtighed og science 61

KAPITEL 8
Træk ved et læringsmiljø for science og bæredygtighed 65
    Et læringsmiljø, der fremmer science og bæredygtighed 68

KAPITEL 9
Opmærksomhed, interesse, nysgerrighed og undren 75
    Undringsværksted 82

KAPITEL 10
Leg og fantasi som omdrejningspunkt 85
    Leg 86
    Fantasi 90
    Børn og pædagoger i fælles legeverden 92
    Scientific playworlds 97

KAPITEL 11
En pædagogisk praksis baseret på en legeverden om bæredygtighed og science 107
    En legeverden om strandskatte og affald 107
    Kritiske refleksioner 113
    Et tænkt, men ikke utænkeligt forløb 115

AFSLUTNING
Vejen fremad mod pædagogik for bæredygtighed og science 119

Litteratur 125

Indeks 137

 

Sidebar section

Pensumeksemplar

Som underviser har du mulighed for at anmode om et pensumeksemplar af denne titel.

Request free copy

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@samfundslitteratur.dk eller på telefon: 44 22 38 80.

Læs om vores persondatapolitik.

Kontakt fagredaktøren

Har du en idé til en lærebog, eller mangler der en bog inden for dit fag, hører vi gerne fra dig! Skriv til fagredaktør Christine Ploug Lindberg på cpl@samfundslitteratur.dk.